יהודים תתעוררו – אל תתנו ל"מדינת ישראל" להרדים אתכם! ברסלב 148

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר נצבים | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(דברים ל-יט) "ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (שיחות הר"ן סי' נג),

כי מי שיש לו אמונה – חייו חיים, והוא מבלה ימי חייו בטוב תמיד, כי כשהולך לו כראוי ויש לו טוב – בוודאי טוב לו.

ואפילו כשאינו כך, דהיינו שאין מתנהג לו כסדר ויש לו ייסורים חס ושלום – גם כן טוב, כי הוא בטוח שאף על פי כן, השם יתברך ירחם עליו להבא וייטיב אחריתו. כי מאחר שהכל מאיתו יתברך – בודאי הכל לטובה,

אבל מי שאין לו אמונה חס ושלום – חייו אינם חיים כלל, כי תיכף כשעובר עליו איזה רעה – שוב אין לו שום חיות. כי אין לו במה לנחם עצמו כלל, מאחר שאין לו אמונה כלל, ואין לו שום חיות ושום טוב, מאחר שהולך בלי השם יתברך ובלי השגחה, רחמנא ליצלן, אבל ע"י אמונה, מה טוב ויפה החיות אצלו, כנ"ל. עד כאן לשונו.

יהודים תתעוררו – אל תתנו ל"מדינת ישראל" להרדים אתכם!

המציאות היא שרוב העולם מסתובב רוב הזמן שבורים ורצוצים ומודאגים ועצובים מפגעי החיים, וממה שחווה בעולם הזה איתו ועם אחרים, ונתפוס לדוגמא ומשל חיינו, חיי היהודים בגלות במשך אלפיים שנה, עד היום הזה הם מלאי דאגות וצרות וגזירות ופחדים, אם לא מצד השלטונות אזי מצד התושבים, השונאים אותנו במשך כל הדורות,

וגם בדור הזה, ואילולי האמונה והבטחון בה' לא היינו יכולים לשרוד כלל, ואכן המיעוטא דמיעוטא שנפלו מאמונתם – נפלו בייאוש, ובהמשך לידי הסיטרא אחרא, ויצאו לגמרי מכלל ישראל לדראון עולם. ומאז שהוקמה "מדינת ישראל", התחיל פרק חדש בתולדות עם ישראל, ומכל מקום מאז שהוקמה לפני למעלה משבעים שנה עד היום הזה, המדינה עומדת על כרעי תרנגולת, ואין בטחון לתושביה, לא מבחוץ ולא מבפנים, וישנם זמנים שיש פחד אמיתי ומוצדק בכל רגע מהאוייב הפנימי כערבים למיניהם, לא רק מהשטחים, אלא גם מערביי ישראל, שהם מוכיחים ששונאים אותנו ורוצים ברעתינו ולרצחונו בנפש לא פחות מאחיהם הפלסטינאים מהשטחים,

ולאחרונה כמעט יום יום רוצחים בנו אם בסכינים אם בנשק חם, ואין ד' אמות במדינת ישראל שהם בטוחים לתושביה, וכן יש פחד מאויבינו מבחוץ, כדוגמת אירן המצהירה בפה מלא ששואפים וחותרים להשמידנו בכל דרך כולל נשק אטומי. הם וגרורותיהם, כגון החיזבאללה וכו', והדאגה והפחד הם אמיתיים ויש להם על מה לסמוך במציאות.

וכן היהודים המתגוררים בכל מקום כולל כל מדינות המערב 'הנאור' כגון צרפת ובריטניה וכו' חיים בפחד ביטחוני ללא רוגע כלל, מהאויבים תושבי המקום, הן הערבים הן האנטישמים.

ואפילו יהדות ארצות הברית, חיים בפחד ובלי בטחון מהאנטישמיות המתרבה וגדילה מיום ליום, עד שנמצא שאין מקום בעולם בטוח, עבור יהודי.

וכאן מתחלקים (בגדול) לשתי קבוצות:

אלו המאמינים בני מאמינים, שיודעים שהכל בהשגחה פרטית, וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות, דף ס:). החיים בשלוה יחסית לפי היכולת, שיודעים שאין לאן לברוח, ו"ממך אליך אברח" להתפלל לפניו יתברך.

ואלה אשר רחוקים מאמונה רח"ל, אשר אין להם לאן לברוח (ובשעתו ברחו ממדינת ישראל, רבבות רבבות, ומאות אלפים, ציונים למהדרין, לחו"ל, וכיום מפנימים שאין לאן לברוח, וחיים בצער ובדאגה וחושבים שלהיות וללכת בדרכי הגויים יביא להם שלווה ומנוחה מה שכבר הוכיח את עצמו שלא! ומאבדים להם ואת זרעם לחיי עולם.).

ואשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו. ומסכנים אחינו שכל ניסיון קטן בבריאות, פרנסה, יחסים עכורים בינאישיים (בין בני זוג), חשדות פחדים ודאגות אינסופיות הם מנת חלקם תמידי. ואין להם מה לעשות מבחינתם כי אם לאכול הלב.

עורו ישנים! עד מתי פתאים תאהבו פתי?! ושוב אשרינו .

בברכת התורה וכטו"ס – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה