יגעת ולא מצאת אל תאמין

"יגעת ולא מצאת אל תאמין"

נשאלת השאלה – אם לא מצאת, הרי שאתה יודע זאת בידיעה, אז מה שייכת פה אמונה? מה יש פה "לא להאמין"?

מסביר רבי נתן מברסלב

אם בא אליך היצר הרע, ואומר לך –

תראה כמה אתה רוצה ומשתדל להשתנות, להשתפר, להתחזק, לתקן את המידות, לצאת מתאוות –

אבל אינך מצליח, אינך "מוצא", אין תוצאות, אין פירות, עזוב אותך.. אל תאמין לו !!!

אין מצב כזה שיהודי רוצה, שיהודי משתדל,

שיהודי זז מרע לטוב כחוט השערה (ואפילו רק בתנועה קטנה פנימית בנפש) –

ולא קורה מזה כלום ח"ו..

אלא תדע ותאמין שנעשים מזה תיקונים עליונים, נבראים מלאכים,

ואתה עושה פירות נפלאים בעליונים ובתחתונים…

"אין שום רצון טוב שהולך לאיבוד" חס ושלום.. הכל חשוב ונספר אצל ה' ית'…

וגם אם אינך רואה או מרגיש זאת עדיין – המשך קדימה, יום יגיע ואתה תראה מה פעלת !

אתר הברכות והתפילות הישראלי

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה