כל תפילה מועילה

תפילה

"יתפלל תיכף על כל דבר שיארע לו".

"משמיענו התנא: 'אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש', תפילת העמידה דווקא.., אבל תפילה לשעתה הנצרכת לכל אדם בכל זמן ועידן שמבקש מהשם יתברך על הצטרכותו, תפילה זו אינה צריכה הכנה, ואדרבא, כתיב: 'כה' אלקינו בכל קראינו אליו', אדרבא זה הוא האמונה הגדולה לאיש הישראלי, שיתפלל תיכף על כל דבר שיארע לו, והוא אמונה שאין שום דבר במקרה, רק הכל הוא בהשגחה נפלאה, והתפילה מועילה לבטל הגזירה ולהפכה לטובה ולישועה." (ע"פ מגיד תעלומה, מסכת ברכות ל).

אל יתייאש מלהתפלל עוד.

"אף אם יראה הרואה שהתפלל על איזה דבר ולא הועילה תפילתו, אל יתייאש מלהתפלל עוד אלא יקוה ויחזור ויקוה, כי אין לך תפילה למטה שאינה עושה פרי למעלה, וצריך לבטוח בה' ולחזור ולבטוח ולהתפלל עד שתרד הישועה למטה" (מאור עינים, מסכת יומא)

ואל יאמר כבר נסיתי והתפללתי הרבה, ואיני רואה שום ישועה.., כי אמרו חז"ל (ברכות ל"ב) 'התפלל ולא נענה יחזור ויתפלל, ולא יתייאש עצמו מן הרחמים', אמר רבי חיא רבה, כתיב (תהלים נ"ז): "קַוֵּה אֶל ה' חֲזַּק וְיַאֲמֵץ לִבֵּךְ וְקַוֵּה אַל ה'" הֱוֵי מִתְפַּלֵּל וְחוֹזֵר וּמִתְפַּלֵּל וְיֵשׁ שָׁעָה שֶׁיִּתְּנוּ לְךָ (מדרש רבה, ואתחנן, פרשה ב').

כי השי"ת חפץ ורוצה ומתאוה לתפילות ישראל, ואעפ"י שלא נענה אדם עדיין בתפילתו, לא יאמר כבר נסיתי הרבה פעמים, ואיני רואה שום ישועה ע"י תפילתי, רק עם כל זה יאמר בלבו אחזור ואתפלל תמיד לו יתברך שמו, כי בודאי אהיה מעורר רחמנותו ית' שמו, כי השי"ת חפץ שלא ידח ממנו נדח.

"וַאֲנִי תְּפִלָּתִי לְךָ ה' עֵת רָצוֹן" – וְיֵשׁ תְּפִלָּה שֶׁעַד שֶׁלּא יִתְפַּלֵּל אוֹתָהּ מִפִּיו הוּא נַעֲנֶה, שֶׁנֶּאֱמַר (יְשַׁעְיָה ס"ה): "וְהָיָה טֶרֶם יִקְרְאוּ וַאֲנִי אֶעֱנֶה".

ויש ללמוד מאברהם אבינו כמו שכתוב : ואברהם שב למקומו – אפי' שלא נענה בתפילתו, וילך ה' כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקומו (פר' וירא). רוצה לומר, אע"פ שהלך הקב"ה ממנו, ולא הועיל בתפילתו כלום על סדום, אע"פ כן אברהם שב למקומו להתפלל על בני ישראל, ואברהם עודנו עומד בתפילה על עמו בני ישראל. וכן נכון לכל איש ישראל, אע"פ שרואה שאין תפילתו נשמעת, אעפ"כ אל ימנע עצמו מן הרחמים להעתיר אל ה' תמיד. (תפארת שלמה וירא).

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה