ברכת בורא נפשות

החתם סופר (תורת משה עקב) כתב כוונות על ברכת 'בורא נפשות', וזה לשונו:

נהי דטובה גדולה עשה הקב"ה עם בריותיו להשקות צמא לרוות צמאונו, היינו מפני שבראו חסר ונצמא למים, ואילו בראו בשלימות לא היה צמא ולא היה צריך מים , נמצא ברכה זו מה טובה ? אבל האמת זו היא עיקר טובת האדם שלכך נברא בחסרון ויכיר את בוראו ויעבוד ה' ויזכה לשני עולמות, נמצא חסרונו יותר טובה לו מכל טוב. וזה שמברך בורא נפשות רבות וחסרונן  וזה יותר חשוב על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי, כי על ידי זה ברוך חי העולמים זוכה לשני עולמות.

בורא נפשות | פירוש המילים

 

בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם,

בּוֹרֵא נְפָשׁוֹת רַבּוֹת וְחֶסְרוֹנָן

עַל כָּל מַה שֶּׁבָּרָאתָ לְהַחֲיוֹת בָּהֶם נֶפֶשׁ כָּל-חָי.

בָּרוּךְ חֵי הָעוֹלָמִים:

בָּרוּךְ אַתָּה  אתה הוא מבורך ומקור לכל הברכות.

יְהֹוָה – אדון הכל היה הוה ויהיה ואתה מחיה ומהווה אותי והריני מקבל עלי לעשות רצונך

אֱלֹהֵינוּ – תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, ובחרת בנו להיות עמך ולייחד אלוקותך עלינו ואתה ידידינו ואהוב נפשינו והריני מקבל עלי אלוקותך יתברך

מֶלֶךְ הָעוֹלָם – מלך על כל הברואוים והעולמות העליונים בשמיים והתחתוניים בארץ כאחד, וכל דבר הנעשה בעולם הכל ממך על פי חוקי מלכותך, ואין ביד אחד מהברואים לא להועיל ולא ולהזיק כי אם ברצון הבורא יתברך שמו, ואני מקבל עלי עול מלכותך

בּוֹרֵא נְפָשׁוֹת רַבּוֹת וְחֶסְרוֹנָן – הבורא בריות רבות ואת מזונותיהם ההכרחיים וכל מחסורם אשר יחסר להם 

עַל כָּל מַה שֶּׁבָּרָאתָ – וכן כל שאר מאכלים אף שאינם הכרח כגון פירות ושאר מינים

לְהַחֲיוֹת בָּהֶם נֶפֶשׁ כָּל-חָי – כדי שיתקיימו על ידם נפשות כל בעלי החיים ונפשות האדם

בָּרוּךְ חֵי הָעוֹלָמִים  מבורך הוא השי"ת המחייה ומהווה את כל העולם :

הלכות ברכת בורא נפשות

על פֵּרוֹת הָאִילָן חוּץ מִשִּׁבְעַת הַמִּינִים (כְּדִלְקַמָּן סָעִיף ז) וְעַל כָּל פֵּרוֹת הָאֲדָמָה וִירָקוֹת, וְכָל דָּבָר שֶׁאֵין גִּדּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ, מְבָרֵךְ לְאַחֲרֵיהֶם בּוֹרֵא נְפָשׁוֹת וְכוּ', וַאֲפִלּוּ אָכַל וְשָׁתָה נִפְטָר בִּבְרָכָה אֶחָת (ר"ז).

זהו הנוסח המקובל בכל הסידורים של ברכת בורא נפשות ספרדי / אשכנז. הבאנו את ההלכה הפשוטה של הקיצור שולחן ערוך. ויש אומרים חי [בפתח] העולמים. ועיין בהלכה בורא נפשות.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה