מקפיצה רוחנית

למנצח על ידותון

מזמור לאסף (תהלים) 

המשך… אי נמי הכי קאמר: שכשם שצריך תמיד להפוך את היגון והאנחה לשמחה [כלומר את מרירות היום יום והצרות והחושך והאופל העוברים על האדם וגורמים לו עצבות דיכאון ומרה שחורה בחיים],

כך מהרשלנות ומהצרות והנסיונות – צריכים להפוך אותם למקפצה חיובית ולתנופת בניה רוחנית.

וזהו דקאמר על ידותון על הצרות והגזירות והנסיונות — הפתרון מיניה וביה דייקא,

על ידוֹ (דייקא) תון, דהיינו על ידי הנ"ל תתעורר לעשות ולעשות טון און טון. (טאָן און טאָן).

ועל שני בחינות הנ"ל קאמר לאסף מזמור — דהיינו למנצח, ולנצח מצבים של ידותון וצרות עצבות וחושך (על ידותון), העצה היא אסף – לאסוף עשיה מבורכת, וחבילות של קדושה, תורה ועוד תורה, מצוות ועוד מצוות, נקודה טובה ועוד נקודה טובה ולהיות רק בשמחה..,

וכן מזמור להתחזק בשמחה, ולהודות ולזמר לה´ על כל נקודה טובה וחסד שה´ משפיע עליו.

(מתוך פירוש על ה"תיקון הכללי")

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה