הילולת ר' אלתר טפליקר | מחסידי ברסלב

י"ב אדר חל היארצייט של

ר' משה יהושע ב"ר אשר זעליג

(הנקרא ר' אלתר טפליקר) ז"ל

מחבר ספרים הידועים "משיבת נפש" ו"השתפכות הנפש"
(בתמונה הידועה: האוהל שעמד על ציון רבינו ז"ל עד שנת תש"ד. בפתח האוהל יושב רבי אלתר טפליקר)
אומן,רבי אלתר
אומן רבי אלתר

רבי אלתר היה מהדמויות המרכזיות של חסידי ברסלב באומן (העיירה טפליק, בה התגורר, סמוכה לאומן) בראשית המאה.

היה בנו של ר' אשר זעליג מטעפליק תלמיד מהרנ"ת. בזיווג שני היה חתנו של ר' נחמן מטולטשין. קיבל את תורת רבינו מפי תלמידי מהרנ"ת והיה תלמידו ויד ימינו של ר' נחמן הרב דטשעהרין.
רבי אלתר מסר נפשו לפרסם ולגלות לפאר ולרומם דעת רבינו בעולם כולו ורבים נתקרבו לדעת אדמו"ר על ידי ספריו הרבים אשר חיבר בדרכי אדמו"ר בלשון צחה ודעת תבונה אשר חננו ה'. שמו המלא: ר' משה יהושע בזשיליאנסקי, אולם הוא נודע בכינויו: רבי אלתר טפליקר.
לרבי אלתר היה אח, צעיר ממנו, ושמו רבי יצחק אייזיק, והיה גר בעיר לאדיזין. פעם, בעת שדיבר עימו רבי לוי יצחק, החל לבכות באמצע דבריו, משום שנזכר בכך שבצעירותו נמשך מעט להשכלה. (שיש"ק ד,תקו)
אחרי שנרצח רבי אלתר, דר בביתו רבי לוי יצחק בנדר, ובעליית הגג היו כתבים רבים של רבי אלתר (ביאור הליקוטים וחלקים מכוכבי אור, אותם כתב רבי אלתר מפיו של רבי אברהם בר"נ, וכתבים נוספים, שחלקם אבדו ולא הודפסו.
רבי אלתר טפליקר היה מתפלל כחזן בראש השנה בקיבוץ, מתחילת התפילה ועד "המלך", והיה צועק כל מילה ומילה בצעקות חזקות ובמתיקות נפלאה. לתפילת "יוצר אור" היה ניגש רבי אברהם שטרנהארץ, ורבי אלתר היה נשאר עומד סמוך לבימה ומתפלל בקול ברור, והיה רבי אברהם ממתין בתפילתו בכל חלק לרבי אלתר, שיסיים, ואז היה מתחיל תפילתו כשליח ציבור. (שם ו,צג)
היו בידיו הכתבים של מגילת הסתרים ורבים מראשי התיבות אשר בה היו מפוענחים. חיבר את הספרים השתפכות הנפש, משיבת נפש, אמונת עיתך, מילי דאבות, ביאור על ההגדה 'אור זורח', מי הנחל (על ליקוטי מוהר"ן) ועוד ספרים אשר לא נדפסו ואבדו. העתיק והכין לדפוס את הספר נחת השלחן מהרב דטשעהרין. בשנת תרמ"ב ביקר רבי אלתר בארץ ישראל. ביום שישי י"ג אדר תרע"ט, בעיצומה של מלחמת האזרחים הרוסית, פרצו לביתו של ר' אלתר, שהיה אז בן שבעים בערך, מהפכנים לבנים או אדומים. הם מצאוהו לומד, ורצחוהו נפש.
רבי אלתר טפליקר היה הראשון שיזם הדפסת כתבי רבי נחמן מברסלב ותלמידו רבי נתן במתכונת של חלוקה לנושאים שונים. ספריו המפורסמים הם משיבת נפש העוסק בנושאי אמונה, תשובה ועבודת ה', והשתפכות הנפש העוסק בענייני תפילה והתבודדות, נושאים מרכזיים בתורת ברסלב. לספריו הייתה השפעה רבה על חסידי ברסלב. כמה ממנהיגי החסידות בדורות שאחריו העידו על עצמם שהמפגש הראשון שלהם עם תורת ברסלב היה דרך ספרו "השתפכות הנפש". בדור האחרון הודפסו ספריו במהדורות רבות וזכו לתפוצה רחבה.
ספריו הנוספים הם: "אמונת עיתך" – העוסק במעלת ניצול הזמן, "אור זורח" – פירוש על הגדה של פסח, "מילי דאבות" – על מסכת אבות ופירוש "מי הנחל" על חלק מספרו של רבי נחמן מברסלב, לקוטי מוהר"ן. רבים מכתבי היד שלו ובהם מסורות ושמועות מזקני החסידים וכן ספרים נוספים שהכין להדפסה – אבדו.
קרדיט : לברסלב גלובל
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה