לפתוח שערי שמים

מוקד התפילות והישועות

משלחת התפילות

של ישיבת ברסלב – "נצח מאיר"

חינם, ללא תשלום

עבור אהבת ישראל וזיכוי הרבים !!

עוד מספר ימים הם שוב יהיו שם עבורכם, מטריחים אתת עצמם למרחקים להתפלל ולברך ולבקש עבורכם.

השליחים הכי טובים והנאמנים, בשביל שיהי לכם שנה טובה ומבורכת, מלאה בשמחה וישועות נפלאות, גם את השם שלכם הם יברכו ויזכירו בתפילות, בעזרת ה', שנזכה…

שדווקא בימים אלו יוצאת המשלחת משלחת של חסידי ברסלב, אל המקומות הקדושים וקברי צדיקים, כל רב אל מקום אחר – לפתוח עבורכם עוד שער אל ה' להכניס עוד תפילה בקשה לפני המלך, ולהביא לכם משם עוד ברכה וישועה לשנה החדשה !

האם לא עדיף שכל אחד יבוא להתפלל על עצמו ?

נכון את התפילה והקשר שלך עם השם ית' אף אחד לא יכול להחליף, והיא עיקר ההצלחה והישועה.

אבל הרי לא כל אחד מסוגל לעזוב את המשפחה, ולצאת בעצמו אל לקברות הצדיקים בימים נוראים אלו מלאי הכנות וזמן דחוק  ולחוץ…

ודווקא בימים אלו צריך את זכות הצדיקים שיכניסו ויבקשו עבורך שתזכה לעוד הזדמנות, שמשמיים יטו אוזן לעוד תפילה, צריך איזה ברכה ותפילה של צדיק שיפתח עוד שער וירחמו ויזרזו את הישועה עבורך…

ואת זה מוקד הישועות והתפילות משתדלים לעשות עבורך !

האם יש קשר בין התפילות לתרומות ?

לא וכן,

לא – כי את הברכות והבקשות חינם – ללא תשלום, אנחנו מזכירים כמו שמתפללים על כל תורם וכל סכום, בלב נרגש ובתחנונים, עבור כל יהודי למען אהבת ישראל.

וכן – אכן יש קשר בין תפילה לצדקה, כמו שכבר אמר רבינו נחמן מברסלב כמה וכמה תורות רבות על גודל מעלת הצדקה וסגולתה [ובפרט ערבי שבתות וחגים] לעניים הגונים ונזקקים, ולהחזקת לומדי התורה.., שזכותה ומעלתה לפתוח שער ולהרחיב את הפתח, להמתיק כל הדינים, ולפעול ישועות…

אז למי שיכול ורוצה – כן יש עניין להוסיף לבקשות ששולחים למוקד הישועות והתפילות צדקה כפי היכולת !

את מוקד הישועות והתפילות מפעילים עמותת " ברסלב מאיר " עמותת חסד לעניים הגונים המחלקים תמיכה ומזון לתלמידי חכמים בחורים ומשפחות מעוטי יכולת וברוכות ילדים – שאין להם ממש כלום עבור החג [השם ישמור, בר מינן לא עלינו – לא מזון, לא ביגוד, ולא יכולת כספית לקנות מוצרי יסוד לקראת החג, ובטח לא לענג את הימים טובים].

ידוע שבימים נוראים דנים את האדם מידה כנגד מידה, על כן בזכות האור והשמחה של מצווה זו יתקיים בכם התורמים בלב שמח ויד נדיבה כל אחד כפי יכולתו :

המשמח את שלי – אני משמח את שלו,

וגם דברי רבינו נחמן מברסלב

מי שנותן לי – לו אני נותן !  

  מוקד התפילות של חסידי ברסלב

  מסירת שמות לתפילה וברכה חינם

  בישיבת ברסלב בכותל, בקבר רחל, אומן ועוד
  בעת רצון של חצות לילה והילולת צדיקים.

  למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים
  מסירת השמות הוא חינם
  ניתן להרשם קבוע בתפילות יומיומיות -
  בתרומה סמלית לטובת סעודות עניים הגונים.

  להבדיל בין החיים למתים -
  שירות אמירת קדיש בתשלום ו/או תיקון נפטרים.

  שימו לב

  לתפילהיש למלא שם פרטי ושם האמא, ולפרט את הבקשה.
  כגון : לברכה, זיווג הגון, זרע של קיימא, לידה קלה, פרנסה ברווח ובנחת, רפואה שלימה, בריאות איתנה, הצלחה, ושמחת חיים.

  לאמירת קדיש : יש למלא את שם הנפטר ושם האבא או האמא לפני המנהג. ותאריך פטירה עברי!

  נ.ב תרומות יתקבלו בברכה

  שם פרטי ומשפחה של המבקש (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  לתרומות - השאירו מספר נייד

  שמות לברכה ופירוט הבקשה

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה