גרגיר חול

פעם עבר רבי שמחה בונם מפשיסחא עם תלמידיו על שפת הנהר, ביקש מהם להתקרב ולצפות בגרגיר חול מסוים, ואמר להם: "מי שאינו מאמין שגרגר חול זה אין מקומו אלא כאן, הריהו כופר בהשגחה פרטית"…

כל יהודי ויהודי הוא יחודי, עולם ומלואו, והוא עובר, בהשגחה פרטית, את השיעורים הפרטיים שלו ע"י הקב"ה.. יכולים 2 יהודים לחוות את אותה סיטואציה, לפעמים באותו מקום וזמן, אפילו עם אותם הורים ובאותו בית, אך השיעור שכל אחד מהם צריך ללמוד מכך הוא שונה, ויכול להיות אפילו הפוך, לדוגמא – אחד יצטרך ללמוד לוותר ואילו האחר יצטרך ללמוד לעמוד על שלו.

ע"י שכל אחד ואחת מאיתנו ילמד את השיעורים הפרטיים שלו, מבלי להשוות את עצמו או את מצבו לזולתו (בבחינת "אחד היה אברהם" – שראה עצמו כאילו הוא יחידי בעולם), נוכל לתקן תיקון אמיתי את עצמנו, ומתוקף הערבות ההדדית שלנו – להשפיע ולהועיל בכך לתיקון ולריפוי הכללי של עם ישראל והעולם כולו.

וכפי שאנו מתפללים בכל יום – "ותן חלקינו בתורתך" – שהמתפלל מבקש מהקב"ה שיזכהו בחלקו האישי והיחודי בתורה (על אף שכל נשמת ישראל כלולה מכל התורה כולה).

יהי רצון שנזכה ללמוד ולהבין את השיעורים הפרטיים שלנו, ולהסתכל על עצמנו ועל זולתנו כפי שהקב"ה מסתכל עלינו – בעין טובה!

אנחנו אוהבים להכיר חברים חדשים – בוא תהי' חבר שלנו 

הדף הרישמי בפייסבוק,  מוסדות ברסלב – נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה