זיכוי הרבים…

רבי נחמן מברסלב

"ההדפסה חשובה ויקרה בעיני מאד, כי הוא זכות הרבים לדורות…"

כל מחשבתי היתה משוטטת מאד בענין הדפוס וההפצה לזיכוי הרבים של תורת רבינו הקדוש, והייתי חושב מחשבות רבות בכל פעם איך להעמיד הדפוס…

והנה גודל הישועה הזאת של העמדת הדפוס, אין כאן מקום לבאר עד היכן מגיע נס נפלא וישועה גדולה הזאת, כי היא זכות הרבים נפלא ונורא מאד שאין דוגמתו לדורי דורות… 

והנה בכל שנה זו שהיא שנת תקפ"א הייתי טרוד מאד בעניין הדפוס…
רק בעסק הדפוס.. הדפוס ! 

הוא טרוד חודשים ארוכים רבי נתן, המח של העולם, כל מחשבותיו משוטטות מאד בענין הדפוס וההפצה של דעת רבינו הקדוש לעורר ולעזור לרבים להתקרב ללמוד את הדרך לתפילה ועבודה פנימית רוחנית לגלות את האור הנפלאה שגילה מורינו ורבינו הנחל נובע מקור חכמה בכל תפוצות ישראל…

אולי תתחילו להשתתף בדאגותיו של התלמיד הנאמן רבי נתן… 
קחו חלק ב'זכות הרבים שאין דוגמתו לדורי דורות' – ותחסכו דאגות אחרות??

050-4161022

WWW.BRESLEVMEIR.COM/DONATE

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה