כאשר זמם

פירוש על תיקון הכללי – תהלים מא

יחד עלי יתלחשו. היינו שהשונאים שלי מתאספים ביחד

ומקימים פרלמנט פיטפוטים לדון עלי, ומקימים מועצת קונסוליה עלי.

עלי יחשבו רעה לי. והם מתאמצים לטכס עצות רעות עלי [לרעתי].

(וזה שהתפלל דוד המלך) דבר בליעל יצוק בו.

היינו הרֶשע שעשה [השונא שלי] — ישפך ויותך ויבוא אליו.

והמשקר כמה פעמים, לבסוף מאמין לשקר שהוא בעצמו המציא.

וכדרך הנוצרים עם עלילותיהם על עַם ישראל, וכיום גם הערבים. וכדרך המתנגדים עלינו.

ואשר שכב לא יוסיף לקום. היינו שרגילים בקללות לקללו,

שאם כבר שוכב חולה ומתקרב למות,

יהי רצון שלא יקום אלא ימות – כל זה יבוא עליהם [בבחי' כאשר זמם].

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה