חינוך ילדים | פרשת השבוע מטות

חינוך ילדים אוווויי

הדבר הכי יקר שיש לנו בעולם זה הילדים … כמה וכמה יש לדבר בנושא הזה… והכלל בחינוך ילדים : שצריך להתנהג עמם בהרבה חכמה, ולהשקיע הרבה מחשבה, והרבה תפילה על חינוך הילדים. והרבה זמן כנדרש [ולא יחשוב שזה ביטול תורה, או שטרוד בפרנסה, וכיוצא, כי בכך מזלזל בנצח דיליה ובדורותיו]. וטוב להתיעץ עם מביני דבר, וצדיקים, ומכל אדם שיוכל לתת עצה טובה בנושא החשוב הזה שנקרא "חינוך". בסוף המאמר יש קישורים לעוד מאמרים ותפילות – יהי' רצון שיתקבלו ברצון !

אריה

לכבוד

אחדשה"ט!

הנני לכתוב משהו הקשור בפרשת השבוע מטות.

וזהו (במדבר ל, ב) וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל, לאמור.

ופירש החזקוני "אל ראשי המטות", כדי להכריח את העם. עכ"ל.

והנה להשפיע את העם ללכת בדרך התורה – אינו מהדברים הפשוטים, ואכן הכל לפי הדור והזמן והעניין,

כי יש זמן שידינו תקיפה וניתן להכריח ממש ללכת על פי התורה כגון בזמן הסנהדרין, וכמ"ש (דברים טז-יח) שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, וכדפרש"י שם (ע"פ חז"ל ע' סנהדרין טז: ) "שופטים" – דיינים הפוסקים את הדין, ו"שוטרים" – הרודין את העם אחר מצוותן במקל וברצועה, עד שיקבל עליו דין השופט.

ובלשון הרשב"ם (שם) השופטים מצווים לשוטרים לרדות המסרבים בדברי השופטים. ויש זמן שאין ידינו תקיפה כל כך – וצריך לפעול ביישוב ושיקול הדעת לפי היכולת ולפי התועלת המידית והתועלת לתווך ארוך ולדורות.

והנה הדברים נוגעים – למעשה [וכמ"ש מו"ר ר' לוי יצחק ז"ל שכל דבר שמובא בתורה, אם הוא דבר טוב צריך להשתדל ללמוד מזה על עצמינו, ואם זה דבר לא טוב – צריך ללמוד (עד כמה) להתרחק מזה].

וכמו כל דבר שנמצא בתוה"ק נוגע למעשה לדורות, וממנה נקח לעבוד את אלוקינו.

והנה בעיקרון כל איש הוא שורר בביתו, ועל פי רוב [ולא תמיד!] יש בידו להכריח את אשתו ובניו ובנותיו ללכת על פי דרכי התורה, אבל.. זה לא פשוט, כי לפעמים דבר מסויים שמכריחים לעשות גורם התמרמרות, ומרד בהמשך הדרך, וכמו שידוע שבמשך הדורות [ובפרט במאה השנים האחרונות] הרבה צעירים וצעירות רח"ל מרדו בדרכי אבותיהם ונפלטו החוצה רחוק רחוק מהתורה,

וע"כ צריך תמיד יישוב הדעת איך ללכת ולהתנהג אתם, פעם ברכות ופעם בקשות, וגם בזה צריך יישוב הדעת גדול [ובודאי צריך הרבה תפילה וסייעתא דשמיא]. ובעשור האחרון היתה וישנה מגיפה של צעירים הפורקים עול הוריהם מהם, וממילא גם עול שמים, וסוף מעשה במחשבה תחילה ויש לתת את הדעת איך לקרבם בימין מקרבת אע"פ שלפעמים אין ברירה אלא להשתמש עם השמאל הדוחה.

והנה כל ילד שנמצא בבית יש לו אופי משלו ותכונות משלו ורגישיות משלו, ויש לשים לב על כל אחד ואחד בנפרד לקרבו ולהתנהג עמו בסבלנות להביאו אל המסילה הבטוחה העולה בית קל.

ויש למעט בעונשים ולהרבות בחינוך. ואסור שיעלה על דעתו של הילד שאביו או אמו אכזריים עמו, ויחד עם זאת אסור להורים לשדר חולשה או לוותר [במקום שנוגד את דרכי החינוך, או במקום שנוגד את רצון ה'].

והכלל בחינוך ילדים : שצריך להתנהג עמם בהרבה חכמה, ולהשקיע הרבה מחשבה, והרבה תפילה על חינוך הילדים. והרבה זמן כנדרש [ולא יחשוב שזה ביטול תורה, או שטרוד בפרנסה, וכיוצא, כי בכך מזלזל בנצח דיליה ובדורותיו]. וטוב להתיעץ עם מביני דבר, וצדיקים, ומכל אדם שיוכל לתת עצה טובה בנושא החשוב הזה שנקרא "חינוך".

ומכל מקום לא יקנה כל דבר עצה, כי בזמנינו רבו היועצים ומעטים היודעים. ויפעול שיקול הדעת [כי ה' יתן חכמה, מפיו דעת ותבונה (משלי ב-ו), לדעת איך להתנהג עם בנו [כי מה שטוב לזה-לא בהכרח טוב לזה].

ויהי רצון שלא נכשל ולא נטעה.

בברכת התורה ולומדיה – ישיבת ברסלב מאיר.

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

מאמרים נוספים על חינוך ילדים ב, חינוך ילדים ג, חינוך ילדים בלי לחץ, חינוך ילדים – בית חם, חובת החינוך – ועוד… תפילה על חינוך הילדים !

בהצלחה ובבכה להצלחה שתראו פירות טובים ואילנות נאים לעבודתו יתברך – ישיבת ברסלב מאיר

HELP זקוקים לעזתכם !

ברוך השם עברנו את רף העשרת אלפי גולשים הקבועים באתר !!! ויש לנו עוד המון חומר מאמרים ותפילות לעדכן ולהפיץ…

אבל לישיבה אין את התקציבים לכך… על כן אנחנו מבקשים את עזרתכם בהוקרת קבע קטנה אפילו של 26 ש"ח 36ש"ח – 52ש"ח 78ש"ח מה שתוכלו יהי' לברכה …

אז _ אם יש לכם צדקה / תרומה / מעשרות ?

מצווה להעבירה לישיבה לתמוך בפעילות הקודש וגם לסייע בארוחות צהריים חמות לעניים הגונים !

צלצלו 050-4161022 מוכר לצרכי מס הכנסה סעיף 46 !

או עברו לדף התרומות !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה