דרשנים, רבנים – למי להקשיב ולמי לא !?

אמור, בס"ד לכבוד…

DSCF5439small

אחדשה"ט ! אכתוב לך פירור הקשור לפרשת השבוע.

 

לא מתחברים עם כל אחד ! רק עם אחד !

שמע ישראל השם אלוקינו שם אחד. שמע ישראל תפילה. כי בדור שלנו כל העולם כולל דרשנים, שדרנים, ורבנים, מוכרים רעיונות ודיעות ולא כולם תמימות וברוב הפעמים הם מסוכנות !!! אז ממי להזהר ? ולמי להתחבר ? ראש הישיבה יתן לכם כיוון בטוח…

 

וזהו  (ויקרא כא- א) "ויאמר ה' אל משה, אמור אל הכהנים"…"לנפש לא יטמא בעמיו".

לכאורה "למת לא יטמא" הוה ליה למימר, מהו "לנפש" לא יטמא?

אלא  רמז יש כאן לנפש חיה שצריכים להזהר לא לקבל טומאה הימנה. (ובפרט עובדי ה' – צריכים ליזהר ביותר).

כי האדם בעל בחירה הוא, ויכול להשפיע לטוב או לרע, וכן להיות מושפע לטוב או לרע

ויש הרבה מאד אנשים עם דעות פסולות וכוזביות, וממש יש להם שרץ במוחם (הן כפירות בתורה ובאמונת ישראל, הן אנשים שמושכים בדיבורם וסיגנון החיים שלהם מושכים נערים וצעירים הקלים בדיעותם לסמים ועוד תאוות שסופם שאול תחתיות וכדומה בכמה וכמה נושאים) , וכשפוערים פה (ומביעים דעתם) – יכולים להשפיע לרעה.

ולא מיבעי העכו"ם, ובפרט המסיונרים שבהם, שאסור להתקרב אליהם כלל, ולשמוע אפילו מילה אחת מהם, כי הם מלאי זוהמה. ומזיקי עלמא, ויכולים להשחית מכל וכל נפש מבולבלת, אלא אפילו יהודי, ואפילו "יהודי נאה" שקורים "א שיינער איד" שכך הוא מצטייר בעיני הבריות. יתכן שהוא מלא בהשקפות עקומות ועקושות ושרץ במוחו, יש, שעלול השומע הגיגיו להנזק ולהטמא מהם.

 

כי זה כלל גדול, לא עם כל אדם ניתן להתחבר [ואפילו כשכוונתו רצויה לקרבו לעבודת ה',  וכמ"ש חז"ל אסור להתחבר לרשע, (אבדר"נ  פט' מג) אפילו לקרבו לתורה.]

ובפרט נשים שדעתן קלה,(שבת לג:) צריכות שמירה ביותר, לא להתחבר עם כל אחת, כי בקל יוכללו להשפיע עליה לרעה.

 

ולא רק להתחבר, אלא אפילו לשמוע דבריו, הן שכנים, הן קרובים וידידים, ואפילו שיעורים והרצאות – לא ניתן לשמוע מכל אחד, ובפרט בדור הזה, אשר כל מי שיש לו פה – מדבר ומשמיע, אפילו דברים שאין לו כל מושג בהם. והעולם גולם, חושבים שהוא מומחה ורב גדול.

 

וע"כ רבו כמו רבו הדרשנים בגרוש, בדור היתום הלזה, והמה מפיצים הגיגים, שאסור לשמוע, והציבור התמים לא מבחין בין תכלת לקלא אילן, ובין טוב לרע , בין קודש לחול, ובין אור לחושך.

 

ומה לעשות, שהרי האדם מטבעו נמשך בדעותיו, אחרי האנשים הסובבים אותו, ואלו שהוא רגיל לשמוע אותם אע"פ שאין לו קשר ישיר איתם, כגון בדורינו השומעים רדיו וכו' רח"ל, או השומעים קלטות (שקורים טייפס), ודיסקים ,אשר רבים השומעים ושותים בצמאון כל מילה, והנזק גדול לנשמה, וכידוע לברוך היודע.

ויהי רצון שלא נזיק ח"ו לאף אחד בדיבורינו, ולא ניהיה ניזוקים מאחרים, ונתרחק מאדם רע ומשכן רע, ומכל מי שצריכים להתרחק ממנו.

ולא נשמע את מי שלא צריכים לשמוע. ונשמע את מי שצריכים לשמוע.

 

בברכת התורה וכטו"ס. ראש ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

 

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה