נכון שזה מעצבן כשאומרים לך "תהיה בשמחה" !?

נכון שזה מעצבן כשעוברים עליך כל מיני קשיים וניסיונות קשים, אז אומרים לך עם חיוך כזה מעצבן "תהיה בשמחה" !?

ובמיוחד בימים האלו של פורים וגם במיוחד שראש חודש ניסן מגיע מתחילים בניקיונות ועוד מעט פסח…

כבר לא מדברים ורובנו שכחנו את מה שקראנו עשרות פוסטים על "משנכנס אדר מרבין בשמחה"

נו…? וכמה כבר היית בשמחה ואיך עבר הפורים? ואחרי הפורים כמה שמחה ונחת נשאר לך?

אבל כלל זה חייבים לזכור: כשצריך לעסוק במצוות השם – שם יצר הרע נכנס ואומר "בוא נראה אותך, קראת שמעת, ועכשיו נראה אותך כמה אתה רציני רוצה לקיים…" ועד יש לזכור שרבינו נחמן מברסלב אמר – שלזכות לשמחה זה אחד מהעבודות הקשות בעבודת השם !

כך שדבר ראשון אין מה להתייאש – אנחנו מבינים ומתחזקים – צריך לעבוד כדי לזכות לשמחה אמיתית!

אז מה עכשיו אני רוצה ממכם… וכי אין מספיק עבודה?

אז האמת שרק רציתי לחזק ועורר שהנה ימי ניסן ופסח מגיעים – ומצוות השמחה לא הסתיימה – כי משנכנס אדר מרבים בשמחה הולך גם על ימי אדר וגם על ימי ניסן – שבהם היו ניסים לישראל – והם ימים שבהם מחזקים את המלאכים ונותנים להם כוח לכל השנה…

תהיה בשמחה – בחודש אדר וגם בניסן

כדברי רבי נתן בליקוטי הלכות:

וזה שאמרו רז"ל משנכנס אדר מרבין בשמחה. כי עיקר התיקון הוא השמחה שהוא חיזוק המלאך כנ"ל.

וזהו שדקדקו משנכנס אדר וכו' כי באמת עיקר השמחה היתה ראויה שתתחיל בניסן. כי אז הוא עיקר חידוש הרצון ואז הוא זמן השמחה (כמו שכתוב שם).

אבל מאחר שחב עלינו המן הרשע להתגבר עלינו באדר על ידי פגם המאכלים כנ"ל על כן אחר שזכינו להתגבר עליו על ידי תיקון השמחה כנ"ל, על כן עתה אנו מתחילין השמחה מאדר, וזהו משנכנס אדר מרבין בשמחה היינו כי כשנכנס אדר אזי אנו מתחילין בשמחה שהוא חיזוק המלאך כדי להכניע ולשבר כח המן הרשע על ידי זה כנ"ל.

כי באמת אף על פי שעיקר חיזוק המלאך הוא בניסן, אף על פי כן אנו יכולין לחזק כח המלאך בכל השנה וזה נעשה על ידי השמחה…

אז מה נשאר לומר ולדבר – רק לשמור על הזמן התבודדות, להתבונן באלפי ניסים ונפלאות שהם עושה איתנו בכל עת… לשמוח בקצת טוב שכבר יש לנו ולא לעזוב את הרצון – כמו שרבינו נחמן אמר פעם לרבי נתן האם אתה שמח בשבת? וענה לו רבי נתן : שהוא מרגיש יראה… אמר לו רבינו לא כך המידה אלא להיות בשמחה בשבת, אמר לו רבי נתן שלא אבל הוא רוצה, ועל זה ענה רבינו שמעתם מה הוא אומר שהוא רוצה!!

ושאר העיצות להיות בשמחה כולנו כבר יודעים – מילתא דשטותא ניגונים דקדושה… ולהשם הישועה!

עמיאל המנהל – מוסדות ברסלב מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה