התבודדות | המדריך השלם למתבודד המתחיל

התבודדות היא מעלה עליונה גדולה מן הכל. על ידי תפילה אפשר לשנות את הטבע. תפילה היא עיקר ההתקרבות והשער להשם יתברך

התבודדות! איך מתבודדים? מתי, ומה עושים בזמן התבודדות? הדרכה מלאה במאמר הבא.
'התבודדות' – מאמר שיתן לך טעם טוב להבין שכל מה שעובר עליך וכל הקשר הרוחני ונקודת היהדות שלך הוא רק ע"י שיחה והתבודדות עם בורא עולם !

התבודדות – הקדמה :

ערוך  מתוך ספרי ברסלב (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ב).

בעניין התבודדות אמר רבינו (רבי נחמן מברסלב): לזכות להכלל בשרשו, דהינו (שהאדם יזכה) לחזור ולהכלל באחדות השם יתברך, שהוא מחויב המציאות. זה אי אפשר לזכות, כי אם על ידי ביטול. שיבטל עצמו לגמרי (ממידות רעות כעס, הקפדות, עצבות וכו', ומהסיח הדעת של תאוות עולם הזה), עד שיהיה נכלל באחדותו יתברך (רק דביקות ומחשבה והשתוקקות תמידית אליו יתברך):

ואי אפשר לבוא לידי ביטול הגשמיות והרצונות, כי אם על ידי התבודדות. כי על ידי שמתבודד ומפרש שיחתו בינו לבין קונו, על ידי זה הוא זוכה לבטל כל התאוות והמידות רעות, עד שזוכה לבטל כל גשמיותו, ולהכלל בשרשו:

מתי הזמן הכי טוב להתבודדות ?

אומר רבינו נחמן: עיקר ההתבודדות הוא בלילה, בעת שהעולם פנוי מטרדת העולם הזה. כי ביום, על ידי שרודפין העולם אחר העולם הזה, הוא מבטל ומבלבל את האדם מלהתדבק ולהכלל בהשם יתברך. ואפילו אם הוא בעצמו אינו טרוד, אף על פי כן מאחר שהעולם טרודים אז, ורודפים אז אחר הבלי העולם הזה, על ידי זה קשה אז לבוא לידי בטול:

אין לך זמן בלילה? תקבע זמן פנוי גם ביום. העיקר – בלי טירדות ועסקים!

איפה מתבודדים ?

וגם צריכין שיהיה ה- התבודדות במקום מיוחד, דהינו חוץ מהעיר בדרך יחידי, במקום שאין הולכים שם בני אדם. כי במקום שהולכים שם בני אדם ביום, הרודפים אחר העולם הזה, אף על פי שכעת אינם הולכים שם, הוא מבלבל גם כן ה- התבודדות, ואינו יכול להתבטל ולהכלל בו יתברך.

על כן צריך שילך לבדו בלילה, בדרך יחידי, במקום שאין שם אדם. ושם ילך ויתבודד, ויפנה לבו ודעתו מכל עסקי עולם הזה, ויבטל הכל, עד שיזכה לבחינת ביטול באמת. הינו שבתחלה ירבה בתפלות ושיחות ב- התבודדות בלילה בדרך יחידי כנ"ל, עד שיזכה לבטל זה הדבר, דהינו לבטל מידה ותאוה זאת. ואחר כך ירבה עוד בהתבודדות הנ"ל, עד שיבטל מידה ותאוה אחרת. וכן ינהג זמן רב ב -התבודדות, בזמן הנ"ל, ובמקום הנ"ל עד שיבטל הכל.

ואחר כך עדין נשאר ממנו איזה דבר וכו', ואחר כך מבטלין גם זה, עד שלא נשאר ממנו כלום. [פרוש כי יכול להיות אחר שבטל כל התאוות ומדות רעות, עדין נשאר ממנו כלום.
דהינו שעדין לא בטל לגמרי הגאות והגסות, עד שנחשב בעיניו לאיזה דבר. ועל כן צריכין להתיגע ולהרבות ב -התבודדות הנ"ל, עד שלא ישאר ממנו כלום, שיהיה בבחינת מה באמת, עד שיזכה לבחינת בטול באמת].
ואזי כשזוכה לבטול באמת, ואזי נכלל נפשו בשרשו, דהינו בו יתברך, שהוא מחויב המציאות. אזי נכלל כל העולם עם נפשו בשרשו, שהוא מחייב המציאות, כי הכל תלוי בו כנ"ל…

כוח ה- התבודדות ! רבינו נחמן מברסלב אמר :  

התבודדות היא מעלה עליונה גדולה מן הכל !

כי ההתבודדות מביאה את האדם להתנתקות ממרוצת הזמן, וענייני העולם, שעל ידי ההתנתקות הזו אפשר להתבונן בתכלית הסיבה למה באנו ולמה אנחנו חיים פה בעולם הזה ?? ולגלות ולהתחזק ב- אמונה הפשוטה, שמהבהבת אי שם אצל כל יהודי רק צריכה שיסירו ממנה את עפרוריות עולם הזה. דרך אגב התבודדות היא לשון לבודד – בדד, שאדם מבודד עת עצמו מכל מיני מחשבות וענייני העולם ומתייחד עם קונו (בורא העולם).

לתשומת לבכם: התבודדות היא לא מדיטציה ולא דרך לאנרגיה רוחנית ודמיונות רק דרך בעבודת השם ליישב את המוח ולקשר את הלב לבורא עולם – מעבר לכך אתם בסכנה של דמיונות והרס רוחני שגובל עם עבודה זרה.

איך מתבודדים ?

התבודדות היא שילוב של חשבון הנפש בשיתוף עם בורא עולם..,

שיחה פתוחה מהלב, בשפה שלך, על כל מה שעובר עליך גשמי ורוחני בבית בבית הספר וכדומה, בכל מקום, ובכל זמן, עם בורא עולם – יוצרת אמונה חזקה בריבון העולמים, ויכולה להביא ליישוב הדעת והצלחה בהרבה מאד תחומים גשמיים ורוחניים !

כאשר אתה בונה מערכת יחסים פתוחה ויום יומית עם הקדוש ברוך הוא, מתכנן את היום נכון ומבקש שהשם יכוון אותך במעשי ידיך לכיוון הנכון והאמיתי, להרוויח ולהצליח בלי לפגוע באף אחד, לבנות ולהבנות.., אתה יודע שכל מה שיקרה לך היום – הכל ממנו יתברך – להאיר ולסמן לך רמזים איפה טעית, ואיפה לתקן, ובמה הצלחת !!

חשבון הנפש והתבודדות

התבודדות היא עבודה של חשבון הנפש, בשילוב עם שיחה ותפילה בשיתוף יחד עם בורא עולם (וזה הייחודיות שחידש רבינו נחמן מברסלב)..,

אבינו אב הרחמן, מה התכלית שלי? למה נבראתי?
מה מועיל לי הכעס וההקפדות, לאן אני רץ אחרי ענייני עולם הזה? כמה אני דבוק ברוחניות?
האם אני עושה רצון השם יתברך? כמה אני מקשיב לתורה שהיא הדרך הישרה וספר הדרכה של היצרן בורא עולם – לחיות חיים טובים..,
ריבונו של עולם קשה לי להתגבר על מידות רעות כעס תאות… וכדומה…
ויתפלל ריבונו של עולם רחם עלי קרבני אליך, תוציא אותי מכל הבלבולים והתסכולים, תן לי יישוב הדעת לדבוק בתכלית..," וכו' וכדומה כל אחד בשפה שלו !!

והיא עבודה הרוחנית הגדולה ביותר שאפשר לקיים (אם זוכים לקיימה כראוי, כי התבודדות לא נכונה יכולה להביא את האדם לכיוון ההפוך ממש ולהיות בלעם ורשע גמור !).

עיצה טובה איך להתחיל

תתחילו עם עט וניר. כל הדרוש הוא – לחשוב על כל מיני נושאים ומאורעות בחיים הפרטיים שלך (אם קשה אפשר לרשום על דף נייר כל מיני נושאים ונקודות לשיחה ולתפילה, דברים שכואבים ויושבים על הלב)
ולדבר בפה, לשתף ולבקש מאת השם – לתקן את המעוות, ולהנצל מהרע.., ולהתחזק ולשמוח בטוב.., אפילו להרוויח סכום כסף פעוט דורש מאמץ רב בזה.

מתי ואיפה? ואם לא נוח לי מה עושים?

בשעת התבודדות שב האדם אל כוחות הנפש שלו. הוא לבד מול בורא עולם. !!! לכן אם קשה – הכי טוב שכל אחד יחפש וימצא – את הזמן שהכי נוח לו – זמן איכות לבד עם השם !

רבינו נחמן מ- ברסלב אמר לכתחילה זמן ההתבודדות צריך להיות בחצות הלילה ביער, בזמן שכולם ישנים וכל העולם נח מהבלי ורדיפת העולם כנ"ל.., אבל בדיעבד מכיוון שלא כולם יכולים לעשות זאת מחמת עייפות, ויום עבודה של מחר ופחד מהיער בלילה שמא יבואו מחבלים או חיות רעות..,

על כן אין יאוש – אפשר בדיעבד לקבוע שעה של שיחה ו- התבודדות כפי שרבינו אמר: בזמן ובמקום הכי נוח לך…

העיקר שיהיה זמן שבו "יפנה לבו ודעתו מכל עסקי עולם הזה", כל אחד לפי מדריגתו – יוכל להתחיל בחדר סגור, בלי פלאפון שיכבה אותו, בלי SMS, בלי רעשים ודפיקות כל דקה..,
אין לך שעה? תתחיל 15 דקות כל יום במקום קבוע.., העיקר שתתחיל בעבושה של התנתקות מענייני העולם
אפילו בבית לשבת לדבר עם השם יתברך.., אזי יזכה לדביקות בלי שום טשטוש המחשבה, שום אמירה ודעה של אדם אחר,
אין חדשות ואין בלבולי מוח. רק הוא יתברך ואתה לבד.

ע"י שמתבודדים – ניתן לשאוב כוחות נפש עצומים !

אנחנו עמוסי רגשות, פחדים, דאגות, מחשבות ומתחים שעלולים לשבור אותנו בכל רגע. עצם ההתבודדות מפרקת לחצים ומפיגה מתחים – אז הנה גילינו לכם מפתח למטמון שלא נגמר לעולם.

כל שעליך לעשות הוא רק לפתוח את פיך ולהוציא הברות הברות, מילה ועוד מילה כמובן שיהי עם כוונה…
גם אם לא תמיד יש לך דיבורים, לא תמיד המילים יוצאות –
אומר רבי נחמן :
עצם זה שבאת "לבד" לדבר, עצם הישיבה עם בורא עולם, גם ללא מילים, היא מעלה גדולה מאוד. כמו שכתוב בדוד המלך "וישב דוד לפני השם".
עצם היותך בזמן התבודדות היא מזור ותרופה לכל מחלה נפשית, רוחנית וגשמית.

תפילה להתבודדות | מאתר תפילה

לזכות להתבודדות מהספר "ליקוטי תפילות" לרבי נתן מברסלב, סימן נב.

"נפשי אויתך בלילה. אף רוחי בקרבי אשחרך. זכרתי בלילה שמך יהוה ואשמרה תורתך. על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו. אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי".

רבונו של עולם, מרא דעלמא כלא, אדון הכל, אחד יחיד ומיוחד, היה הוה ויהיה, אתה בראת עולמך ברצונך הטוב בשביל ישראל עמך הקדוש
אשר בשבילם בראת כל העולמות כולם, כדי להמשיך נשמות ישראל בעולם, כדי שיעשו רצונך באמת וימשלו בעולם.
למען יוכלו על ידי פעולתם הטובה להעלות ולנשא כל העולמות כולם.
מן תכלית העשייה עד תחילת האצילות להעלות ולהגביה כולם לשורשם העליון.
שיכללו כל העולמות כולם באחדותך הפשוט יתברך ויתעלה לעד ולנצח נצחים.
כי אתה הוא קודם שבראת העולם ואתה הוא לאחר שבראת העולם:

ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתרחם עלי ותהיה בעזרי ותזכני להרבות בהתבודדות תמיד. עד שאזכה על ידי ההתבודדות לבטל עצמי לגמרי, עד שיתבטל ישותי לגמרי. ואהיה נכלל באחדותך באמת.

ותזכני ברחמיך הרבים. ותזמין לי מקום מיוחד וזמן מיוחד ל- התבודדות, ואזכה לבחור לי המקום המובחר והזמן המובחר ל-התבודדות. שהוא בלילה בעת שבני אדם ישנים. ובדרך יחידי, שאזכה בכל לילה ולילה להתבודד במקום מיוחד, לילך בדרך יחידי במקום שאין בני אדם הולכים שם אפילו ביום. ושם אלך ואתבודד בלילה, ואפרש כל שיחתי לפניך.

שאזכה לפרש שיחתי בכל יום

ואת כל אשר עם לבבי אזכה לבאר ולפרש לפניך בפה מלא בפרוש.
עד שיתעורר לבבי באמת אליך בתשוקה גדולה, ובבכיה רבה ועצומה,
בדמעות שליש לבכות ולהתודות על עוונותי ופשעי המרובים ולהתחרט עליהם באמת ובלב שלם.

ולקבל עלי קבלה גמורה בלב שלם באמת. שלא אשוב עוד לכסלה. ולא יהיה ברוחי רמיה כלל, אם און פעלתי לא אוסיף.

ואזכה לעורר רחמיך הרבים עלי, שתחנני מאתך במתנת חינם, ותהיה בעזרי מעתה תמיד. ותשמרני ותצילני ברחמיך מחטאים ועוונות ופשעים. ומכל התאוות רעות.
ובפרט מפגם הברית שהוא כלל כל התורה כולה, תצילני ותשמרני תמיד ברחמיך הרבים ברחמיך הגדולים ברחמיך העצומים.
עד שאזכה על ידי ה- התבודדות בלילה לבטל עצמי לגמרי, לבטל כל מידה ומידה רעה וכל תאוה ותאוה רעה,
עד שאהיה נקי לגמרי מכל התאוות ומכל המידות רעות.

ואזכה לבטל כל מיני גאות וגבהות וגסות הרוח ממני.
עד שאזכה לבוא לתכלית הביטול באמת לאמתו כרצונך הטוב, עד שאזכה להכלל באחדותך באמת.
ועל ידי זה יהיה נכלל כל העולם עם נפשי באחדותך הפשוט. ויתאחד ויוכלל אחר הבריאה בקדם הבריאה, אפשרי המציאות בחיוב המציאות.

ונהיה דבוקים ואחודים וכלולים בך תמיד באמת, ולא נפרד ממך אפילו כרגע קלה. ויתגלה אחדותך הפשוט בעולם. וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו יהוה אלהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה.

בקשה להתמיד בשיחה עם בורא עולם

עזרני עזרני חנני חנני, להרבות ב- התבודדות ובשיחה ביני לבין קוני בלילה בדרך יחידי, עד שאזכה לתכלית הביטול באמת, עד שאהיה נכלל בך באמת עם כל העולמות כלם. ונשוב כולנו אליך באמת ובלב שלם, "ונדעה נרדפה לדעת את יהוה". יומם לא ננוח, לילה לא נשקוט, עד אשר נזכה למצוא אותך בכל עת:

ונזכה לקים מצות "ובו תדבק" באמת, בשלמות כרצונך הטוב.
חוס וחמל עלינו, חוס ורחם עלינו, חוס וחננו וזכנו לכל מה שבקשנו מלפניך, שנזכה לבטל עצמנו באמת.
עד שנהיה כולנו נכללים בך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו.

כי בשביל זה לבד בראת כל העולמות כולם, כאשר גלית לנו על ידי צדיקיך האמתיים.
"שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו. יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה.
השיבני ואשובה כי אתה אלהי. השיבנו יהוה אליך ונשובה חדש ימינו כקדם":

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי":

יש לכם עוד שאלות על התבודדות ?

שלחו בוואטסאפ 052-565-2005 ישיבת ברסלב מאיר

עוד כמה מילים על התבודדות בקישור הבא התבודדות-פרשת-השבוע-פקודי

עזרו לנו להפיץ את האור של רבינו בעולם

קירוב רחוקים | יהדות בשמחה

יש לכם מעשרות לתת ? או הרימו תרומה לזיכוי הרבים

צלצלו 050-4161022 ישיבת ברסלב מאיר לתרומות הקליקו 

הראה עוד

מאמר מקושר

3 תגובות

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
יש לכם שאלות על התבודדות? נשמח לעזור - דברו איתנו...