יום של מעשים טובים

כח קליפת ´המן – עמלק´

 

עיקר יניקת והתגברות וכח קליפת ´המן – עמלק´ הוא ע"י שנאת חינם ופירוד הלבבות שיש בינינו, וזו הבטן הרכה שמצא) לקטרג ולגעת בנו.

כמו שנאמר (אסתר ג, ח) ישנו ´עם אחד´ – מפוזר ומפורד – דהיינו: אע"פ שהם צריכים להיות באחדות בבחי' "עַם אֶחד" משום שזהו רצון ה´, וכדי שיוכלו לעמוד כנגד כל העולם שמקנאים ושונאים ורודפים אותם, מ"מ הם עַם מפוזר ומפורד ומתקוטטים ביניהם. ובחי´ עם אחד – 'ישנו', כלומר הוא בבחי´ שינה שקורין "פארשלאפן".

ועיקר העצה כנגד עמלק – היא "אחדות הלבבות" ו"אהבת חינם", בבחינת (שם ד) לך כנוס את כל היהודים, "כנוס" דייקא, לאַחֵד אותם.

בבחינת (שם יא) להקהל ולעמוד על נפשם נגד כל רודפיהם. כי ההצלה תלויה באחדות, בכינוס באסיפה ובקהילה בתוך הקהילה הקדושה.

וע"כ תיקנו בפורים זמן הכנעת המן עמלק "משלוח מנות איש לרעהו", להרבות אהבה חיבה ואחדות.

יום של מעשים טובים ?

אמר המעתיק : ובמשך השנה יש לחפש ולמצוא עיצות ומעשים טובים למען אהבת ישראל ולא בתור יום אחד בשנה "יום של מעשים טובים" – כי דבר זה צריך השקעה ופיתוח, הפנמה ועבודה על המידות וותרנות ורצונות טובים וזה לא בא ביום אחד אלא בעבודה פנימית ותפילה להשתנות לטובה ואזי הטוב והרצון ועזור לזולת זורם ופועל מתוך פנימיות הנפש וההרגל והרצון האמיתי של האדם

(מתוך הספר "יש מאין")

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה