נס להתנוסס

תודהנס להתנוסס

הרי שורש המילה 'ניסיון' הוא 'נס', ומשורש זה ניתן על משמעות הרוחנית הרמוזה במילה זו :

כי 'נס' = פירושו דגל, הוא המוט הגבוהה הבולט מן הספינה ומתנוסס מעליה (ע"פ בראשית רבה נ"ה י"א)

וזה רמז הבא ללמד את האדם, כי הניסיון ביכולתו לרומם ולנשא את האדם, כאשר ואם הוא עומד בניסיון בהצלחה, ומפיק ממנו את התועלת שאפשר לשאוב ממנה אזי היא מעלה את האדם לדרגות רוחניות הבנה דעת ותבונה גבוהות יותר, מזה שעמד בהן בתחילה.

וזה בחי' הכתוב (ישעיה יח) : "כִּנְשֹׂא נֵס הָרִים" – כי הניסיון ביכולתו לנשא את האדם ולהרימו על הרים וגדולות, כי ע"י הניסיון האדם זוכה לשפע רוחני וגשמי.

שפע רוחני מעל הכל, כי הצער והייסורין שעוברים על האדם בעת וזמן הנסיון גורמים לאדם שיתעורר לפשפש במעשיו והנהגת חיי היום יום שלו, והתבוננות זו מיישרת להיטיב את דרכו ומעשיו ומחשבותיו, שכן נאמר כשבאים ייסורים לאדם – "יפשפש במעשיו", שכן כל בעל דעה יבין שהייסורים לא באו אליו לשווא, אלא יש להם סיבה ומטרה,

ואם כן ינסה לבדוק מה לתקן ומה ליישר ובמה עליו להשתפר.., מלבד זאת הייסורים וצער בעת הניסיון מזוכים את האדם לכפרה על חטאיו ועוונותיו לזככו ולשלם על חטאיו בעולם הזה כדי לזכות לשכר חיי עולם הבא אם יעמוד בהם כראוי באמונה ויקבלם בשמחה בהבנה מי שלח אותם ובעבור מה..,

וזה בחי' מה שנאמר (שיר השירים) : "ותשחק ליום אחרון", כי אם זוכה האדם לעבור כראוי את הניסיון,

זוכה להפכו לטובה נצחית שפע רוחני וגשמי, שיעמוד לו לזכותו ליומו האחרון, ועל כן הוא שוחק ושמח !

חנ­וכה הוא זמן להודות ולהלל, ויש עבודה מיוחדת בזה הזמן הקדוש להיות יותר ויותר מכיר טובה,

וכידוע מהקדמונים שהכופר בטובתו של בשר ודם סופו שכופר בטובתו של מקום..,

ובפרט בימים אלו שרבו רודפי התורה ולומדיה והקשיים ללמוד וללמד רבו מנשוא..,

נמצא שזה הזמן להודות לכם – תומכי התורה,

אשר בזכות תרומת ידכם הנדיבה ובמסירות נפשכם לתמוך בתורה ולומדיה – אור וקול התורה, מאיר בבית מקדשינו [מדרשינו]…          

 תודה

בברכת חנוכה שמח ומאיר – ישיבת "ברסלב מאיר"

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה