גם בתוך ההסתרה ה' נמצא!

 

חיזוק הסתרה

 

כן, לפעמים קשה,

ההסתרות עוטפות אותנו

ולא מבינים למה,

למה דווקא לי זה קורה, למה??

ואז נכנסים ללחץ, לכעס לבילבול,

וככל שנכנסים לזה עמוק קשה יותר לצאת משם.

הנסיונות והקשיים הם חלק בלתי נפרד מחיינו

הם חלק הכרחי .

כן, גם הנסיונות הם לטובה 

כמו שרבינו הקדוש כתובת בספר המידות (ניסיון, חלק שני, א')

"הנסיון הוא בשביל לגדל ולפרסם את האדם"

כל נסיון, קושי  וייסורים באים כדי לעורר אותנו להתקרב אל ה'

להתחזק באמונה שכל מה שה' עושה הכל לטובה.

ירידה לצורך עליה.

העולם מלא בהסתרות, ותכליתו לגלות את האמונה בכל המצבים

תכליתנו היא האמונה.

עולם= העלמה = כי הוא מעלים את הבורא, העולם הזה חשוך

ודווקא כאן אנחנו צריכים לגלות את ה'

להאיר את העולם

איך?

על ידי האמונה – זאת התכלית שלנו בעולם, לגלות את ה' על ידי האמונה בכל המצבים

"ואהבת את ה' אלוקיך הכל לבבך"- בשני ייצרך , יצר טוב ויצר רע,

מתוך האור כשטוב לך ומתוך החושך .

לכן כל רגע בחיים לטובתינו, את הכל מנווט הקב"ה ה' הוא זה שמושך בחוטים

והוא מצפה ממנו שנאמין בו תמיד , מתוך כל ההסתרות.

האדם צריך להגיד תודה עם מלא האמת!

אני לא מבין כלום! לא מבין את השגחת ה'! אבל יודע שאם כך ה' רוצה – הכל לטובה!

ואם זה רצונו אז אני מקבל הכל באהבה!

צריך לומר תודה מתוך אמונה עמוקה שהכל לטובה!

תשליך את ההבנה והשכל ותסמוך על אבא שבשמיים ותראה שהכל יסתדר!

"תמים תהיה עם ה' אלוקיך "

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה