איך יוצאים מהחובות ?

חובות, די מספיק להיות בעל חוב !

מה גורם להיות בעל חוב, ואיך יוצאים מהחובות ?
הן חובות בממון , הן חובות ברוחניות שאדם סוחב מטענים רגשיים רוחניים ?

ע"י תשובה, תפילה וצעקה אל השם ית'.., (טוב לומר פסוקי צעקה מהתהלים של רבי נחמן)

כמה מילים מרבי נחמן מברסלב על בעל חוב והדרך לצאת מהעונש והצרה הזאת

מתוך הספר שיחות הר"ן, אות קיב.

איתא – אם התורה היתה נכתבת כסדר היו יודעין כל עונש ושכר של כל לא תעשה ועשה.

והנה יש עברה שעונשה של עברה ההיא – שיהא בעל חוב תמיד, ואפילו יעשה כל טצדקי דאפשר והתפעלות לא יועיל כלל. ויהיה בעל חוב תמיד !

ולפעמים גורם העברה שמפיל גם אחרים להיותם בעלי חובות. ולזה יש עת שנעשו כמה בעלי חובות בעולם, זהו מחמת העברה הנ"ל שנתגברה בעולם חס ושלום :

ועצה לזה – לשוב בתשובה בכלליות, ולהתחנן לפני השם יתברך להצילו מעברה זו, ולהתחרט בכלליות על עברה זו.

ועת לשוב על זה הוא – כשהוא במוחין דגדלות, אזי טוב להתחרט ולבקש מאת הבורא יתברך על זה ולשוב בתשובה. כי מוחין דקטנות הוא בחינת בעל חוב. כי אמרו רבותינו זיכרונם לברכה (קידושין מט:): "עשרה קבין שנה ירדו לעולם, תשעה נטלו עבדים". שנה הוא בחינת מוחין דקטנות, עבדים בחינת (משלי כב ז): "עבד לווה לאיש מלוה". ולזה כשהוא במוחין דגדלות אזי העת לשוב על זה, ולבטל העונש של בעל חוב בחינת מוחין דקטנות כנזכר לעיל:

תפילה להנצל מלהיות בעל חוב :

אבינו שבשמים עשה למענך ורחם עלינו ותסבב סיבות לטובה, באופן שתגיע לנו הפרנסה קודם שנצטרך לה, ותזמין לנו כל צרכינו בכבוד ובנחת, ובהיתר ובקדושה גדולה, ובהרחבה ונחת גדול.

ותצילנו מחובות והלואות, ותעזרנו לסלק מהרה כל החובות והלואות שאנו מחויבים מכבר, ותשמרנו מעתה מלבוא לידי חוב עוד לעולם,

כי אתה יודע שהחובות וההלואות מבלבלים אותנו מאד – ממעט עבודתך שאנו מכינים עצמנו בכל עת להתחיל בעבודתך באמת.

רחם עלי ועלינו אבינו אב הרחמן, הזן את העולם כלו בטובו בחן ובחסד וברחמים, ותן לי, ולכל חברתנו, ולכל ישראל – פרנסה בכבוד קודם שנצטרך לה,

באופן שלא נצטרך להטריד דעתנו בהפרנסה כלל (רק לשוטט במחשבות בעבודתך ותורתך הקדושה, במידות טובות ועשיית המצוות בשמחה).

ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד.

ונזכה לברר הפרנסה בקדושה ובטהרה גדולה בבחינת קטורת המשמח את הלב.

ותביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, וימלוך עלינו ועל כל ישראל, ועל כל העולם כולו. ויקים בנו מהרה מקרא שכתוב: "מלך ביופיו תחזינה עיניך, תראינה ארץ מרחקים" במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון:

"עיני כל אליך ישברו, ואתה נותן להם את אכלם בעיתו. פותח את ידך, ומשביע לכל חי רצון".

רבונו של עולם תן לי פרנסה בכבוד קודם שאצטרך לה, באופן שאזכה לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד, ולהיות כרצונך הטוב באמת. כי אתה יודע כמה הפרנסה מבלבלת אותי ומונעת אותי ומחלשת דעתי מלהתחזק בעבודתך.

רבונו של עולם, ידעתי כי אני רחוק מפרנסה בכבוד מאד מאד, כי פגמתי נגדך מאד, הרעותי את מעשי (שעל ידי זה) וקיפחתי את פרנסתי.

אבל באתי לפניך מלא רחמים כעני בפתח, כדל ואביון המחזיר על הפתחים, פורש כפיו שואל ומבקש מתנת חנם ונדבת חסד, שתחנני ברחמיך הרבים לבד, בחסדיך העצומים לבד, ותזמין לי פרנסתי מן השמים,

ותתן לי כל צרכי, וכל צרכי אנשי ביתי, וכל התלויים בי, וכל הנלוים אלינו קודם שנצטרך להם, כי עינינו לך לבד תלויות, עינינו לך לבד מצפות ומחכות:

וימשיך להוסיף דיבורים מליבו על מצבו הכלכלי והקשיים בממון העוברים עליו [ויודה וישמח בטוב שכבר יש לו והשם עזרו ומצילו ומפרנסו בכל יום – כי את התפילה להנצל מלהיות בעל חוב צריך להתפלל ולפעול במוחין דגדלות דהיינו מתוך שמחה], כי העיקר הוא הדיבור לפריש שיחתו בתחנונים וריצוי לפני השם באמת !

ותפילה על פרנסה צריך להתפלל כל יום על כן יקבע לעצמו זמן להתבודדות ולחשב מעשיו הגשמיים והרוחניים, ויוסיף לכך שיחה ותפילה לפני השם שיעזרהו ויצליח דרכו !

עוד סגולות ותפילות לפרנסה בשפע (והעיקר לא לומר אותם בפעם אחת אלא כל יום קצת בכוונה ובהכנעה ולהוסיף כמה מילים לשם יתברך מליבו על מצבו !!

תפילה לפרנסה , תפילת השל"ה לפרנסה , תפילה לפרנסה ושפע טוב ,

תפילה לפרנסה והצלחה , עיצה לפרנסה , מאמר על פרנסה ….

לתרומות צלצלו 050-4161022

WWW.BRESLEVMEIR.COM

הראה עוד

מאמר מקושר

9 תגובות

 1. ברכה לבן שלי … שיצא מכול החובות שיש לו הוא רק בן 23 ויש לו חובות של אלפי שקלים
  וגם אנחנו סובלים מפרנסה שלושים שנה חיים מיד לפה כול הזמן אני מתפללת שנים לא רואה שהמצב מישתפר
  מה אני צריכה לעשות גם חובות שלנו וגם של הילד לא יודעת אייך אני יצא מי זה לא ישנה כבר שנים
  מחפשת כול דרך ולא מוצאת מקווה שתעזור לי תודה רבה

 2. אני שרויה בחובות גדולים ועצומים שממלאים את ליבי חרדות ופחדים לא ישנה בלילות ומעבר לזה גרה בשכירות וכבר בשבוע הקרוב אין לי כבר מהיכן לכסות ואם יחזירו לי צקים ועוד אהיה בבעיה היות וגם לא יהיה לי מחסה לגור בו אנא ברכו אותי כדי שאצא מהחובות במהרה ושבכל יסתדר ויבוא על מקומו בשלום זה החל להשפיע עלי בריאותית ואם באפשרותך לעזור לי וגם לייעץ לי באיזו דרך כדי לצאת בבקשה זה בהול

  1. בכל אופן צריך לעשות יישוב הדעת
   לא לפחד ולא להילחץ
   מה גורם לחובות ?
   כמה חובות יש ?
   האם אפשר לפרוס אותם לתשלומים ?
   יש לך מאין להחזיר ?
   אולי אפשר למצוא דירה עם שותפה ? או לחזור לההורים ?
   בקיצור כמו שאמרנו חסר הרבה פרטים
   וכמובן העיצה של התבודדות – פשוט לשבת עם עצמך ולעשות חשבות הנפש וסדר בחיים
   בשיתוף השם יתברך – זו ההתחלה הכי טובה !!!
   בברכת התורה ולומדיה ישיבת ברסלב מאיר

כתיבת תגובה