ונשמרתם מאד לנפשותיכם שמירת הגוף והנפש | פרשת ואתחנן

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ואתחנן. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(דברים ד-טו) ונשמרתם מאד לנפשותיכם שמירת הגוף והנפש.

הגוף צריך שמירה ותחזוקה נאותה, כדי שהאדם יהיה בריא ויוכל לעבוד את ה' כראוי, וכמו שכתב הרמב"ם (הלכות דעות, פ"ד ה"א) וז"ל הואיל והיות הגוף בריא ושלם, מדרכי ה' הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע (תורת ה' ודרכיה) והוא חולה – צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף ולהנהיג עצמו בדברים המברין והמחלימין..

וראה שם שייחד פרק שלם עם הרבה מאד ידיעות חשובות ביותר לשמירת ותחזוקת הגוף. ובכל דור ודור דברים משתנים ומתחדשים ונתגלים ויש להתעדכן (בלי להגזים).

ועל הכל ואחרי הכל צריכים רחמי שמים וסייעתא דישמיא, ויש להתפלל על בריאות איתנה, הן בשיחה אישית עם בורא עולם, הן לכוון היטב בברכת "אשר יצר", ובברכת "רפאנו ונרפא", הן כשהוא בתכלית הבריאות, הן כשלא.

ונשמרתם מאד לנפשותיכם שמירת הגוף והנפש

וכל שכן וקל וחומר שצריכים לקיים "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" לשמור על תקינות הנפש והנשמה, והחלק הרוחני שבנו, ולתחזק אותו כמו שצריך, כדי שנזכה לחיי העולם הבא בגן עדן, ולא נגיע ח"ו לגיהנום שזרועותיו פתוחות ומלאות עבודה.

והנה מעבר לקיום הלכות התורה קלה כבחמורה, צריך לחזק ולתחזק השורשים המביאים לידי קיום התורה, דהיינו: האמונה הקדושה, והיראת שמים, ואהבת ה' ותורתו וצדיקיו. וכו'.

והדברים אמורים כלפי כל אחד ואחד, ואפילו זקנים וזקנות, קל וחומר כלפי צעירים וצעירות, ובפרט בדור שלנו שהנערים והנערות לא יציבים בעליל והסכנות האורבות גדלו והתפתחו למימדים מיפלצתיים, ואפילו מכשיר כאייפון ודומיו שיש בו אינטרנט, הוציא כבר אלפים מדרכי התורה והקדושה, לדרכי הטינוף והמאוס והכפירה ואבדון ניצחי, למגינת לב. ולדראון עולם.

וקשה לתאר הצער שהצעירים הללו גורמים להורים, ולסבים ולדודים ודודות, אחים ואחיות, בני דודים, מורים ומחנכים, וכל הסביבה, והם טוענים 'חיינו קודמים', כלומר מה שמפקירים עצמם ומתאבדים לדעת (מחוסר דעת), והורסים את עצמם, בדברים שאחר כך אי אפשר לסדר ולתקן כלל, או בקושי, כעין התקנת פרוטזה על אבר חסר, והליכה על קביים, ועגלת נכים, כל זה נחשב ל"חיינו קודמים" וכל חוסר הבנה בסיסית על החיים וסכנותיה, כל זה נקרא אצלם "חיים" שהם קודמים לכל דעה צלולה ומיושבת.

וזה דומה לנער שבקושי הוציא רשיון נהיגה ונוסע על 180 קמ"ש, ומרגיש את עצמו גדול צעיר תוסס וחכם יותר 'מהמבוגרים המאובנים' המזהירים אותו על שמסכן את עצמו ואחרים, ונוסע בשמחה ובדעה צלולה לאבדון. והמנוזלים חסרי הבנה בסיסית בחיים, חושבים את עצמם מבינים גדולים יותר מכולם ולא מתחשבים ולא סופרים אף אחד, ולאדם מן היישוב קשה להבין מה קרה להם שנטרפה דעתם, או במילים אחרות איפה הדעת, לאן נעלמה צלילות הדעת, ואיך הלכה לאיבוד.

וצריכים לחתור לשורש הדברים מה גרם לכך, כי בזה נוכל לרפאות אותם משגעונם, אם נדע מקור הטעות וכל זה בדיעבד, כשכבר קרה מה שקרה, אבל לכתחילה צריכים לתחזק אותם תחזוקה נאותה, בהקשבה והבנה לריגשותיהם וקושיאותיהם וקשייהם ושיחות נפש, והרבה חום ואהבה תמידי. וחייבים להקציב להם זמן איכות והקשבה רבה. וחיזוק האמונה, והחדרת השקפות נכונות, וחיזוק היראת שמים, מתוך אהבה גלויה וקשב רב. והרבה הרבה תפילות.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר ירושלים

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה – 0504161022 או בדף התרומות 

תפילות חשובות לבריאות הגוף והנפש:

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה