חמץ שעבר עליו הפסח | איך מזהים קוד חמץ?

בס"ד, *זהירות מחמץ שעבר עליו הפסח!*
כדי שלא להכשל ח"ו בחמץ שעבר עליו הפסח אם לא נמכר,
או להחוששים שלא מהני מכירת חמץ לחמץ ודאי כדעת הגר"א (במע"ר א' קפ"א), וכן לדעת החזו"א.

חמץ שעבר עבליו הפסח | ה"קוד" לקניית 'מוצרי חמץ' לאחר הפסח השנה תשפ"א: 1094. 1093.

נרשום כאן את פירוש קוד סימון התאריך שעל רוב המוצרים, שאם נכתב על מוצר מסוים 1094, המספר השמאלי מבטא את שנת הייצור הלועזית (אזרחית), של המוצר בקיצור, וזה יוצר בשנת 2021, והמספרים הימניים מבטאים את מספר הימים מתחילת השנה. דהיינו, יום הייצור בשנה זו בצורה רציפה, וזה יוצר ב-4/4/21. שזה היום ה-94 מתחילת השנה הלועזית, (ולעיתים נוספות לאחר מכן גם שעת היצור).

*ולפי זה* כל המוצרים שהקוד שלהם הוא עד 1093, פירושו של דבר שיוצרו לפני סוף פסח תשפ"א, כי פסח השנה מסתיים ב-3 או 4, שזה 93 יום מתחילת השנה הלועזית.

מוצרי מזון שהתאריך שלהם מקוד 1094, פירושו שיוצרו מיום ראשון אסרו חג פסח 4/4/21, ויוצרו לאחר פסח.

[ובחוץ לארץ במפעלים של יהודים, יש להוסיף יום, משום יום אחרון של פסח].

ועדיין יש לדון על הקמח, שיתכן שנלתת לפני פסח וכו'.

*"בֵּית מִדְּרַשׁ בוואצפ"*

https://chat.whatsapp.com/CozSs5nDMaFL4ARSJGstDq

_*לצפיה בסטטוס,* ולמוגנים, וכן לקבלת התוכן  ברשימת תפוצה, שלחו ? למספר_

http://wa.me/972546481400

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה