ויגר שם…

זוכרים את ההגדה של פסח שקראנו לפני כמה ימים ??

אז הנה חידוש קטן של הרב ראש ישיבת ברסלב הר' ויזנפלד שליט"א על ההגדה של פסח…

מסבירה ההגדה את הפסוק…

ויגר שם – מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים, אלא לגור שם.

להיות ארעי, גר הנמצא באופן ארעי במקום לא לו.
והנה במשך כל הדורות אכן כלל ישראל, וכל יחיד, הרגיש את עצמו כזר בכל מקום מחו"ל שהגיע לשם.

והשקפה זו הרבה ברכה היתה ויש בה !! 

וכשח"ו דבר זה נחלש, הרבה קילקולים באים בבחי' ויתערבו בגוים וילמדו ממעשיהם.

וגם התבוללות ואף גם זאת עצם הדבר ששוכחים שהם צריכים להיות בארץ ישראל, ושחסר לנו בית המקדש צרה בפני עצמה היא.

והנה גם כל ימי הבל חיינו בעולם הזה – צריך להיות בבחי' גֵירות,

כי אכן גרים אנחנו בעולם הזה, כי באנו לכאן לתקופה קצרה, להתנסות ולהבחן…

האם במצבים אלו ואלו – נעשה את רצון ה' או ח"ו נכשל.

אבל הזמן לא עומד וחולף מהר וימינו כצל עובר, ובודאי לא שייך להשתקע בעולם הזה,

כי הכל דמיונות ואין כזאת מציאות, וכי מיום שנברא העולם עד היום הזה, וכי יש מישהו שנשאר כאן בעולם הזה?!

אלא מה, שהעולם הזה בולע את האדם ושוכח שלא ישאר כאן,

ולכן מתנהג לא בהתאם למציאות, אלא כאילו הוא תושב קבוע לעולמי עד בעוה"ז…

וע"כ נופל במה שנופל, ונכשל במה שנכשל, רח"ל.

ואשרי מי שזוכר תמיד את התכלית, שיצרך לתת דין וחשבון על כל מעשיו,

אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה!

אם לא נזכר חובותינו ותכליתנו, ונסיח דעתנו מכך.

ברכה לחג

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה