הר' אברהם נחמן שמחה ויצהנדלר זצ"ל

הרה"ח רבי אברהם נחמן שמחה ויצהנדלר זצוק"ל (מגדולי חסידות ברסלב):

הרב ויצהנדלר זצ"לקהל המונים מבני ירושלים ובמרכזם קהל עדת חסידי ברסלב, הלכו בשבוע האחרון בכאב ובזעזוע אחר מיטתו של מזכה הרבים הרה”ח רבי אברהם נחמן שמחה ויצהנדלר ז”ל, מדמויות ההוד של חסידי ברסלב בירושלים, מייסד ומקים אגודת ‘משך הנחל’ להפצת תורת חסידי ברסלב, שנפטר בשבוע שעבר באופן פתאומי לאחר שלקה בדום לב.

פטירתו הפתאומית במיטב שנותיו הכתה בהלם ובתדהמה את המוני ידידיו ומכריו, שהתקשו לקבל את הבשורה הקשה כי איש האשכולות, אחד ומיוחד בבני החבורה הקדושה דחסידי ברסלב, תלמיד חכם יודע ספר ומגדולי מזכי הרבים להפצת תורת ברסלב בעולם כולו, הסתלק לבית עולמו בחטף, בשיא פריחתו ופעולותיו הרבים, להפצת תורת נחל נובע מקור חכמה, ולכל ענייני ברסלב.

המנוח נולד בעיה”ק ירושלים לפני 57 שנה בדיוק, ביום כ”ג אדר תשי”ז, לאביו הרה”ח ר’ אליעזר דב ז”ל מחסידי ברסלב, שזכה להותיר אחריו משפחה ענפה ומבורכת, מחשובי משפחות אנ”ש דחסידי ברסלב.

את תלמודו קנה בתלמוד תורה ‘עץ חיים’ בירושלים, ולאחר מכן בישיבת ברסלב בבני ברק בצילו של ראש הישיבה הנערץ הגה”צ רבי שמעון ברגשטיין זצ”ל. לאחר נישואיו עם נוו”ב תחי’, בת הרה”ח ר’ יהושע גוגנהיים ז”ל, שעמדה לימינו כל הימים במסירות ונאמנות, שקד על תלמודו בכולל ברסלב. גדל בכור ההיתוך של חסידי ברסלב בבית הכנסת דחסידי ברסלב במאה שערים, בצילם של האריות שבחבורה, משפיעי וזקני החבורה הקדושה, יצק מים על ידם ושאף לנשמתו את אוירת הקדושה וההתקשרות להרה”ק מברסלב זי”ע.

קשר הדוק ומיוחד היה לו עם הגה”ח ר’ לוי יצחק בנדר זצ”ל, ובמשך שנים רבות זכה לשמוע ולקנות ממנו מלוא חפנים דעה וחכמה, שיחות, הנהגות והליכות. לימים עמד והדפיס דברים אלו בסדרת הספרים ‘שיח שרפי קודש’. כן הו”ל את הספרים ‘מכלל יופי’ – מאסף לכל החידושים של שאר זקני החסידים מזמן מוהרנ”ת ועד הדור האחרון, וכן הספר ‘מעדני מלך’ – חידושים שהגה וממה ששמע וקיבל מזקני ברסלב, ועוד ספרים רבים.

בד בבד החל במשימת חייו, הפצת ספרי ותורת הרה”ק ר’ נחמן מברסלב זי”ע, תלמידו הרה”ק ר’ נתן זי”ע ותלמידיהם, ולשם כך עמד והקים את מפעל הוצאת הספרים דחסידי ברסלב ‘משך הנחל’. מסירותו לעריכת והדרת ספרי ברסלב בהוצאה מהודרת, מתוקנת ומנוקדת, והפצתם בכל רחבי תבל, נודעה בפי כל, ולשם כך השקיע את כל־כולו, יום ולילה לא ישבות, והכל בכדי לזכות את הרבים הכמהים והמשתוקקים לשתות מהמעיינות הנובעים.

המנוח לא הסתפק בהדפסת הספרים, אלא יגע ביגיעה עצומה לערוך מראי־מקומות והערות על ספרי הרה”ק מברסלב, כן עסק בתרגום הספרים לשפות שונות כדי שיהיו נגישים לכל יהודי באשר הוא. יחד עם זאת לא הניח מלימוד התורה וחסידות מתוך עיון, ובכשרונותיו הברוכים כתב וערך סדרת ספרים ‘ערכי הקודש’ המהווה אנציקלופדיה לענייני תורה וחסידות, וספרים נוספים שהתקבלו בתשואות חן וברוב אהבה וחיבה
בקרב שוחרי תורה וחסידות.

מידותיו היו לשם דבר, ואחז עצמו בפלח השתיקה, להיות מן הנעלבין ואינם עולבין. השתוקקותו לפקוד את הציון הק’ באומן לא ידעה גבולות, כפי שספג מזקני החסידים שעוד זכו להיות באומן. לשם כך מסר את נפשו פשוטו כמשמעו, וזכה לנסוע מספר פעמים לאומן תחת מסך הברזל. פעמים מספר נלקח לחדרי החקירות ושהה במעצר ימים ארוכים לפעמים אף גורש למדינות אחרות, ובכל זאת לא הפסיק ממאמציו להשתטח על הציון הק’, ומה היה רוב אושרו כאשר זכה לכך. פרק מיוחד בחייו היה לפני כעשרים שנה כאשר זכה לבנות ולהקים במקום מגוריו בשכונת רמות ג’ את בית המדרש דחסידי ברסלב ‘בית אלעזר’.

מסירותו למען הקמת בית מקדש מעט זה לא ידעה גבולות, חצה ימים ונהרות בכדי להקים את הבנין המפואר, וראה בכך שליחות קודש.

מידי יום ביומו היה משכים לתפילת וותיקין בבית מדרשו, למרות שישן שעות בודדות מחמת עמלו הרב. לאחר התפילה היה אומר שיעור קבוע ב’שיחות הר”ן’, ורבים היו נהנים לאורו. שיעור מיוחד היה אומר מדי שבת בבוקר בספר ‘סיפורי מעשיות’ בפני קהל נכבד שהיו מתענגים על הדברים. כל ימיו עורר את בני משפחתו כי העולם הזה דומה לפרוזדור והעולם רק ארעי הוא, ויש לחטוף כמה שיותר מצוות ומעשים טובים. וכך נהג בעצמו כשלעולם לא ראו אותו מבטל אפילו רגע אחד לריק.

לפני שלוש שנים נפטר על פניו בנו הבה”ח שמואל ז”ל, לאחר מחלה קצרה, וקיבל עליו את הדין באהבה. זכרונו לא מש מקרבו כל הימים, ופעל ועשה רבות לעילוי נשמתו. ביום י”ב בתמוז תשע”א זכה להכניס ספר תורה לקלויז דחסידי ברסלב בבית שמש, ושמחתו היתה גדולה ועצומה.

בשבוע שעבר היה בדרכו לפקוד את קבר חותנו לרגל יום היא”צ. בהיותו על אם הדרך חש לפתע ברע, ותוך דקות ספורות השיב את נשמתו ליוצרו. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום ניסו להחיותו אולם למגינת לב המאמצים עלו בתוהו והוא השיב את נשמתו ליוצרו. הבשורה הקשה התפשטה כאש בשדה קוצים והכתה בהלם ובזעזוע את כל מכריו הרבים. בהלוויתו שיצאה מבית המדרש ברסלב בשכונת מאה שערים, השתתפו קהל המונים שביכו על האבדן הגדול ועל החלל הריק שהותיר אחריו.

דברי פרידה השמיע הרה”ג ר’ אפרים נחמן אנשין שליט”א, שביכה על גודל האבידה שאין לה תמורה ועל חיוב הכרת הטוב שקהל חסידי ברסלב בכל רחבי תבל, חבים למנוח שהיה החלוץ לפני העדה בכל דבר ובכל ענין. הרה”ג הרב שלום ארוש שליט”א, עמו היה בידידות איתנה, נפרד ממנו בקול בוכים, והביע הכרת הטוב בשם אלפים שהתקרבו לתורת ברסלב בזכותו של המנוח, ואמר כי בודאי זכויות גדולות אלו עומדות לו כעת בעולם האמת כאשר הרה”ק ר’ נחמן זי”ע ותלמידיו הק’ ששים ושמחים לקראתו.

זכה המנוח להשאיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים ההולכים כולם בדרכי התורה והחסידות, מפארי האברכים בקהילות חסידי ברסלב ברחבי ארה”ק.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה