זיווג הגון

זיווג הגון.

הבאנו כמה כוונות ע"פ הסוד, בנושאי זיווג הגון, שידוכים וזיווגים, תפילה לזיווג הגון ועוד מלוקט מספרי חסידות וספרי ברסלב, גם אם לא מבינים – זה טוב לנשמה לקרוא, ועם תפילה בע"ה תזכו למצוא זיווג הגון הנכון והטוב.

זיווג הגון צרכים גם אלו שכבר נשואים – להתפלל שימשיך הקשר המשפחתי, בצורה בריאה ונאמנת, והזיווג יעלה יפה, ותזכו לראות פירות טובים ומתוקים ובריאים לעבודותו יתברך !

מאמרים ותפילות נוספים בקישורים הבאים >> שידוכים, למה לא הולך לי בשידוכים, תפילה לזיווג הגון, תפילה לבחורה למצוא את זיווגה, תפילה לבחור למצוא את זיווגו, מעוקבי זיווג, תשאל את הרב | זיווג השורש נשמתי, תפילה לזיווג מהר' שלום.

 זיווג הגון

אומר רבי נתן מברסלב בליקוטי הלכות :

והארת האמת הוא בג' קוין שהם בחי' "אל אלקים ה'", שהם בחי' תורה ותפלה ושידוכים.

וזה בחי' מה שמבואר בכוונות שצריכין לכוון בכל יום למילוי א' של אהי' ולכוין אה'י פעמים אהי' בגימ' אמת ובכל יום ממשיכין מילוי א' של אהי' פ' אהי' שהוא בגימ' אמת ע"ש.

והם ח' תקונים הראשונים של תליסר מכילן דרחמי ע"ש. שעיקר האור המאיר ומדליק הוא אור האמת, בחי' אהי' פעמים אהי' גימ' אמת שצריכין לכוין בכל יום מח' ימי חנוכה

(וזה הענין של ח' פעמים אמת שמענו מפיו הק' בעצמו אחר שעמר התורה הנ"ל. שדיבר מזה לענין התורה הנ"ל)

ואלו הח"פ אמת המאירים בח' ימי חנוכה שהם ח' מילואים של אהי' כמבואר שם בכונות הח' מילואים בביארו אלו הח' מילואים עיקרם ושורשם הם ג' מילואי אהי' כידוע. שהם קס"א קנ"א קמ"ג שהם אהי' ביודין בההין באלפין. כידוע שעיקר מילואי האהי' הם ג' הנ"ל ושארי המילואים הם מצורפים מהם כמבואר למעיין שם ואלו הג' מילואי אקי"ק שהם שורש הכל הם בחי' ג' קוים האמת הנ"ל.

כי אמת הוא אקי"ק פ' אקי"ק כנ"ל. היינו כי הג' מילואים הם מילואי א' ביודין שהוא בבחי' חסד זה בחי' תפילה שהיא בבחי' חסד כנ"ל. כי תפילה בחי' יו"ד כי עיקר של עליות התפילה הוא במנין עשרה. מילוי כ' בההין שהוא בחי' גבורה זה בחי' תורה שניתנה מפי הגבורה כנ"ל. כי התורה בחי' ה' בחי חמשה חומשי תורה. מילוי ג' באלפין זה בחי' רחמים בחי' יעקב בחי' שידוכים וזווגים כי אלף הוא בח'י אדם כי לית אדם בלא אלף (כ"ש שהוא הוי' במילוי אלפין בגימ' אד"פ)..,

שזהו בחי' תיקון השידוכים והזווגים דקדושה, כי עיקר החיבור דקדושה כדי להשלים צלם אלקים שהוא בחי' אדם, שאינו נשלם כ"א ע"י חיבור איש ואישה בקדושה ובטהרה כראוי, כ"ש זכר ונקבה בראם, ויקרא שמם אדם, וכתיב ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם.

וע"כ מברכין בשעת החופה אשר יצר את האדם בצלמו וחותמין יוצר האדם. כי כ"ז שאין חיבור אין נשלם קומת האדם שהוא צלם אלקים וע"כ יעקב שזכה למטה שלימה לתכלית קדושת תיקון השידוכים כנ"ל.

ע"כ הוא עיקר בחי' אדם שבמרכבה שהוא צורתו של יעקב כידוע. וע"כ המילוי באלפין שהוא בחינות אדם הוא בחי' תיקון השידוכים והזווגים דקדושה כנ"ל.

וכל התיקונים נמשכין מתליסר מכילן דרחמי כ"ש שם. היינו כי עיקר בחי' חנוכה ע"י בחי' תודה הודאה ע"י שניצלנו מן הצרות כנ"ל. שזה נמשך מתליסר מכילין דרחמי שמשם עיקר הישועה מכל הצרות ע"י שהוא יתב' מעורר רחמיו המרובים שהם בחי' תליסר מכילין דרחמי שעי"ז מושיע לנו בכל צרותינו שאז מביאין תודה שזהו בחי' חנוכה כנ"ל.

וי"ג מכלין דרחמי הם בחי' י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן שמשם כל ההלכות מתבררין היינו כנ"ל. שתודה היא בחי' הלכה בח'י חסד היינו שע"י לימוד הלכות שנמשכין מי"ג מדות וכו' מעוררין י"ג מדות של רחמים שעי"ז הש"י מקחם עלינו ומושיע לנו מכל צרותינו שעי"ז מביאין תודה.

(ליקוטי הלכות לרבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב – יורה דעה ב, כלאי בהמה ד, אות יד)

  

תפילות לזיווג הגון וטוב –

זיכרו כל המתפלל על חבירו נענה קודם !

תפילה לזיווג הגון – מלקוטי תפילות (לרבי נתן מברסלב)

וחמל נא עלינו ועזרנו שיהיה זווגנו בקדושה גדולה כרצונך הטוב. ותעזור לכל עמך בית ישראל ולכל יוצאי חלצינו לכל מי שצריך למצוא זווגו, שתזמין לו זווגו ההגון לו מן השמים. ולא יתחלפו הזיווגים, חס ושלום, בעוונותינו. רק תעזור לכל בני עמך ישראל שכל אחד ימצא מהרה זיווגו הראוי לו מן השמים באמת כפי שרשי הנשמות:

ובכן תרחם על כל עמך בית ישראל הצריכים למצוא זיווגם, שיזכו למצוא זיווגם מהרה, זיווגם האמיתי, זיווגם ההגון להם מן השמים, ויזכה כל אחד להתעורר אליך בשעת ההתקשרות, לזכור בהתכלית והסוף בשעת שבירת כלי חרס בעת התנאים, שיזכור על ידי זה בשער החרסית שהיה בירושלים שהוא פתחה של גיהינום, למען לא יבגוד באשתו הכשרה, ויזהר מלגרשה אפילו אם יש לו ייסורים ממנה חס ושלום, כי יזכור בעונש המר של גיהינום שינצל ממנו על ידי זה, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה שמי שיש לו אשה רעה אינו רואה פני גיהינום, וצריך לקבל באהבה.

וכן יזכיר את עצמו שאם תהיה אשה טובה כרצונו, שיהיה זהיר וזהיר מלהרבות תאותו חס ושלום ויזכור שיש גיהינום, ויחמול על עצמו ויקדש את עצמו בזווגו בתכלית הקדשה כראוי לאיש ישראלי.

 ויזכור ולא ישכח עונש המר של גיהינום שבא על פגם הברית חס ושלום רחמנא לצלן.

רחם עלי ועל זרעי ועל כל ישראל, ותסבב ברחמיך סבות לטובה, באפן שנזכה למלט ולהציל נפשנו מן הגיהינום ומכל מיני עונשים ודינים בזה ובבא, כי "מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמתך".

חוסה עלינו כרוב רחמיך והצילנו מזעמך, "שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי".

חוס ורחם וחמל עלינו בזכות וכח הצדיקים אשר קרבונו אליך ברחמיך.

"הצילני מטיט ואל אטבעה, אנצלה משונאי וממעמקי מים. אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה, ואל תאטר עלי באר פיה. ענני יהוה כי טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי. ואל תסתר פניך מעבדך כי צר לי מהר ענני. קרבה אל נפשי גאלה למען אויבי פדני. השיבני ואשובה כי אתה [יהוה] אלהי. השיבנו יהוה אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי":

מחפשים זיווג הגון משורש נשמתכם?

הסגולה הגדולה – לתמוך בלומדי התורה !!
כי לתורה יש כוח שיתקבלו כל התפילות וכל הבקשות…
תרומות / צדקה / מעשרות – לטובת ארוחות צהריים חמות לעניים הגונים,
צלצלו 054-8496548 או 050-4161022
 
סליחה , בלי לפגוע – אמר הרב : נס הוא דבר מעל הטבע , אם יהודי משנה את טבעו הרע לרצון השם יתברך – הוא עולה מעל הטבע ויכול לזכות לנס !!
אז תשתנו לטובה על פי התורה במה שתוכלו – ותזכו לראות ניסים ונפלאות
כי השם אוהב אותנו – יהודים יקרים בני / בנות מלכים !!!
 
מוקד התפילות של ישיבת ברסלב מאיר
 צעקת הדל תקשיב ותושיע !
הראה עוד

מאמר מקושר

4 תגובות

כתיבת תגובה