כאיל תערוג על אפיקי מים

מאמר על תהילים

 

כאיל תערוג על אפיקי מים. (תהלים)

היינו [האיל] כשצמא ולא מוצא מים – צועק לה´ שירחם עליו למצוא מים.

ואע"פ שאיל הוא זכר, ותערוג הוא לשון נקיבה,

י"ל שדרך הנקיבה לצעוק ולבכות יותר וברגש יותר,

וע"כ דומה כאן הזכר לנקיבה.

ורש"י פירש שהזכר צועק על המים,

והנקיבה שרחמה צר צועקת בלידתה, ע"כ.

והנה שניהם צועקים טוב טוב — כי סכנת נפשות מרחפת עליהם.

וכן ראוי לכל אחד לצעוק ולזעוק אל השם ית'

שיצילו מתאוות רעות ומידות רעות…

כי העולם הזה הוא סכנת נפשות ממש…

ור"א פירש ש"איל" היא הנקיבה,

כמו ש"עז" היא הנקיבה, אע"פ שמשמעותם ל´ זכר.

ויש אומרים שדרך האיל לאכול נחשים ארסיים, ושורשים ארסיים,

וע"כ גופו חם והצימאון גובר,

וע"כ מבקשים מים רבים לכבות הארס.

והנה ראיתי כמה וכמה ציורים ורקמות על הפסוק הזה,

וכולם מעוררים לתפילה וקירבת ה´,

ועדיין לא ראיתי ציור הראוי באמת,

וחבל,

כי ציור כזה בודאי יעורר תמיד לעבודת ה´.

כן נפשי תערוג אליך — אלוקים.

והוא מצב של השתוקקות, ודביקות, והכנעה, ותפילה, וכיסופים, וצעקה לה´.

אנחנו זקוקים לתרומות

להחזקת והרמת האתר

מבחינה טכנית והעלאת תכנים

זכות הרבים, ההפצה ופרסום דברי רבינו נחמן מברסלב

תעמוד לכם להכתב ולהחתם לשנה טובה ומבורכת

בזכות רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב

ותקיים בכם הנאמר

המחזיר בני-אדם, בתשובה זוכה ויושב בישיבה של מעלה,

והקדוש ברוך הוא מבטל הגזרות [הדינים] – בשבילו.

על-ידי אהבת צדיקים [ותלמידיהם המפרסמים דבריהם הקדושים]

יכולין הצדיקים להחזיר את העם בתשובה.   (ס. המידות)

054-8451238

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה