מזמור לתודה – תהילים פרק ק

סגולת מזמור לתודה תהילים פרק ק. הוא מעין ברכת הודאה להשם על שגומל עמנו חסדים בכל יום ורגע ועל ידי כך להמשיך עוד ברכות ולפעול ישועות:

כיוון שבכל יום נעשה לאדם נס (ואינו מרגיש בכך, מרוב עסקים והבלי וטירדות העולם הזה),
על כן צריך להודות ולומר 'תודה' להשם יתברך,
כי בכל צרה שלא תהיה השם יתברך מרחם על האדם ולא מעניש במלוא מידת הדין אלא ברחמים,
כי השם יתברך מחכה לאדם שיחזור בתשובה על מעשיו, ויכיר במלכות השם ורחמיו!

סגולת מזמור לתודה:

יש שאומרים ומתפללים בעצמם י"ג פעמים י"ג ימים את המזמור.
ויש נוהגים לעשות את סגולת המזמור כך : מבקשים מ – י"ג אנשים (עדיף תלמידי חכמים) שיאמרו י"ג פעמים במשך י"ג ימים את פרק ק' בתהילים הוא 'מזמור לתודה', ובע"ה יזכו לראות ישועות נפלאות… להרחבה על מקור הסגולה כנסו – אתר תפילות ישראל.

מזמור לתודה תהילים פרק ק :

{א} מִזְמוֹר לְתוֹדָה הָרִיעוּ לַיהוָה כָּל הָאָרֶץ:

{ב} עִבְדוּ אֶת יְהוָה בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה:

{ג} דְּעוּ כִּי יְהוָה הוּא אֱלֹהִים הוּא עָשָׂנוּ, וְלוֹ אֲנַחְנוּ, עַמּוֹ וְצֹאן מַרְעִיתוֹ:

{ד} בֹּאוּ שְׁעָרָיו בְּתוֹדָה, חֲצֵרֹתָיו בִּתְהִלָּה, הוֹדוּ לוֹ, בָּרְכוּ שְׁמוֹ:

{ה} כִּי טוֹב יְהוָֹה, לְעוֹלָם חַסְדּוֹ, וְעַד דֹּר וָדֹר אֱמוּנָתוֹ: (פ)

ידוע בברסלב שבכל צרה ישנה הרחבה, ואפשר למצוא את הטוב ולומר להשם יתברך "תודה",

ועצם החיפוש של הטוב – הוא מסוגל להמתקת הדינים ולפעול ישועה ורחמים והמתקה גדולה לאדם !

מזמור לתודה מיוחס למשה רבנו (רבי תנחומא בשם ריש לקיש).

בשעה שאמר לו הקב"ה למשה והתודה עליו וגו' התחיל ואמר מזמורים לתודה וכו' (ירושלמי שבועות פ"א ח'),

מזמור לתודה לאלוהיםכתב רש"י ז"ל:

מזמור לתודה תקנו משה רבנו, דהוא מהמזמורים הנאמרים על ידו, דכל המזמורים שבספר תהילים הכתובים אחר תפילה למשה איש האלוהים ולא נזכר בהם שדוד אמרם, תדע דמשה אמרם. ונראה הדבר שלכן לא הרבה בו יותר מד' פסוקים, כנגד ארבעה מיני לחמי תודה, ופסוק ראשון אינו אלא דברי סופר, ומ"עבדו את ה' בשמחה" מתחיל המזמור וכו' (סדור רש"י סי' תי"ז).

בימים שאין אומרים מזמור לתודה (הכוונה לתפילת שחרית), כיוון שנתקן המזמור להאמר בתפילה (במקום) על קורבן תודה, וקורבן תודה אינו דוחה שבת, כי הוא קרבן יחיד, לכן מדלגים אותו בתפילה (בלבד) בשבת (סדור רש"י שם), אין אומרים מזמור לתודה (בתפילת שחרית) בערב פסח ולא בחוה"מ של פסח, שאין תודה קרבה בפסח מפני חמץ שבה. (מנהגי מהרי"ל הל' תפילה). אין אומרים מזמור לתודה בערב יוה"כ, שלא היו יכולים לאוכלו בלילה מחמת התענית (לבוש סי' תר"ד ב').

"מזמור לתודה" – על דרך הפשט

הוא מזמור של דברי הודיה (רד"ק). פירוש נוסף – זהו מזמור שהושר בעת הבאת קרבן תודה.

במזמור ישנם שבעה ציוויים: הריעו, עבדו, בואו, דעו, בואו, הודו, ברכו. לאחר הציווי הרביעי והשביעי בא מענה "הקהל". "הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו". ו-"כי טוב ה' לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו".

במזמור לתודה ישנם כמה בחינות של הודיה לה':

בהן נקראים להודות, להלל ולברך. עבודת השם בשמחה: הריעו, עבדו… בשמחה, בואו… ברננה. הציווי הרביעי "דעו", הינו הציווי האמצעי הבא בפסוק בפני עצמו המהווה את אמצעו של המזמור. הוא הציווי לדעת את ה'. בכך הוא רומז שזה העיקר בעבודת ה'. קודם לו הציווי בואו ולאחר בא שוב הציווי בואו כרומז שרק היודעים את ה' יכולים לבוא לפניו. ומי אלו היודעים את השם המתבוננים במעשיהם ולומדים תורתו אזי יודעים חסדו ומפעליו שברא ברחמים. ועל כן הם היכולים לומר באמת לבורא עולם – תודה!

קבל/י על עצמך לפחות דקה אחת ביום להתבונן לחפש נקודות טובות בחיים למרות כל הצרות – ולומר תודה / או תפילת הודיה לבורא עולם !

מסרו שם לישועה וקבל/י שמות נוספים בעם ישראל הזקוקים לתפילה – ובע"ה תראו ברכה וישועה במעשיכם ותפילותיכם !

אם גם לכם יש סיפור ישועה בעקבות ההודיה לה' / אמירת תודה

ואתם רוצים לפרסמו לזיכוי הרבים ? שלחו לנו ב"קו התודה"…

ניתן להשאיר בתגובות או דרך וואטסאפ 052-565-2005

או במייל breslevmeir@gmail.com

רוצים להודות להשם ? ואולי לנסות את הסגולה ?

בתרומה סמלית לנזקקים – י”ג תלמידי חכמים יאמרו אתכם י”ג פעמים י”ג ימים מזמור לתודה

שלחו בוואטסאפ 052-565-2005 שם ובקשה

הראה עוד

מאמר מקושר

6 תגובות

  1. לכבוד רבני ברסלב

    קראתי על מזמור לתודה ויש לי שאלה, כתבתם שלא קוראים מזמור לתודה בחוה"מ פסח וכן שבת שיוצאת בתוך חג פסח והשאלה שלי, אני נוהגת לקרוא שני סיפרי תהילים בכל שבוע (כל יום את החלק שלו וביום שבת את כל הספר מתחילתו לסופו) ובנוסף אני אומרת בכל יום את מזמור לתודה אחרי קריאת החלק היומי, אז עושים? אני צריכה לדלג על המזמור? אז יצא שלא קראתי ספרים שלמים
    בתודה מראש ורד

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
רוצים להודות להשם יתברך?
יש לכם תפילת הודיה שכתבתם?
רוצים לתרום עבור תלמידי חכמים שיעשו עבורכם את הסגולה של מזמור לתודה?
דברו איתנו