מבצע סיבסוד כובעים לאנ"ש | יארצייט הגה"צ רבי גדליהו אהרן קעניג זצ"ל | מסיבות סיום בת"ת "ברסלב אהבת-משה"

בס"ד

חדשות ברסלב מטות מסעי

כ"ז תמוז תשע"ז • הודעה #752
קרעדיט צילומים וכתבות: ברסלב גלובל, ברסלב live, לוח ברסלב, מתחדשים, JDN.
ברסלב גלובל – info@breslevglobal.com
קישור ג'מבו מייל להוריד כל הקובצים המצורפים בהודעה זו, מיוחד לאלו שחסומים.
חבורת אנ"ש הפשוטים
ראש השנה תשע"ח ביים רבי'ן
לאור התגובות הנפלאות שנתקבלו ועדיין מתקבלים בכל עת על ימי ראש השנה הק' בשנה שעברה בחבורת "אנ"ש הפשוטים" בעת יחם הצאן המקושרות אל מול פני הרועה הנאמן אשר דבר בקדשו וצוה והזהיר בכמה לשונות ואזהרות לבוא אליו לימי ראש השנה הק', שנהנו מגודל הנעימות בתפילות והסעודות שנחגגו ברוב פאר והדר.
טרחנו ויגענו בלא ליאות להמשיך השנה ביתר שאת למצוא מקום שיכלול הכל במקום אחד, ואכן היה ה' בעזרנו, וחידוש השנה, שברוך ה' הצליחו וגם עשו פרי בארגון מקום מרווח ביותר ונוח במיוחד הן מבחינת חדרי השינה אשר גדלו ורחבו הרבה משנה שעברה במראה ברוחב ובקומה, כאשר בכל חדר בית הכסא ומקלחת וכיור מבית ומחוץ, ארונות ומתלים, כמו כן מקרר בכל חדר, ובכל קומה פינת קפה מהודר, והן חדר האוכל רחבת ידיים וממוזג וחלונות פתוחים לנוף, וצמוד אליו מטבח נאה ומרווח בכל הכלים הנצרכים למען יהיו הסעודות כיד המלך בשולחן מלכים (ווארעם פריש און בא'טעמ'ט) הכל כאשר לכל באופן מסודר ומיושב, ובנוסף השנה קומה שלימה מיוחדת שבו מקווה מפואר בהרחבה גדולה עם כל המעלות וההידורים, מקום שקט ונוח מפואר מבית ומחוץ וקרוב מאוד מאוד אל הציון הק' (כחצי דקה הליכה).
כל זה מוסיף ליישוב הדעת  בחלק הרוחני לחיות את הימים הק' והנעלים בצל הקודש בדעה מיושבת, והכנה ראויה אשר כידוע ימים נוראים אלו ותפילותיהם מסוגלים לכל השנה, כאשר בו במקום יתקיימו הסליחות והתפילות בנוסח המקובל עם חזנים ידועי שם המעוררים את הציבור, והשיעורים מפי חשובי ומשפיעי אנ"ש שליט"א בכל עת וזמן ובשעת הסעודות שמקבלים צורה והרגשה אחרת לגמרי בנועם עליון מיט א חסידישע דערהויבנקייט, כראוי לברסלב'ע חסידים לערוך ולחגוג ימי ראש השנה הק' והשבת קודש שאחריו אצל רבינו הק'.
נ. ב. היות שבשנים שעברו היה ציבור גדול שרצו להצטרף לחגוג עמנו את היום טוב כראוי וכנכון, אך מחמת שנזכרו מאוחר מדאי לא היה באפשרותינו לקבלם על נכון, על כן עצה טובה קא משמע לן להזדרז בכל מה דאפשר וכל הקודם זוכה.
חבריכם וידידיכם בני חבורת אנ"ש הפשוטים בא"י ובחו"ל
המחכים לבוא וליראות עמכם בשמחה ובטוב לבב
מבצע סיבסוד כובעים לאנ"ש
ארגון 'קופת החסד' דחסידי ברסלב בית שמש בהנהלת העסקנים הרב יוסף דייטש הי"ו והרב צבי אורלנצ'יק הי"ו יוצא במבצע סיבסוד כובעים לאנ"ש דחסידי ברסלב ע"י נדיבי עם בארץ ובחו"ל לרגל הנסיעה הגדולה לרביה"ק על ראש השנה תשע"ח. המודעה מצורף.
הופיע ויצא לאור! קובץ 'עמודי אור'
הופיע ויצא לאור! קובץ 'עמודי אור' חלק א', אוצר בלום ללומדי עמוד היומי, מקבץ המאמרים שהתפרסמו בגליון 'עמודי אור' על סדר עמוד היומי, בצירוף שלל המדורים הנלווים: פנינים, מושגים, הליכות, ועוד. המודעה מצורף.
הקובצים לצפייה ולהורדה המצורפים בהודעה זו:
• מצורף מודעות שונות, זמן המולד לחודש אב, מראה מקומות בענייני חורבן וגלות ואבלות, ועוד.
• מצורף לוח השיעורים לחודש אב.
• טועמיה חיים זכו – דפי הפצה וטעימה מהאור הנפלא דברי רבינו ורבי נתן כלשונם לפרשת מטו"מ – בין המצרים.
• הלוח של ברסלב לפרשת מטו"מ.
• ליקוטי מוהר"ן וליקוטי הלכות לפרשת מטו"מ.
• שיעורים בביהמ"ד ברסלב אור הצדיק יום ג' פר' מטו"מ, לשמיעה ולהורדת השיעור של הרה"ח ר' איתמר לייפער בספה"ק חיי מוהר"ן לחצו על הקישור, לשמיעה ולהורדת השיעור של הרה"ח ר' יעקב נתן אנשין בענין בין המצרים לחצו על הקישור.
גליונות לפרשת מטות – מסעי:
עלה לתרופה גליון שבועי למבקשי התרופה והעצה לעובדא למעשה במשנת רביה"ק.
הקבצו לחודש תמוז
היכל הקודש באידיש – ממוסדות היכל הקודש וויליאמסבורג
פעטוועי"ס בענגליש ע"י מכון נחלת צבי.
היום: מתחילים הלכות ברכת השחר בסדר העמוד יומי
היום ביום השישי פרשת מטו"מ מתחילים בעז"ה ללמוד הלכות ברכת השחר בסדר העמוד יומי בשולחן ערוך ומשנה ברורה, מצורף המודעה.
הילולת רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל בראשות משפיעי אנ"ש
השבוע (ראשון) התקיים סעודת הילולא במלאות כ"ח שנים לפטירתו של הרב החסיד רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל, הסעודה התקיימה בביהמ"ד 'מדרש יקותיאל' ברחוב זכריה הרופא בירושלים עיה"ק, בהשתתפות אנשי שלומינו, נאמו גדולי תלמידי בעל הילולא הרה"ח ר' ישראל מאיר ברנר שליט"א והרה"ח ר' מאיר קרלבך שליט"א, (מצורף תמונות, צילום: באדיבות המצלם).
מצורף כאן  השיעורים נפלאים ביותר
מזל טוב להרה"ח ר' יעקב ברנשטיין שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בתו תחי'
מזל טוב להרב החסיד ר' אלימלך זילביגער שליט"א מחשובי אנ"ש במנצ'סטר לרגל שמחת אירוסי בתו עב"ג הבה"ח זאב ני"ו בן הרב החסיד ר' רפאל אהרן קנופפלר שליט"א.
מציינים שנתיים לפטירתו של מנכ"ל מוסדות ברסלב ביבנאל הרב אשר טולדנו ז"ל
יארצייט הגה"צ רבי גדליהו אהרן קעניג זצ"ל
 מעתיק השמועה בחסידות ברסלב ומחבר הספה"ק "שערי צדיק"
המוני חסידי ברסלב עלו השבוע ביום שני להר הזיתים להשתטח על קברו של הרב החסיד רבי גדליהו אהרן ב"ר אלעזר מרדכי קעניג זצ"ל, מגדולי משפיעי ברסלב בדור האחרון, אשר ייסד במסירות נפש עילאית את מוסדות ברסלב בעיר הקודש צפת, לרגל יום היארצייט שחל בכ"ג תמוז.
במשך כל שעות הצהריים ואחרי הצהריים שקק האזור חיים, כאשר מאות מחסידי ברסלב באה"ק עולים להשתטח על הציון הק' ולפרש שיחתם לפני קוניהם לברכה וישועה.
סעודת ההילולא המרכזית התקיימה בליל ראשון בבית הכנסת הגדול דחסידי ברסלב בקרית 'נחל נבע מקור חכמה' בעיה"ק צפת ת"ו, בראשות בנו ממלא מקומו, הגה"צ רבי אלעזר מרדכי קעניג שליט"א, הממשיך את מורשתו הטהורה.
העלייה המרכזית התקיימה ביום שני שעה 4.00 אחה"צ, כאשר עשרות מאנ"ש התאספו יחד בראשות בניו ונכדיו, למשך כמה שעות, לקריאת כל ספר התהלים בצוותא ואמירת העשרה מזמורים שתיקן רבינו הק' לתיקון הכללי.
צפו בתמונות מעלייה לציון בהר הזיתים, עם בניו, חתניו, נכדיו, ניניו, תלמידיו ומוקירי זכרו בראשות הרה"צ ר' אלעזר מרדכי קעניג שליט"א, (צילום: יוני עוז – ברסלב צפת).
כמו"כ בפלעטבוש ארה"ב התאספו תלמידיו ביום שני לעריכת סעודת ההילולא לרגל היארצייט, הסעודה התקיימה בבית הרה"ח ר' יששכר דוב צייטלין שליט"א, בהשתתפות תלמידי בעל ההילולא ר' יעקב קליין מצפת, ר' משה גרינברגר, ר' אהרן ווקסלר, ר' אליעזר טרענק, ור' אהרן גרענעדיר. (מצורף תמונות, צילום: מוטי צייטלין).
להורדת קונטרס עם כתבה על רבי גדליה זצ"ל מלווה עם תמונות היסטוריים
הגה"צ רבי גדליהו אהרן קעניג זצוק"ל, בעל מחבר סדרת הספרים הנודעת "שערי צדיק", מעתיק השמועה בחסידות ברסלב, שיצק מים על ידי זקן התלמידים הגה"צ רבי אברהם שטערנהארץ זצוק"ל נכד הרה"ק מוהרנ"ת מברסלב זיע"א, וזכה להשקות את עדרי צאן הקודש ממעייני הישועה כפי שקיבל מפי רבו.
ביום ההילולא העלו זכרו הטהור ומורשתו שהנחיל אחריו בחסידות ברסלב כמעתיק השמועה שהעביר לדורנו את תורת הרה"ק מברסלב זיע"א בצורתה המדוייקת, כפי שקיבל מדור לדור, איש מפי איש, עד הרה"ק מוהרנ"ת זיע"א והרה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א.
בד בבד העלו על נס פעלו הטוב למען עיה"ק צפת, כאשר בזכות פעלו והשקעתו השתנו פניה של עיה"ק צפת מן הקצה אל הקצה, כשמעיר חרבה והרוסה בגשמיות ובעיקר ברוחניות, הולכת עיה"ק צפת ושבה לימי נעוריה, בזכותו ובזכות מסירות נפשו העצומה עבור הרמת קרנה של צפת והחזרת עטרתה ליושנה, כאשר המוסדות הקדושים והמפוארים שהגה ותכנן ויצא שמם לתהילה, מהווים דוגמה ומופת לרבים ולקהילות של חסידים ואנשי מעשה שבאים בעקבותיהם באחרונה לעיה"ק צפת.
חשיבות מיוחדת נודעת לספריו הק' שהניח ברכה אחריו, כשבראשם עשרת הכרכים של הספר "שערי צדיק", שתיכף עם הדפסתו התקבל כספר יסוד בחסידות ברסלב, כאשר בין שורותיו ניכרים העמל והיגיעה המופלגים שהשקיע המחבר זצוק"ל כל ימי חייו בכדי להעביר לדורות הבאים את דרך הקודש של הרה"ק מברסלב "כנתינתה מסיני", חפה מכל כחל ושרק ופירכוס.
כך בעקבות פעלו הטוב נשתמרו יסודותיה של חסידות ברסלב לדורות, כאשר הדוגמה המובהקת לכך היא הנסיעה על ימי ראש השנה אל הציון הק' של הרה"ק מברסלב באומן, שהגה"צ המחבר זצוק"ל הוא זה וזה הוא, אשר בעקבות רבו זצוק"ל, עמל ויגע כל ימי חייו עד שזכה והחדיר בלבות כל חסידי ברסלב את עניין "ראש השנה אצל הצדיק האמת" גם בארץ ישראל, ועד שניתן לומר כי כל הנסיעה הפלאית הנגלית לעינינו אשר רבבות רבבות מאחב"י נוסעים על ראש השנה מארץ ישראל לציון הק' באומן – היא אך ורק הודות לעמלו ויגיעו של הגה"צ המחבר זצוק"ל, וכאשר הדבר בא לידי ביטוי נרחב בספריו הק' הנדפסים.
כך גם בכלל תורת הרה"ק מברסלב וב"תורה שבעל פה" של חסידות ברסלב, אשר הגה"צ זצוק"ל בכתביו הק' שהשאיר ברכה אחריו, נושא את לפיד האש לפני המחנה, להורות את דרך הקודש כפי שמסרו גדולי התלמידים מדור לדור.
ר׳ גדליה אהרן קעניג, נולד בירושלים בשנת תרפ״א, היה צעיר כאשר התקרב לחסידי ברסלב על ידי ר׳ אברהם שטרנהרץ זצ"ל, כאשר חילקה מלחמת תש״ח את העיר העתיקה, הוא עבר, עם רבו, לשכונת ״קטמון״. מלבד מאמציו לתמוך ב״קיבוץ״ ראש השנה של ברסלב במרון, וכתיבת חיבורו הנפלא ״חיי נפש״ (ספר שהיווה תשובה ל"נפש החיים" של תלמידו המובהק של הגאון מווילנה, רבי חיים מוולוז׳ין, (נודע ר' גדליה בזכות יכולתו לדבר אל לבן של הנפשות המחפשות דרך. אולם, עם כל זאת, הוא ראה כשליחותו האמיתית בחייו להקים קהילה חסידית בצפת בשם ״קרית נחל נבע מקור חכמה״. הוא מסר ממש את נפשו על שליחות זו.
נפטר בכ״ג בתמוז תש״מ בעת שעסק באיסוף כסף למען הקריה בצפת. נקבר ונטמן בהר הזיתים בירושלים.
מסיבות סיום בת"ת "ברסלב אהבת-משה" על פרקי גמרא משולב במבחנים פומביים ובשירה וזימרה לכבודה של תורה
"יגעת ומצאת תאמין" אומרים חכמינו, השקעה רבה ומאומצת השקיעו תלמידי כיתות ו' ז' עד שזכו לסיים "פרק ארבעה אבות" ו"פרק הכונס" בלימוד עיוני ובגירסא בע"פ, כשפרי עמלם קצרו ב"מסיבות סיום מיוחדת" עם ההורים  סביב שולחנות ערוכים בהיכל בית המדרש של התלמוד תורה.
במבחן שנערך בשעת המסיבה בכיתה ו' ע"י המלמד הרב נתן דוד צנעני שליט"א אשר בחן את התלמידים בע"פ עמוד אחרי עמוד כל הפרק שלמדו בחדשים האחרונים היו קהל המשתתפים מלאי התפעלות מידיעתם התלמידים שענו על השאלות מבלי שידעו אותם מראש.
מחזה מרגש היה לראות מצגת – כשכל תלמיד מסכם בקצרה את השנה המלאה והגדושה בהתעלות, תוך הערכה למלמדם החשוב וכלל הצוות החינוכי. וכעין כך חזר אותו מחזה בכיתה ז' ע"י המלמד החשוב הרב אליעזר וויצהנדלר, כשכל תלמיד מסכם בבהירות ובזריזות את עמודי הגמ' קטע אחרי קטע, כשכל פרק "ארבעה אבות" מסוכם בכמחצית השעה – מחזה משובב לב. זכו שהסיום היה בליל הילולת ה'אור החיים הקדוש' וכל תלמיד הדליק נר לכבוד נשמתו יחד עם תפילה חרישית שזכותו הגדול יגן להמשך ההתעלות.
בנאומו של יו"ר המוסדות הרה"ח ר' נסים כלפא שליט"א התמקד על הכתוב "ויך את הסלע" ולא דיבור כפי שנצטווה, רואים מכך כוח הדיבור בפרט בחינוך שיש לדבר דיבורים טובים ודברי חיזוק, גם מאבן ניתן להוציא מים ואין מים אלא תורה וזאת ע"י כוח הדיבור. כן דיבר על הכתוב " ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל" הפסוק מדגיש "כל" שהיה אהוב על כולם, כן זכינו ב"ה למלמדי תשב"ר שאהובים על כל התלמידים ולכך מצליחים להחדיר בהם תורה ויראת שמים.
בהמשך דיבר הרה"ח ר' יהודה צבי שפירא שליט"א רב המוסדות שבירך את התלמידים על שזכו להגיע עד הלום לסיומים מתוך ידיעה והבנה. בשיחתו דיבר מדברי רביה"ק (תורה רי"ז) ש"תמוז" ר"ת "ז'כרו ת'ורת מ'שה". וז'מן מ'תן ת'ורתינו" ואות ו' מרמז על השיכחה כהמשך דברי רבינו, וב"ה זכינו שהתלמידים התגברו על השכחה בשינון וחזרה… כן סיפר עובדות מהתמדת התורה של הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל שיום ההילולא חל בימים אלו.
המשגיח הרב אהרן אליעזר קניג שליט"א הנחה את מסיבות הסיום בטוב טעם, אשריכם תלמידים יקרים שזכיתם לאוצר גדול בלימודכם והשקעתכם כל השנה הזכיר שוב ושוב לתלמידים. התרגשות גדולה שררה כאשר אחד מהתלמידים הביע דברי ברכה, ובסיום דבריו הזכיר שיחתו של רבינו שהאדם צריך להאמין בעצמו, וזאת ראינו שזכינו ללמוד ולסיים פרקי גמ' מהמסכתות הקשות והמרכזיות, גם כאשר בתחילה זה היה נראה קשה אך ב"ה הצלחנו…
היה זה עם סיום הערב כאשר פצחו יחד בריקוד נלהב: "אשריכם…אשריכם… תלמידי חכמים", קיבל ניגון זה משמעותו הפנימית, משמעות של נחת דקדושה תורה וחסידות. (מצורף תמונות, צילום: באדיבות המצלם).

הראה עוד

מאמר מקושר