הסגולה ללמוד בספר האור החיים הקדוש זיע"א

בס"ד. הסגולה ללימוד בספר ה'אור החיים' הקדוש זיע"א:

לימוד בספר ה'אור החיים' הקדוש זיע"א:

א. סגולה מפורסמת היא שאדם יקבל על עצמו ללמוד בקביעות בביאורו של ה'אור החיים' על התורה, ובכך יזכה לבנים זכרים צדיקים עוסקים בתורה ובמצוות.
את הקשר בין הסגולה לבין לימוד בספרו של ה'אור החיים', הסביר האדמו"ר מגור בעל ה'לב שמחה' כי *ל'אור החיים' בעצמו לא היו ילדים, וממילא כל כוח ההולדה שלו טמון בספרו הקדוש. משום כך כל קטע וקטע בספר קדוש זה מסוגל לזרע קדוש.
ב. לימוד בספר *'אור החיים'* מסוגל *לישועות רבות*.
הוא מהווה *סגולה לאמונה* (בשם ר' יוחנן מקרלין).
*לרפואה* (מובא ב'אמרי פנחס').
*לעושר ואריכות ימים* (מובא ב'סגולת משה').
*להינצל בעת צרה* (בשם ר' חיים פלאג'י בשם החיד"א).
*ליראת שמים* (מובא ב'אור הבהיר').
*ולטהרת הנשמה* (בשם האדמו"ר מרוזין).
ג. בספר 'קיימו וקיבלו' כתוב כי מקובל מפי צדיקים שמי שלומד את פירושו של ה'אור החיים' על פרשיות אחרי מות וקדושים מובטח לו שלא ייפטר מן העולם בלא תשובה.
? *'אור החיים הקדוש' היומי:*?
? *"בֵּית מִדְּרַשׁ בוואצפ"* ?
לקבלת ? *'אור החיים הקדוש'*? ברשימת תפוצה, שלחו למספר http://wa.me/972546481400
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה