עיצה לשלום בית

אין כמעט זוג - לא מוצלח | אבל יש זוג - לא מודרך / מתודרך

המאמר על שלום בית הוא מתוך פרשת השבוע של ראש הישיבה.., "נשא את ראש בני גרשון גם הם". (במדבר ד כ"ב).

כל אדם נשוי מבין שלא התחתן כדי להתגרש [ובודאי לא כן, וכל שכן כשכבר יש צאצאים].

וע"כ צריך להתנהג נכון על פי התורה עם אשתו באופן שיהי' לו שלום בית, ולא יקפיד יתר על המידה.

וימעט בהקפדות ככל שניתן על פי התורה, ולא ימשך אחר הכעס והגאוה, ודיקדוקי עניות בממון, ובשום עניין, וכן לא יקפיד על כבודו [האמיתי, קל וחומר על כבודו המדומה].

ויוריד ציפיות ודמיונות, ויתנהג בחכמה [ויחשוב חכם ונכון] הן במחשבה, הן בדיבור, הן במעשה.

ויש להניח שבחור לפני שמתחתן ורץ לעסוק בשידוכים, כבר בר הכי הוא ויודע מה עומד לפניו, ועכ"פ מוכן לקבל הדרכה, ובשל לכך.

והנה כיום הרבה אצה להם הדרך [הן בעלי תשובה, הן לא בע"ת] ורצים לשידוכים, ולא מקשיבים בהדרכה / וגם אי אפשר להדריך בכל הפרטי פרטים,

ולא על הכל יש כללים שהם ברורים שחור/לבן, ואחרי תקופה קצרה ביותר שלאחר החתונה מתחילות הבעיות לצוץ ושניהם סובלים מאד, ואילו הי' טיפה יותר בן אדם, וטיפה יותר חכם, וטיפה יותר בעל מידות טובות, הכל הי' שונה בתכלית, והיה חי חיים טובים ומאושרים.

והנה אע"פ שכתבתי עד הנה במה שנוגע לחתן/לבעל, אבל פשוט וברור שכל זה נוגע לצד הכלה/הרעיה, שעם קצת סבלנות ורצון טוב – אפשר לפתור כמעט כל הבעיות כולן.

ואמרי אנשי (העולם אומר)

"אין כמעט זוג לא מוצלח, ולא מתאים, אבל יש זוג לא מודרך/מתודרך".

והנה כבר ראיתי הרבה זוגות שחשבו להתגרש, לא פעם אחת בלבד, ולא פעמיים, וע"י רצון כנה מצד כל הצדדים, הקימו משפחות לתפארת, וחיים חיים טובים ומאושרים.

וזה בחי' "נשא את ראש". "נשא" – לשון נשואים, דבר זה צריך להיות עם ראש, דהיינו להשקיע קצת מחשבה, איך להתנהג באופן שיחי' חיים טובים ומאושרים בנשואים ע"פ התורה.

ודבר זה ימנע בחי' "בני גרשון", היינו שבניו יהיו ח"ו בני זוג גרושים.

אי נמי י"ל "בני גרשון גם הם", דהיינו בנים לזוג גרושים שסבלו כמו שסבלו ועבר עליהם מה שעבר – יזהרו "גם הם" להיות בבחי' "נשא את (עם) ראש", באופן שבניהם לא יצטרכו לסבול, וגם יחזרו על טעות אבותיהם.

והכלל לזכות באמת ל- שלום בית שכל אחד מהצדדים צריך לחפש ולהתאמץ להיות מטיב עם בן זוגו,

הן במעשים הן בדיבורים ולתת הרגשה טובה של כבוד וערכה, של רצון, של חיים משותפים הבנויים על אדני התורה ורצון ה' ועל מידות טובות, כי זה כלל גדול בשלום בית, להתנהג במידות טובות עם זולתו ובזה יצליח.

בברכת התורה וכטו"ס,

ראש ישיבת ברסלב – שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

מאמר נוסף על שלום בית עיצה טובה וכללים חשובים של ראש ישיבת ברסלב >> שלום בית.

צריך ישועה, ברכה על שלום בית ?!

במוקד הישועות והתפילות של חסידי ברסלב – יזכירו את שמך ושם אשתך על שלום בית – בתפילות ובלימוד

בישיבת ברסלב וכותל המערבי ובשאר קברות צדיקים

ויעבירו את השמות והבקשה

אל גדולי וצדיקי הדור והחסידות, וימסרו לגדולי חשובי ומשפיעי אנ"ש

לתפילה וברכה וגם עבור פדיון נפש באופן אישי ! 050-4161022

  שם הפונה (חובה)

  אימייל לשמירת קשר ועדכונים.

  יש למלא שם הבעל ושם האמא, שם האשה ושם האמא ושם משפחה!
  טוב לפרט לרבני הישיבה את הבעיות של השלום בית,
  כמה זמן זה נמשך, ומה ניסיתם לעשות לפתור אותם!

  למעוניינים לתרום עבור סעודת עניים לפדיון נפש, הסרת עין הרע, ו/או תפילה קבועה,
  נא להשאיר טלפון ליצירת קשר.

   

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה