מעל 10 נוסחים של ברכת העסק | תפילה לעסק המסוגלת להצלחה בעסקים

ברכת העסק, למי רוצה להצליח בעסקים! מעל 10 נוסחים קצרים של ברכת העסק עם תפילה לעסק טוב וחדש. ותזכרו הכל זה ברכה מאלוקים כמה שמשקיעים בתפילה ועיצה טובה מצדיקיו כן זוכה אדם לברכתו בכל עסקיו!

אתר התפילות והברכות הישראלי – צוות כותבים המשקיעים המון כוחות ומוחות לכתיבת הברכות והתפילות – אנא פרגנו בלייק ושתפו לחברים למען זיכוי הרבים!

תפילה לעסק | ברכת העסק להצלחה בעסקים

(טוב לאמרה לפני השקעת ממון או זמן בעסק שרוצה האדם להרוויח ממנו)

רבונו של עולם! גלוי וידוע לפניך, שהעולם ומלואו שלך הוא, ואתה מפרנס כל בשר ורוח. ורוצה אני לעשות השתדלות בחינת אתערותא דלתתא, כלי מחזיק ברכה וצנור להמשיך שפע וטובה מאיתך לעולמך.

וגלוי וידוע לפניך שיודע אני שלא בהשקעתי זו תלויה פרנסתי והצלחתי, אלה ברצונך. אלא שגזרה חכמתך שיתנהל העולם בדרך ארץ, ויהיה אדם חורש וזורע… ועוד כדי שיתקים בנו הכתוב "לא לתוהו בראה לשבת יצרה", שיהיה העולם הזה בנוי ועשוי כך שיתגלה בו אור פניך.

ובכן הנני בא לקים מצוות עשה של בטחון כמו שנאמר "הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרתיה ה' ויהי לי לישועה"
ויתקים בנו מה שכתוב "שם מלא על עולם מלא", כדי שנוכל ללמד ולהתפלל ולעשות חסד, ולעבד אותך בכל דרכינו ברחבות, בישוב הדעת ובלא שום טרדה. שנאמר "ועבדה את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל"

והריני מתפלל אליך שאזכה בעסק וזה ובשאר עסקי שלא אפל לגזל ואבק גזל, ורבית ואבק רבית, ולא אעשה שום רעה לשום אדם בעסק זה ובעסקים אחרים.

והריני מתפלל אליך שאזכה ותצליחני בהשקעה זו שאני משקיע וזורע ותחזר אלי השקעה זו ברוח כזה וכזה
(ויפרט ענין ההשקעה, והרוח שהוא מתפלל שיבוא לו ממנה).

ובכן, בעזרתך ה' אלוקי ואלוקי אבותי, כשתזכני ל'הזורעים בדמעה ברנה יקצורו', אתן בלי נדר
(ויפרט הצדקה או הקבלה הטובה שיעשה כשתצלח השקעתו ותשא פרי).

ובכן, זכני רבונו של עולם לעושר שאין בו כלמה ואעמד בניקיון כפים ובנקיות הלב בכל הנסיונות והקשיים שהעושר מביא עמו. שנאמר "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" ויהיו כל מעשי לשם שמים!

נוסחים קצרים של ברכת העסק

בזה העסק,
לא יבוא נזק.
בזה הפתח,
לא יבוא מתח.
בזאת המלאכה,
תחול פרנסה,
בזה המגזר,
שיק לא יוחזר.
בזה המקום,
תהא הצלחה, שלווה
ושלום!

ברכת העסק נוסחים קצרים מאד:

יבורך העסק הזה, מפי נביא וגם חוזה,
יהיו העסקים מבורכים ומוצלחים, והלקוחות תמיד מרוצים.

יימלאו משאלות בעל העסק לטובה, ובורא עולם ישלח לו שלום ואהבה.

בזה העסק ישרה החסד, בזאת המלאכה תחול ברכה,
כאן תהיה פרנסה טובה, לקוחות בשפע ברכה והצלחה.

בקולות של שמחה ללא הפסק, נא אלי ברך את זה העסק.
אמן כן יהי רצון

בזה העסק תשרה הברכה – לתת בשפע מעשרות וגם צדקה.

בזאת החנות תהיה מצליחנות, בזאת החנות יבוא הרבה לקוחות, ויצאו עם שפע של ברכות.

בזאת המלאכה תחול ברכה, כאן תהיה פרנסה טובה,
לקוחות בשפע ורוב אהבה, ישלח הבורא ברכה והצלחה.

כאן בעסק תשכון לה ההצלחה, לצד השפע, הבריאות והשמחה.

בעסק זה של המשפחה – ידעו (תשכון) תמיד הצלחה ושמחה. (או שמחה והצלחה).

ממרום יבורך המקום בשלווה, חיים טובים ובריאות טובה, שפע, שגשוג ורווחה.

ברכות נוספות לעסק מאתר הברכות של ישראל

יש לכם ברכות מקוריות או תפילות שכתבם לעצמכם כאלו שיכולים לעזור גם לאחרים?

שלחו אלינו נשמח לפרסם באתרים מובילים לזיכוי הרבים למען אהבת ישראל שיעלו כל התפילות ויתקבלו כל הברכות ויושפע שפע רב לכל עם ישראל בכל אתר ואתר!

שלחו אלינו greeting148@gmail.com

בברכה להצלחה בעסק ובחיים צוות אתר הברכות הישראלי

לקמן קישורים לתפילות וסגולות להצלחה בעסק מאתר התפילות הישראלי:
שווה להשקיע כל יום כמה דקות לומר את התפילות לא רק לתלות את הברכה ממסוגרת בעסק.
כי העיקר הברכה היא התודה ו- הודיה לבורא עולם שעוזר בעסקים ולבקש על העתיד שימשיך להיות יותר טוב.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה