הרה"ח הר' יוסף (יוסי) ולודבסקי ז"ל מחסידי ברסלב

יום שלישי כ"ד טבת תש"פ – פרשת וירא

ברוך דיין האמת:  בצער רב ויגון בפתאומיות וללא התראה מוקדמת נקטף מאיתנו לעולמו

הרה"ח ר' יוסף (יוסי) ולודבסקי זצ"ל

כרעם ביום בהיר למגינת לב, פשטה השמועה הקשה בין חסידי ברסלב החל מאנ"ש והקהילה בירושלים ובבית שמש וחוצה לה בין קהילת הליטאים והספרדים כיפות סרוגות ועד הקיבוצים בדרום – על פטירתו הפתאומית של אחד מבני החבורה הרה"ח ר' יוסף ולודבסקי ז"ל אדם טוב אהוב וחביב על כולם ממש בלא כחל וגוזמה… מאיר פנים לכל אדם בחביבות מיוחדת.

מאז התקרבותו לעולם התורה וחסידות ברסלב זכה לינוק מתורת רבינו הק' אצל רבו המובהק הרב שמעון יוסף ויזנפלד שליט"א. והתמסר במשך עשרות שנים לבוא לקיבוץ הקדוש של רבינו נחמן מברסלב בעיה"ק ירושלים.

הר' יוסי ולודבסקי זצ"ל

ועבד את ה' בתמימות ופשיטות כאחד הצעירים, והיה דוגמא וסמל בקהילת קודש ברסלב "נחלת חן" שם נמנה על יקירי הקהילה במשך כ- 20 שנה, אשר השכים והעריב לעבודת בוראו לעבודה תמה ויראה טהורה.

במסירות נפש היה הולך במשך שנים לתפילה בנץ עם בעיות ברגליים "דורבנים" – כדורך על קוצים וברקנים להגיע להתפלל עם חסידי ברסלב.

בהתמסרות רבה היה מחלק בבית הכנסת כל ערב שבת עם חיוך שאי אפשר לסרב לה את העלון השבועי "שי עולמות" של רבו הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א. ולאחר מכן היה מחלק בין תיבות הדואר לתושבים מכל הסוגים והגוונים.

זכה לראות דורות ישרים מבורכים כאשר חתניו היקרים והחשובים שליט"א הולכים בדרכיו וצועדים בדרך ישראל סבא ובנו בתים נאמנים בישראל, ה"ה

הר"ר עמיאל פודהורצר שליט"א.

והר"ר יוחאי חסידוף שליט"א

והר"ר נחמן ארנטל שליט"א.

בהלויתו רווית הכאב אל עבר חלקת שומרי שבת בבית החיים בבית שמש, נכחו המונים רבים מאנ"ש אשר הוקירוהו בימי חייו וכואבים ואבלים על פטירתו. נספד ע"י רבו הרה"ח ר' שמעון יוסף ויזנפלד שליט"א, וע"י החברותא הרה"ג יצחק זילבר שליט"א, שכנו הרה"ג ר' יצחק מאיר הגר שליט"א. מטעם קהילת קודש "נחלת חן" נשא דברי פרידה ובקשת מחילה הרה"ח ר' יואל פוקס שליט"א ממנהלי המוסדות.

היה אוהב כל אדם ועל כן אהוב – ידוע שהיה מדבר ומספר הרבה… אבל אף פעם לא היה מדבר בגנות אף יהודי ולא נגדו ולא בחסרונו, ולשונו היתה נקייה, לכן היה אהוב בכל גווני קהילות ישראל.

הספדים של יהודי פשוט שהלך בדרכי צדיקים – https://www.netzah-meir.com/הספדים-בהלויתו-של-סבא-יוסי

נתבקשנו לכתוב סיפור אמיתי לזיכוי הרבים , שהיה עם הנפטר זצ"ל שיהי' לחיזוק האמונה והבטחון בהשם יתברך לעושי רצונו :

כאשר הר' יוסף ולודבסקי זצ"ל הגיע לבית שמש אחת המניעות הקשות להשאר היו מה יהיה עם פרנסה ? שאלה מוכרת לכולם… וזאת אחרי שהחיים בדרום במקום שבו התחתן וחי היו מאד מסודרים עם עבודה ותלושים דירה וחיים מסודרים, אחרי שתושבי המקום האירו פנים ומרוב אהבה לדרך ארץ ואהבת ישראל ומעשי החסד שהראו לו תושבי המקום (שזה היה נקודה מאד חשובה שבעקבות עשה את הצעד הגדול בהתקרבותו), החליט להשאר ולנסות להסתדר…

כידוע לכל הר' יוסי ז"ל הכיר את כל העולם כפשוטו בלי להגזים… והנה תקופה אחרי שהתיישב במסירות נפש אחרי שהשליך מנגד את כל הנוחיות והבלי עולם הזה בעיה"ק בית שמש, קיבל מאביו ר' חיים ז"ל הודעה על פטירה של דודה מחו"ל שהוא לא הכיר אולי שמע עליה פעם אחת, רק אביו ז"ל היה שומר איתה על קשר מכתבים מידי פעם…

והנה בלי ידיעה מוקדמת ואהבת השם על יראיו ועושי רצונו – אותה הדודה השאירה צוואה להוריש ירושה עבור בנו לקניית דירה !! לא סיפורי של פעם סיפור שהיה בשנים האחרונות !!! והפלא שהר' יוסי לא הכיר את הדודה… וכך עבר עם אביו בחוצות בית שמש כשאביו אומר לו תבחר דירה… ומוסיף מה יש לך לעשות פה בתוך מקום חרדי כזה – הוא עונה לו ומסביר לו אשר נשבה ליבו בדרך ארץ ואהבת ישראל של התושבים. וכך קבע מושבו בתוך קהילת החרדים בבית שמש.

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה