מסר ממקובלים וסגולות חנוכה

מסר ממקובלים על סגולת הדלקת נרות החנוכה.

"אמר רבי יצחק: שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך ערבי, והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה מהם . . וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה. וישראל מתרעשים ומתבהלים, ואומרים: להיכן נבוא ונלך, להיכן נבוא ונלך? ואומר להם [=הקב"ה לישראל]: בני, אל תתייראו, כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם."

ילקוט שמעוני ישעיה רמז תצט

מסר ממקובלים לגבי הדלקת הנרות בימי החנוכה:

כפי שכולנו רואים זמן הגאולה מתקרב ובא, תהליכי הגאולה בתאוצה, הכל הקב"ה עושה בשבילינו, ואנו בבחינת יולדת, שרק צריכה את הלחיצה האחרונה. כך גם אנו צריכים רק ללחוץ. ללחוץ ולדרוש את מלך המשיח ואת גאולתינו, כפי שכבר אמר לנו החפץ חיים במלים אלו ממש, וכפי שכבר אמר הרבי מלובאביטש, "אני את שלי עשיתי עכשיו זה תלוי בכם". וכפי שאומרים לנו כל גדולי הדור. בנו תלויה ביאת משיח.

ואיזה זמן מסוגל יותר לבקשת עם ישראל להמלכת מלך המשיח משבת חנוכה? חג זה שבו נעשו ניסים על ניסים לעם ישראל ושכפי מאמר חז"ל ישאר לעד, אף אחרי ששאר החגים יתבטלו, בשל האתערותא דלתיתא של עם ישראל, שהתעוררו מעצמם להתחזק במסירות נפש בזמן גזירות השמד ולקיים את התורה והמצוות, חג זה הוא זמן גילוי של האור הגנוז, האור שנברא בבריאת העולם ונגנז לצדיקים לעתיד לבוא.

בזמן הדלקת נרות יש שלשים ושש דקות שהן עת רצון גדולה מאד בשמים. בזמן זה אנו רוצים להתאחד, כל הזרמים מעם ישראל, ולבקש על גאולת עם ישראל. נקדים לזה את אמירת פיטום הקטורת. כי כשעלה משה רבינו לשמים לקבל את התורה מתחילה רצו המלאכים לדחפו בטענה ש'מה לילוד אשה בינינו' אך לבסוף נתנו לו כולם מתנות, ואף מלאך המוות נתן לו מתנה – את פיטום הקטורת, לאומרה בזמן המגפה ובכל עת צרה.

אח"כ נבקש מקירות לבבנו את ביאת משיח צדקינו ונסיים באמירת 'נשמת כל חי' כהודיה לניסים שנעשו איתנו בימים ההם ובעז"ה יעשו עמנו בזמן הזה.

זה זמן מסוגל, זה עת רצון זה תלוי בנו עכשיו, להאחד ולבקש!

סגולות לחג החנוכה!

נא להפיץ לזיכוי הרבים
הכי חשוב לזכור שחנוכה אלו ימים שמסוגלים מאוד לניסים… יש בהם כח להפך את הרע לטוב את החושך לאור.
את העצבות לשמחה, ואת היגון ואנחה והצרות וייסורים – לישועות ניסים ונפלאות !!!
סיפורי החשמונאים זה לא הגדה זה קרה וזה קורה כל הזמן לכל אחד מאיתנו ולכלל עם ישראל.
אז אם את מרגישה שהכל חשוך, הכל קשה, את לבד מול כל העולם לא רואים אותך, לא מקשיבים לך. תזכרי את הנס…. איך היינו מעטים מול רבים, קדושים מול טמאים, חלשים מול גיבורים, ואיך השם הטוב הפך את הטבע והוא זה שעמד בעת צרה רב את ריבם, דן את דינם, נקם את נקמתם. וקרב אותנו ברחמים לעבודתו !
הבעש״ט הקדוש אמר מעט אור מסלק הרבה מן החושך.
אז תדליקי לך את האור ותאמיני תאמיני שהנס יגיע שהאור יתגבר שיש מי ששומר עליך מי שדואג לך.
ואנחנו מאחלים לך שתתחתני, שתלדי ילדים, שהבית שלך יהיה שלם ומואר, שתראי נחת מהילדים, שתתברכי בפרנסה בהרחבה גדולה שיאהבו אותך למטה ולמעלה. אור גדול יאיר עלייך כי יש השם בעולם, יש השם בעולם.

סגולות:

חשוב ביותר להשתדל מכניסת חג חנוכה עד צאתו לא להתלונן בכלל ולומר "תודה ולחפש על מה יש לומר תודה להשם לבעל לילדים לחברים… תודה היא סוד החנוכה תקראו על זה במאמרים שבסוף הדף !
כל יום לאחר הדלקת נרות החנוכה:
1. לשבת חצי שעה ליד הנרות הדולקים – ולא לעשות שום מלאכה. להסתכל על הנרות ולהתפלל, בחצי השעה הזאת חכמים אומרים שיש 36 מלאכים מרחפים שלוקחים ממך פתקאות ומעלים אותם ישרות לקב"ה.
מובחר להדליק חנוכיה בבית שלך, ולקנות חנוכיה מהודרת אם אפשר. הל"ו צדיקים נסתרים – זכו לראות את האור הגנוז לעתיד לבוא בנרות חנוכה ! ואנחנו בע"ה יכולים גם לזכות לראות את האור הזה ע"י תפילה שירים ושמחת הנרות !
2. לשבת מול הנרות ולהביט בשלהבות, זה מסוגל למחוק מראות לא צנועים, ולטהר את המחשבות ולתת רוגע לנפש !
3. סגולה מהבן איש חי: לאכול סופגניות ולטגן אותם בסיר שמן מחא ועמוק זה סגולה לפרנסה בשפע. לעשות מזה סעודה בפני עצמה עם ברכת מזונות לפני ועל המחייה אחרי.
4. לבקש על הזיווג בערב שבת של חנוכה ולהגיד: "ה' תזכני בבניין שלם".
5. בזאת חנוכה (הנר השמיני) – לבקש פרי בטן לכל העקרות שמכירים.
וכתוב מכיוון שיום זה מלא באור ושעריי שמיים פתוחים נוהגים לעלות לקברי צדיקים להתפלל ולבקש על הכל.
זוהי עת רצון עצומה.
6. לומר את התפילות לחנוכה כמצורף בקישורים בסוף הדף.
7. אחרי התפילות זה שעת רצון מאוד גדולה ועצומה לבקש כל מה שלבכם חפץ!!!
8. את השמן שנשאר כל יום מההדלקה (צריך לעשות תנאי שאת מותר השמן את לוקחת לסגולה זו) ואז טוב לשמור בצנצנת, זה סגולה לרפואה. למרוח במקום שכואב.
9. והעיקר 'להרבות בצדקה ללומדי התורה ועובדי השם באמת ובתמים'
שעל ידם נעשה הנס הגדול, ועל ידם נעשה נס בכל שנה ושנה !!!
ויש בנתינת הצדקה סודות גדולים וזיכוך הדמים שימשך וידלק השמן בחי' במוחין באור גדול – והוא (הצדקה בימים אלו לתלמידי חכמים וישיבות התורה כנ"ל) תיקון פגם הברית ותיקון כרת, ותיקון כל הבלבולים והעוונות !!!
בברכת חנוכה שמח ומאיר – מישיבת ברסלב מאיר 054-8496548 ; 050-4161022

תרומות עבור סופגניות חמות לבחורי הישיבה

ותלמידי חכמים עובדי השם באמת ובתמים…

(המתפללים עבורכם ועם ישראל וזיכוי הרבים כל השנה במסירות נפש)

יתקבלו בשמחה !!!

או בנק הפועלים 311101 סניף 533 ישיבת ברסלב נצח מאיר

 

מאמרים וסיפורים על חנוכה כנסו לקישורים הבאים >>

חנוכה, סדר הדלקת נר חנוכהדמי חנוכה, תפילות לחנוכהאור ההשגחה מתגלה בחנוכה

 

  דואר אלקטרוני (חובה)

  שם השולח ! (חובה)

  פירוט הבקשה :

  לתרומות, דמי חנוכה - עבור ילדים למשפחות נזקקות
  בבקשה השאירו מספר טלפון ליצירת קשר או צלצלו 050-4161022 !

  פירוט הבקשה :

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה