ברכת הבית

ברכת הבית תפילה לשמירה

לפניכם נוסח ברכת הבית להדפסה והורדה – והוא נוסח עיקרי (למרות שלא מצאנו מקור) שבו רוב העולם משתמשים בו. כי ישנם כמה נוסחים של ברכת הבית.

נוסח ברכת הבית

 

בזה השער – לא יבוא צער,

בזאת הדירה – לא תבוא צרה.

בזאת הדלת – לא תבוא בהלת,

בזאת המחלקה – לא תבוא מחלוקת.

בזה המקום – תהיה ברכה ושלום.

ברכת הבית,בית

ברכת הבית

בזה הבית תשרה הברכה,

בזה הבית ישמע ששון ורינה,

בזה הבית תשכון השכינה.

ברכה לשלום בית,ברכה לבית,אין כמו בבית

 ברכת הבית תפילה

בשם יי א-ל עולם נעשה ונצליח – עזרנו בשם ה' עושה שמים וארץ…

יהי רצון מלפניך אבינו מלכנו, א-ל עליון שתעשה נא עימנו צדקה וחסד חינם וברך את כל בני בית זה בחיים טובים וארוכים, בחיים של שלום, חיים של ברכה, חיים אשר יהיו מלאים בתורה ומצוות ומעשים טובים, חיים אשר תמלא נא את כל משאלות ליבם לטובה ולברכה,

וְתַשְׁגִּיחַ נא אבינו מלכנו על כל בני בית זה (פלוני למשפחת פלוני, ובני ביתו) 

(תפילה מתוך תפילה נגד עין רעה) בְּעֵין חֶמְלָתֶךָ, בְּעֵינָא עִילָאָה, עֵינָא קַדִּישָׁא, עֵינָא חַדָּא, עֵינָא חִוָּורָא, עֵינָא דְאִיהִי חִיוַּור גּוֹ חִיוַּור, עֵינָא דְכָלֵיל כָּל חִיוַּור, עֵינָא דְכֻלָּא יְמִינָא, עֵינָא פְקִיחָא, עֵינָא דְאַשְׁגָּחוּתָא תְּדִירָא, עֵינָא דְכֻלָּא רַחֲמֵי, עֵינָא דְאִיהִי רַחֲמֵי גּוֹ רַחֲמֵי, עֵינָא דְכָלֵיל כָּל רַחֲמֵי, עֵינָא דְלֵית עֲלָהּ גַּבְנִינֵי, עֵינָא דְלָא אִדְּמִיךְ וְלָא נָאִים, עֵינָא דְכָל עֵיינִין בִּישִׁין אִתְכַּפְיָין וְאִתְטַמְּרָן גּוֹ כֵיפִין מִן קֳדָמוֹהִי, עֵינָא דְנָטִיר לְיִשְרָאֵל כְּדִכְתִיב הִנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן שׁוֹמֵר יִשְרָאֵל, וּכְתִיב: הִנֵּה עֵין יְיָ אֶל יְרֵאָיו לַמְיַחֲלִים לְחַסְדּוֹ

וכתיב: בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, ותשמור ותציל נא אבינו מלכנו את כל בני בית זה מכל עין הרע, מפגע רע, ממקרים רעים, מכל חולי, מכל מחלה, מיצר הרע, מאנשים רעים ומכל שעות קשות ורעות המתרגשות ובאות לעולם.

ברכת הבית – סגולה לשמירה

והגן נא בעד כל בני בית זה (פלוני למשפחת פלוני, ובני ביתו) ותרחיקם מכל מה שאתה שונא, ומכל הכיעור והדומה לו, ותדביקם לכל מה שאתה אוהב, ותוליכם תמיד בדרכים טובות וישרות, בדרך התורה והמצוות הקדושה והטהרה והמעשים הטובים, ויזכו בעזרתך ה' יתברך כל בני בית זה להיות תמיד שליחים טובים ונאמנים מבורכים ומוצלחים חזקים ברוחניות וגשמיות ובריאים שלך.

ויזכו כל בני בית זה (ויזכיר כל אחד מבני הבית על צרכיו האישים בגשמיות ורוחניות) להגדיל ולהגביר ולהרבות במאוד מאוד את גבול הקדושה בבתי ישראל כמעין נובע כנהר המתגבר כנהר שאינו פוסק לעולם ובכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו -ברך ה' חילם ופועל ידם תרצה – ותהיה עימם תמיד.

אנא ה' ברך וסייע לכל בני בית זה שיזכו לעסוק בתורתך הקדושה בהתמדה מופלגה ללא שום טרדות ועיכובים ויזכו ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד מתוך בריאות איתנה, מתוך שמחה והרחבה מופלגה ברוחניות וגשמיות ומתוך נפש חפצה וטוב לבב אמן כן יהי רצון נצח סלה ועד.

ותשרה נא אבינו מלכנו בבית זה תמיד אהבה ואחוה שלום וטובה מרובה ותמשיך נא על בית זה ועל כל בתי ישראל רחמים וחסדים גדולים ברכות וישועות מרובות קדושה וטהרה מופלגה אמן כן יהי רצון נצח סלה ועד.

תפילה לקנית בית – תפילה לקניית דירה

אתר הברכות הישראלי – ברכת הבית

עוד קישורים ממולצים לברכת הבית :

בברכת הבית צוות אתר הברכות הישראלי

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה