התחזקות בתפילה | עצות ישרות

צריכין להתחזק מאד באמונה שלמה להאמין בעצמו, שיש לו כח לפעול כל דבר בתפלתו, כי יש כמה מיני חלישות הדעת בלב האדם בענין זה, כאשר יודע כל אחד בעצמו, ורוב בני אדם 'נדמה' להם, שאין להם כח לזה, ועל כן אינם מתחזקים בתפלה (האמת שיש בזה משהו כי אדם שלא לומד ספרי הצדיקים שמחזקים בתפילה ומלמדים את האדם דרכי התפילה למה שיפעל בתפילתו ?),

התחזקות בתפילה | עצות ישרות

ועל כן צריכין להתייגע ביגיעה ועבודה גדולה מאד לחזק את עצמו להתפלל בכוונה (ובקשר למה שאמרנו : צריך להתחזק לעסוק בספרי הצדיקי אמת שמחזקים ומלמדים דעת ודרכי התפילה וצעקה את השם באמת ובתמים בדרך הישרה והנכונה והרצויה לפניו יתברך..,).

ועיקר היגיעה היא בתחילה, דהינו בעת שמתחיל להתחזק להתפלל בכונה בבחינת כל התחלות קשות, כי אז עדין לא ראה שום פעולה על ידי תפלתו, אבל כשזוכה להתגבר בכל כוחו להתפלל בכוונה (ועיקר הכוונה הפשוטה – שישמע ויתרכז במילים של התפילה), עד שזוכה לפעול איזה דבר בתפילתו, כגון שהתפלל על איזה דבר ונענה, אז הוא מתחזק בזה להאמין גם בעצמו, שיש לו כח לפעול בתפילתו, מאחר שרואה, שכבר שמע השם יתברך גם תפילתו ונענה,

ואז נעשה אצלו כלי שלמה לקבל השפע על ידי דבורי התפילה, כי עיקר התהוות הכלי הוא על ידי האמונה, דהינו על ידי שמאמין גם בעצמו, שהשם יתברך שומע תפילתו.

(ליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלב – הלכות נחלות, הלכה ד', אות ד):

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה