חכה…

ברכה

אומר הרב אפרימל מפשערבארז זצ"ל

מחסידי ברסלב עובדי ה'

ואתם הדבקים בה' אלוקיכם… חיים כולכם היום

ראשי תיבות חכה – הרצון לחכות ולצפות לישועה…

כי צריך הרבה מאד להחיות את עצמו בנקודות טובות ובחיזוק האמונה והתפילה

הרבה סבלנות ובטחון ה' – שתפילתו נשמעת…

כי יש מי שחושב שמגיע לו – וכועס ורוטן למה לא מתקבלות תפילותיו הרבות וצעקותיו מעומק הלב…

ולמה לא עושים את מבוקשו – כאילו חייבים לעשות רצונו ומבוקשו מייד כרצונו !

לא חי חיים, וסובל מחוסר אמונה ונופל לקושיות והירהורים רחמנא ליצלן על הצדיקים וה' והנהגתו ית'

כאילו אינו רחמן….

על כן המאמין ומתחזק בבטחון שלא יעשו לו שום עוול כי צדיק ה' ולא עוולת בו

ומחכה בסבלנות שיפתחו לו מילים ודיבורים לרצות את ה' לפייסו ולנצחו

שתתקבלנה תפילותיו – הוא זוכה לחיים כולכם היום

לבחי' חיים ושמחה.

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה