משפטי רבי נחמן 3

במקום שנגמר השכל שם מתחילה האמונה"
רבי נחמן מברסלב

בזמן מבחן אדם לא יכול לדעת באמת או להבין שכל מה שנעשה אתו – הכל לטובה! אם היה מבין לכתחילה מדוע זה לטובה אז לא היה צריך לבחון אותו. הניסיון והמבחן היו מיותרים. כל מבחן או התנסות הם בהתאם לאיך שאדם רואה בשכלו את הניסיון, ולרוב הוא רואה אותם כדבר רע ומר. רמת הידיעה השכלית כבר מההתחלה שהכל לטובה היא דבר ששום אדם לא יכול להשיג, כי הבנת המצב בצורה ברורה כזו מצריכה מהאדם להיות ללא בחירה חופשית. שבוע טוב ומבורך מלא באמונה ♥

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה