לצפייה – רוח סערה מביאה צרות | הדיבור הוא כלי השפע אל תהרסו אותו !

לצפייה – רוח סערה מביא צרות ! לפעמים בורח לאדם דיבור מתוך רוח סערה וזה בסוף חוזר עליו ומקטרג עליו וזה מסער גופו ומביא עליו דינים וצרות

שיעור 1 רוח סערה

 

שיעור מספר 2

הדיבור הוא כלי השפע אל תהרסו אותו !

התפילה מראה על האמונה של האדם מתוך השיעור היומי בישיבת נצח מאיר – מוסדות ברסלב ירושלים מאת הרב ויזנפלד שליט"א

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה