לשמור על הוראות היצרן היא סגולה לחינוך ילדים | פרשת השבוע עקב

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר עקב. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

לשמור על הוראות היצרן היא סגולה לחינוך ילדים מתוך העלון לשבת "שי עולמות" של ישיבת נצח מאיר , פרשת השבוע עקב….

וזהו (דברים ז-יב) "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד, ואהבך וברכך והרבך". וכו' וכו' וגו'.

הנה דורינו הוא דור מיוחד במינו ושונה מאד מכל הדורות שעברו בהרבה מאד תחומים, וישנם תופעות מיוחדות לחיוב ולברכה, וגם ישנם תופעות עצובות וקשות לקללה ולשלילה, ואחת מהן היא שנערים ונערות מבתים טובים, פורקים עול רח"ל ועוזבים את ה' ותורתו, ומורשת, וחינוך משפחתם, עם כל המשתמע מכך, ובוחרים להם חיים ללא חיים וחיות אמיתית אלא הפקרות והוללות, בהרבה אופנים ודרגות, בבחי' (ירמיה ב-יג) אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב בורות נשברים אשר לא יכילו המים, וככה מתגלגלים ברפש וטיט וטינוף עידן ועידנים ושנים.

והסיבות הם רבות ומשתנות, ובעיקר חוסר בגרות ויציבות נפשית, תסכולים, ומאידך דעתנות פסולה, וחשיבה מעוותת, ולבסוף בטחון עצמי דס"א וחשיבה שהם (המנוזלים האלה) מבינים הכל, ואפילו יותר מהוריהם, וצדיקי הדורות. ויש להם טענות מטענות שונות, וכמעט כולם לא צודקות ולא אמיתיות כלל (א"כ מעט צודקות אבל לא מצדיקות את החלטתם ומעשיהם).

לשמור על הוראות היצרן היא סגולה לחינוך ילדים

והנה ב"ה, לעומת כל פורק עול, לעומתם הרבה הרבה יותר חוזרים בתשובה מעולם חילוני והאטאיסתי, של ריחוק מה' ומתורתו, בכל הדרגות השונות והמשונות,

וכמו כן רבים מאד מתוך החוזרים בשאלה, חוזרים לחזור בתשובה שלימה ולחסות תחת כנפי השכינה כדבעי, רובם ככולם אחרי שהתעוררו מחלומות כזב ופגשו את עולם החילוני / גויי, פנים בפנים, עם כל הפנים המכוערות של החילוניות, ואחרי שעברו תהליך של התבגרות נפשית, ואכזבה מכל מה שהוא היפך רצון ה' ותורתו הקדושה שבאמת רק התורה ודרכיה הם הדרך היחידה לחיות חיים נורמלים ובריאים לגוף לנפש ולנשמה, כי התורה הקדושה ומצוותיה ודיניה (כולל דיני השולחן ערוך) הם הוראות יצרן של האדם יציר כפיו של הקב"ה,

וכל הסוטה מהוראות יצרן גורם נזק לעצמו ולדורותיו (ולפעמים ח"ו נזק בלתי הפיך רח"ל בכמה בחינות), והשומר על הוראות יצרן – מתחזק גופו נפשו ונשמתו על הצד היותר טוב, וזוכה לעצמו ולסביבתו ולדורותיו, לטוב לו בזה ובבא. וזה בחי' "והיה עקב תשמעון" כלומר אם בעקב וסוף כל תהליך ההתבגרות, תשמעון את דבר ה' ותורתו ותחזרו בתשובה הביתה,

וזהו "תשמעון את המשפטים האלה, ועשיתם אותם", אזי .. "ואהבך וברכך והרבך" וגו'.

וכל השטויות שעשה נגד רצון ה', היו כלא היו, כי מפלאות רחמי וחסדי ה' שהכין לנו את "התשובה" שהיא נפלאה מאד, ובה עקירת המחשבה – כעקירת המעשה, כנודע, ואזי כל העבירות נמחקים מסרט החיים, והכל היה – כלא היה כלל. ולא יזכר ולא יפקד.

וחטא גדול הוא לומר לבע"ת "זכור מעשיך הראשונים" (רמב"ם ה' תשובה פ"ז ה"ח), וגדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר (הושע יד-ב) שובה ישראל עד ה' אלקיך, ונאמר שובו עדי, נאום ה' (יואל ב-יב-ע"ש) (שם ה"ו) וזהו ג"כ "והיה עקב", כי "והיה" הוא לשון שמחה (מ"ר פ' נשא פי"ג-ה, ליקו"מ ח"א קסט), כי כשהנערים/ות הנ"ל חוזרים בסוף כל התהליך בתשובה נעשה שמחה עצומה, אצל ההורים וכל המשפחה, והשכנים, והשכינה שמֵחָה שׅמְחָה עצומה אחרי מסכת איומה של צער עצום, ועכשיו ונהפוך הוא לטובה ולברכה.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר ירושלים

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה – 0504161022 או בדף התרומות 

חינוך ילדים,חוברת,ספר,ימי הנעורים
חינוך ילדים בדרך רבנו סבא בעל שם טוב, על פי דעת תורה והשקפת עולם של רבי נחמן ברסלב
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה