עלה לתרופה

לכל בעיה יש פתרון

לכל עניין יש מענה בספרי רבינו ותלמידיו - אלא שעלינו להבין דבר מתוך דבר

מוצ”ש פ’ שמות, תקצ”ו נעמרוב.

עלים לתרופה

והנה להשיבך על צעקתך, כבר הקדים לנו השי”ת רפואה למכה
ע”י ריבוי הדיבורים הקדושים שסיפרתי לך מרבינו הקדוש והנורא ז”ל,
בכתב ובעל פה, שכולם הם שבעה משיבי טעם להחיות גם אותי,
גם את כל העולם כולו, גם אותך, כמו שהוא עתה.

כי אין עניין בעולם שאינו כולל בדבריו הקדושים ז”ל,
ותהילה לא-ל כבר שמעת ממני הרבה
והבנת הרבה וראית הרבה בספריו הקדושים,
ובהספרים אשר חנני ה’ לחדש בדבריו הקדושים,
ובוודאי ראוי לך להבין מדעתך להחיות נפשך גם עתה.

כי זה כלל גדול, וכבר דברנו מזה כמה פעמים,
שאפילו אם נדבר הרבה כהנה וכהנה דברי אמת המשיבין את הנפש,
עם כל זה צריך כל אחד להבין מהם דבר מתוך דבר
להחיות נפשו במקומו ובשעתו כפי מה שהוא.
כי אילו פינו מלא דיבורים אמתיים וכו’,
לא יוכל איש לדבר לחברו ותלמידו בפרטי פרטיות לרפאות מכאובי נפשו
ולחזקו ולאמצו בפרטי פרטיות על כל מה שעובר עליו ביום אחד,
מכל שכן בשבוע, מכל שכן בחודש ובשנה, מכל שכן כל ימי חייו.

והעיקר להבין מעצמו מהדיבורים הקדושים שמדברים עמכם
לקבל מהם התחזקות ועצות לשמח נפשו בתוך מעוף צרה וצוקה חס ושלום,
להפוך כל מיני יגון ואנחה לשמחה.

ובפרט, שתהילה לא-ל כבר יש לנו יסוד מוסד לשמח נפשנו ולהחיות עצמנו בכל מקום שהוא
בכל מה שעובר על כל אחד, על ידי שזיכנו השי”ת לידע ולהתקרב לאור כזה וכו’,
ועכ”פ אין אנו מתנגדים עליו.

ודע והאמן בני חביבי, כי לא דבר ריק הוא ממנו,
ובכל יום ובכל שעה אתה צריך להחיות עצמך בזה.

נתן מברסלב

תגים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button

מתנות לאביונים ומחצית השקלמתנות לאביונים היא אחת מהמצוות החשובות הנוהגות בחג הפורים, והיא חלה על גברים ונשים כאחד. המצווה מחייבת כל אדם להעניק מתנות במהלך החג לשני אביונים לפחות, מתנה אחת לפחות לכל אחד – וזאת כדי להרבות שמחה בעם ישראל ! ודווקא עי”ז מתקבלות כל התפילות, כמו שנותנים לעניים ביד רחבה לשמח אותם, כך נותנים לנו משמיים ועונים לתפילותינו – שאנחנו, כל אחד מאיתנו עני עם הצרות שלו והקשיים שלו בחיים (ממולץ לקרוא – תפילה לתורמים מתנות לאביונים).

צדקה מרחיבה ומעשירה – ע”כ ראוי להרבות במתנות לאביונים יותר מלהרבות בסעודתו. את המתנות לאביונים – מחלקים בסתר ובכבוד למשפחות נזקקות וילדים עניים – “בו ביום”.
בואו תזכו בנו – תרמו בשמחה ותצליחו כל השנה… מתנות לאביונים
052-565-2005
Close