מחפש את עצמך ? למה שלא תחפש את עצמך ביהדות ?!

אשרי מי שנולד להורים קדושים וטהורים, בקדושה וטהרה, וגדל במסגרת קדושה וטהורה של תורתינו הקדושה,
וכך עברו ימי ינקותו ילדותו נערותו, אברכותו, כאדם צעיר, כאדם מבוגר, וכך המשיך כל ימי חייו,
שבודאי אדם כזה יזכה לרב טוב הצפון לצדיקים, עין לא ראתה אלקים זולתך (ישעיה סד-ג).

מחפש את עצמך ? למה שלא תחפש את עצמך ביהדות ?!

אבל בעוונות זה כמה דורות אחינו החילונים והמסורתיים וכו' הטועים לא כך גדלים כלל.
והשקפותיהם הנרכשת ממסגרת ביתם ומקום לימודם והרחוב והפתיחות לכל העולם היא שונה בתכלית מהשקפת התורה,
והם שמים אור לחושך וחושך לאור (עיין שם ה-כ),

ועל כן לא מעריכים את התורה הקדושה ודרכיה, שהיא ורק היא היהדות האמיתית.
והרבה מהן בזים על השורשים ועל התורה ולא מתעניינים בה, אלא דרך זילזול ובהבנה מסולפת כפי שלימדום,
ואת הטוב והחכמה והאור והנאורות מחפשים בתרבויות אומות העולם : אצל האינדיאנים בפרו בוליביה, או בקרנבל בריו דה ג'ניירו בברזיל (בקרנבלים – שדרךאגב מקור הקרנבל היה כשרדפו יהודים עשו חגיגות), או בטיבט או בהודו או בדרום אפריקה או קניה, או אצל האירופיים ורשעותם במשך כל הדורות כלפינו עד עצם היום הזה, ברומא שבאיטליה, או פריז שבצרפת, או ברצלונה או סיביליה שבספרד או בארצות סקנדינביה וכיוצא בהם בכל חור שבעולם,

כאילו אצלם יש דעת ודרכי חיים ולא בתורת ישראל (אמר המעתיק : אשר רק בלימוד התורה הקדושה שנמסרה לנו מדורי דורות נמצא הלכות מעשיות שהם דרכי חיים לכל מצב ורגע בחיי האדם לכל מצב ורגע נתון בחיים עם מידות טובות ואצילות נפש), והפסוק זועק (ירמיה ב-יג) כי אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב בורות נשברים אשר לא יכילו המים.

סכנת הדור – אינטרנט :

ויש עוד מסלולים הרבה יותר זולים שהאדם נפתח לכל העולם, דהיינו ע"י האינטרנט, ואייפון וכל כינוי ושם לווי ושם ביש דאית ביה, שדרכם אפשר להגיע לכל חור שבעולם, וגם לכל טינוף וטינופת וטומאה וזוהמא וקיא וזבל וצואה ושילשול וגועל וזימה ושחצנות, כעס, רוע לב, אלימות ורצח, וכל הבחינות של עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים ואביזרייהו, ואביזרי אביזרייהו, שכל זה משפיע לרעה ומטמא את הלב ואת המוח, ומצודתם פרוסה על כל שטחי החיים ועל כל פינה שבמחשבה ובהשקפה, ומביא את האדם לרשע ופשע ונוחל גיהנום עם כל המשתמע.

מחנה הקדושה – צריך שמירה יתרה !

והנה עקב ירידת הדורות גם בקצה המחנה דקדושה, גם בישיבות הקדושות והסמינרים וגם אצל אנשים צעירים וכו' מתפתח גישה של פתיחות לכל דבר, והנערים חושבים שהם מתחכמים ע"י שנכשלים באייפון אינטרנט וכו' וע"י שמבקרים ומתחברים עם כל מיני מפוקפקים, ותוך זמן קצר הצעירים הנ"ל מורעלים בחשיבתם והשקפותיהם ובהמשך לכך גם במעשיהם ודרכיהם, עד שנהפכים להיות בבחי' (שם ירמיה ד-כב) חכמים המה להרע, ולהיטיב לא ידעו.

ולאט לאט מתרחקים מהתורה ודרכיה, ולא מרגישים שייכים לציבור החרדי ושומרי תורה קלה כבחמורה. ונכשלים לאט לאט בקלות ואח"כ בחמורות שבחמורות עד שנפלטים החוצה בחי' (ויקרא יג-מו) טמא הוא, מחוץ למחנה מושבו. והורסים את עצמם, את עתידם ואת דורותיהם.

וזה בחי' המובא בפרשת השבוע חוקת

(במדבר יט-טו) "וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו – טמא הוא".
'כלי' הוא כולל כל יהודי, ("כלי" ר"ת כהן, לוי, ישראל, וכן בעל כשרון ובעל שכל מכונה בשם אדם שיש לו 'כלים' היכול להכיל ושיכול לעבוד בהם) – (אמר המעתיק וכלי הוא כל אחד שחושב את עצמו ל'כלי' חכם וגיבור).
'פתוח' דהיינו יהודי שנפתח לכל הבלי העוה"ז ופתוח לשמוע ולראות הכל, וכנ"ל באריכות.
'אשר אין צמיד פתיל עליו' – היינו שלפתיחותו אין גבול, מעצור, ומחסום, ולא שומע ומציית למגבלות שהתורה וחכמיה מגבילים לטובתו,
על זה צועק הפסוק – 'טמא הוא' !

ויהי רצון שנתרחק מכל הנ"ל, ונהי' דבקים תמיד בתורה הקדושה וצדיקי אמת ואז טוב לנו בזה ובבא.

עלון לשבת על פרשת השבוע חוקת – להורדה והדפסה

בברכת התורה ולומדיה
מוסדות ברסלב "ישיבת נצח מאיר"

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה