מעשה מאינדיק

סיפורי מעשיות מרבי נחמן מברסלב

אינדיק

מעשה מהינדיק – סיפור על בן המלך שהשתגע וחשב שהוא הינדיק (תרנגול הודו) !

סיפור על כל אחד מאיתנו.., עד שפוגש את הצדיק המזכיר לו

להפסיק להיות תרנגול הודו ולחזור לחיות כ- בן של מלך !

פעם אחת, בן מלך אחד נפל לשיגעון [השתגע וחשב] שהוא עוף הנקרא הינדיק, דהיינו תרנגול הודו.
[בעקבות כך חשב בן המלך כי הוא] צריך לישב ערום תחת. השולחן ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו הינדיק.
וכל הרופאים נואשו מלעזור לו ולרפאו מזה
והמלך היה בצער גדול
עד שבא חכם אחד ואמר: אני מקבל על עצמי לרפאו.
[מה עשה החכם? ] הפשיט גם כן את עצמו ערום, וישב תחת השולחן עם בן המלך הנ"ל, וגם כן גרר פרורים ועצמות.
ושאלו בן המלך: מי אתה ומה אתה עושה פה?
והשיב לו: ומה אתה עושה פה?
אמר לו: אני הינדיק.
אמר לו: אני גם כן הינדיק.
וישבו שניהם יחד כך איזה זמן, עד שנעשו רגילים זה לזה.
אז רמז החכם והשליכו להם כתונת
ואמר החכם ההינדיק לבן המלך: אתה חושב שהינדיק אינו יכול לילך עם כתונת?
יכולים להיות לבושים כתונת ואף על פי כן להיות הינדיק.
ולבשו שניהם הכתונת.
ואחר זמן מה רמז והשליכו להם מכנסיים
ואמר לו גם כן כנ"ל: אתה חושב שעם מכנסיים לא יכולים להיות הינדיק?
ולבשו המכנסיים, וכן עם שאר הבגדים.
ואחרי כן רמז והשליכו להם מאכלי אדם מהשולחן
ואמר לו: אתה חושב שאם אוכלים מאכלים טובים כבר חדלים מלהיות הינדיק?
אפשר לאכול וגם להיות הינדיק. ואכלו.
ואחרי. כן אמר לו: אתה חושב שהינדיק מוכרח להיות דווקא תחת השולחן?
יכולים להיות הינדיק ולהיות אצל השולחן.
וכן התנהג עמו עד שריפא אותו לגמרי
[תוספת: וזה בחינת, מה שאמרו רז"ל על הפסוק הנאמר בשלמה: 'ויחכם מכל האדם', אפילו מן השוטים! ] והנמשל מובן למבינים.

יהי' רצון שנזכה כולנו להתעורר ולחזור לחיות חיים של בני מלכים

בברכת התורה ולומדיה

ובאהבת ישראל – ישיבת ברסלב מאיר

בואו לטעום טעם של ברסלב – באתר של חסידי ברסלב

WWW.BRESLEVMEIR.COM

 

הראה עוד

מאמר מקושר

2 תגובות

כתיבת תגובה