ברכת תודה לתומכי התורה – לחג השבועות

לקראת חג מתן תורה
כל הישיבה מברכים מכל הלב
בכל ברכות התורה
את תומכי התורה ועמודיה
התורמים היקרים – שבזכות המסירות שלכם

נותנים לנו לחזור בתשובה אמיתית ויציבה
לבנות בתים כשרים ונאמנים בישראל –
ולגדול בתורה תפילה, מידות טובות ויראת שמיים…

הכל זה בזכותכם ! ושלכם !!!

מבלי לצפות לישועות רק עם תפילות אמיתיות,
ואמונה התמימה בכוח תורת אמת שניתנה
משמיים בהר סיני לצדיקי האמיתיים.

אתם מחסרים מעמל ידיכם והדמים שבכם –
להשקות את האילן הקדוש !!!
והוא יהיה לכם לצל ומחסה מכל עקתא וצרה
לשכון בצל האילן הקדוש הוא רבינו הנחל נובע מקור חכמה –
שממנו שואבים כל בני עולם – מים חיים.

מצווה זאת של אחזקת התורה הקדושה בית המדרש ולומדיה
הזכות הזאת תמיד תהיה שלכם – ותעמוד לכם לחיי עולם הזה
ובטח לעד ולנצח נצחיים לחיי עולם הבא – אמן נצח סלה ועד !!!

אשרכם ישראל – תומכי התורה ואוהביה !

בברכה ישיבת ברסלב מאיר ירושלים
עמיאל המנהל 050-4161022

*סגולות לחג השבועות*

*כתב ר' חיים פלאג'י זצ"ל:"בערב חג השבועות יתרום לצדקה סך 104 שקלים ויעבירם לתלמיד חכם עני ובכך יזכה לתיקון עוון אדם הראשון ,חטא העגל, ופגם הברית והוא סגולה גדולה לחשוכי בנים".*

לתרומה לטובת לומדי התורה של ישיבת ברסלב מאיר – ירושלים עבור סגולת הרב פלאג'י כנסו
www.breslevmeir.com/donate

או דרך פייפל
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=TQ4UL8GZRU78U&source=url

הראה עוד

כתיבת תגובה