הדרך לאושר


ל"ג בעומר בפתח – הילולת הרשב"י…

תפילות סגולות ישועות… זה הזמן לזכות,

פרסומים מלאים בהבטחות וסיפורי ישועות שממש בא לבכות…

האמת שגם אנחנו רצינו למכור לכם משהו…

הישיבה זקוקה לכל מטבע, והרי זה הזמן המובחר והטוב לכך, צא וראה את העולם משגע..,

הרבה אנשים כל אחד עם הצרות והייסורים הפרטיים שלו, כולם מחפשים ישועה ברכה הצלחה באלפי נושאים מגוונים, מוכן לתרום מיליונים רק תושיעו אותי…

רבינו נחמן עשה כמה מופתים, ניסים גלויים ממש, אך לאחר מכן התפלל הרבה מאד שישתכח

כי לא בסיפורים ומעשיות חפצו, אלא לקרב אותנו, ולהאיר לנו את הדרך לעבודת ה' !

וגם אנחנו רצינו לספר ניסים ומופתים שע"י מוקד התפילות של חסידי ברסלב בישיבתנו, ולא חסר מה לספר..,

אך לא בזאת חפץ הרב אלא בדבר אחר..,

רצונינו לראות את מלכינו, זה כל חפצינו – לשבת ללמוד בישיבתינו את התורה הקדושה ולעסוק בעבודת ה' בכל ליבנו, בשמחה ע"פ דרכו של רבינו…

על כן אני מסופק מה לכתוב ואיך לכתוב, השפה היא לא עשירה,

ואין לנו סופרים ואנשי לשון לכתוב במתק למשוך את לב הקורא ברתק…

מה שמצאתי זה חלק ממאמר בספר של הרב – מאד מחזק, אמת לאמיתה בלי גינונים בלי טריקים ובלי שטיקים…

ולשומע יונעם, והמבין יחכם, והעושה מעשה – יזכה !  

צדקה עשה עם עמלי תורה

מתוך הספר "יש מאין" – פירוש פשוט על הליקוטי מוהר"ן….

נמצא מבואר (עיין בספר באריכות) שכל הברכות והישועות וההצלחות בגשמיות ורוחניות באים ע"י עסק התורה.

ונמצא מבואר שהתלמידי חכמים העוסקים בה בתדירות, הם הם גדולי הבעלי חסד המשפיעים ודואגים לתיקון העולם, כי באמת בשבילם ובזכותם נברא העולם [וע"כ הכעס ורדיפות העולם על העם הנבחר, ובפרט על לומדי ועמלי התורה העוסקים בעבודת ה'…], ועליהם מוטל חובת הדאגה לתיקון העולם וכמבואר בפנים.

והם הם גורמים הטובה הבאה לעולם. והם הם הדואגים לכלי שיחזיק את הטובה והברכה שעל ידם נשפע, כי עיקר כלי המחזיק הנ"ל הוא השלום..,

וכמו שכתוב חכמנו ז"ל (עוקצין פ"ז מי"ב) אמר ר´ שמעון בן חלפתא לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שזה בחי´ משחז"ל (סנהדרין צח:) כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה. וכמ"ש (ברכות סד.) ת"ח מרבים שלום בעולם.

נמצא שכל החסדים וההשפעות טובות לעולם על ידי עוסקי התורה ועובדי ה'..,

וע"כ בודאי שחובת כל העולם שאינם עוסקים בתורה יומם ולילה כמותם –  לעודדם ולהחזיקם למען לא תתבטל מלאכתם מלאכת הקודש שכל העולם כולו נהנה ממנה, ועי"ז בעצמו יתרבה ברכת ה´ כלפיהם [התומכים ומחזיקים את לומדי התורה]..,

שזה בחי´ משחז"ל (שהש"ר ו, יז) כל מה שישראל נגזזים מעמלם ונותנים לעמלי תורה בעוה"ז – לטובתם הם נגזזים, ומרבים עושר, רפואה, הצלחה, וכל הברכות… בחי' שלום רב לאוהבי תורתך – ואין למו מכשול.., וממשיכים לעצמם כל הסגולות והרפואות והישועות, כי התורה היא עיקר הסגולה לעם סגולה. ושמחתו יתברך ועיני ה' עליהם להחיותם, כי עץ חיים היא למחזיקים בה – לא נאמר לעמלים בה אלא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר בעולם הזה וכל שכן לעולם הבא !

וזה בחי´ משחז"ל (קה"ר יא, א) אם ביקשת לעשות צדקה עשה אותה עם עמלי תורה.

הישיבה זקוקה לתמיכתך

עלה והצלח תלוי בבחירתך !!

אז תגזוז מעמלך כמה שקלים – ללומדי תורה עמלים

ותזכה אתה ובני משפחתך על ניסים ונפלאות – בכל יום לה' מהללים !!

 

מסירת שמות חינם לברכה בהילולת הרשב"י

ע"י גדולי חסידי ברסלב

  שם איש הקשר שם פרטי ושם האמא (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  יש למלא שם פרטי ושם האמא, וטוב ורצוי לפרט את הבקשה..,
  כגון • לברכה • ישועה • זיווג הגון • רפוא"ש • שמחת חיים...

  המעוניינים לתרום לפעילות - נא להשאיר מספר נייד.

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה