נר נשמה

נר נשמה נוהגים עם ישראל קדושים, להדליק ביום השנה (יארצייט, אזכרה) של הנפטר.
ניתן להדליק נר נשמה בכל סוגי הנרות, רק שיהיו מכובדים לנפטר ולא של עבודה זרה.

את הנר ניתן להדליק בכל זמן (לא בשבת כמובן),
אין ברכה – רק לומר תפילות לעילוי נשמת הנפטר בעת הדלקת הנרות נשמה .

יש הנוהגים להדליק נרות נשמה גם בקברי צדיקים במיוחד ביום ההילולה,
ערב ראש השנה ויום כיפור. ובכל הזדמנות..,
שזכות נשמות הצדיקים יעמוד לטובה ולזיכרון טוב ולהמליץ על הנפטר !

בהדלקת נרות נשמה יש סגולה לעילוי נשמה לנפטרים כפי שמוסבר במאמר שבהמשך.

[המעוניינים בהדלקת נר נשמה ותיקון נפטרים ע"י חסידי ברסלב [חינם].
התורמים עבור ההוצאות של הנרות נשמה – יבורכו משמיים ויעשו נחת רוח גדול לנפטר].

נר נשמה סגולתו לעילוי נשמה

מעלת הדלקת נרות נשמה לתיקון הנפטר, שורש העניין הרוחני של נרות לעילוי נשמה הוא מהפסוק "נר ה' נשמת אדם" (משלי כ) וזאת כי משכן הנשמה של האדם היא במוח – והיא הנשמה, בבחינת (איוב ל"ב): "ונשמת שדי תבינם". כי עיקר האדם הוא לא הגוף שלו אלא הרוח שבו והיא חכמתו שממנה תוצאות המעשים הן לטוב או להיפך.., והוא החלק האלוקי הרוחני שבאדם. 

ועל כן מועיל לימוד משנה לעילוי נשמה וגם תפילת קדיש שעושים במשך שנה הראשונה של הנפטר, ובכל שנה ביום שנפטר [הנקרא יארצייט] – שאז הם ימי דין (כמו ערב ראש חודש / ערב יום כיפור ועוד שבהם דנים את נשמת הנפטר וניתן להועיל ולהוסיף זכויות) לנשמתו ועל ידי זה להעלותה בדרגות רוחניות ולקבל שכר אור העולם הבא ולהצילה מדינה של גיהינום וייסורים. 

ועל כן מדליקין נר לעילוי נשמה ביום השנה יארצייט אזכרה של הנפטר, ובימים המסוגלים כמו ערב יום כיפור ערב ראש חודש ועוד…) להמשיך אור להנשמה שתזכה לאור באור החיים בחינת חיים נצחיים וארוכים הנ"ל, שנקראים אור. כמו שכתוב (תהלים נ"ז) להתהלך לפני אלקים באור החיים. וזה בחי' כבדו השם באורים…

נר נשמה הוא "נר" כל שהוא, אשר נוהגים להדליק לזיכרון המת. ביהדות, הדלקת נר נשמה ידועה כסגולה לעילוי נשמת הנפטר. נוהגים להדליק נר זה בעיקר ביום השנה ("יארצייט"), כלומר באזכרה שהוא יום הזיכרון שחל ביום פטירת קרוב משפחה. את הנר נהוג להדליק בבית, וגם ליד קברו. נהוג גם להדליק נר לנשמת הנפטר בבית האבל במהלך שבעת ימי האבלות.

ובמיוחד יש גם שנוהגים מנהג יפה ומדליקים נרות נשמה בימי הילולה של צדיקים, יחד עם נר לצדיק – כדי שתזכר נשמת הנפטר לטובה, יחד עם נשמת הצדיקים – וכל זה כשזה מלווה בתפילות לעורר רחמי שמיים עבור הנפטר (ללא קשר עם תפילת קדיש, שתיקנו חכמינו ז"ל לומר עבור נפטר עיין ערך קדיש).

מתי מדליקים נר נשמה ?

בכל תאריך בו נאמרת תפילת יזכור בבתי הכנסת (יום כיפור, שמיני עצרת, שביעי של פסח, שבועות). על פי רוב מדליקים נר מיוחד שזמן בעירתו ארוך במעט מיממה, אך בעיקרון כל נר יכולים להדליק. ישנם נרות שדולקים שבוע שלם, ונהוג להדליקם בעיקר בזמן השבעה, בבית האבל. אבל אפשר כל נר שהוא וטוב להתפלל ולהזכיר שם הנפטר ותאריך הפטירה ולבקש להוסיף תפילה לעילוי נשמה כמו כן נוהגים לשים קופת צדקה ליד הנר – שזכות הצדקה תעמוד לנפטר לזכות בעולם הבא.

נר לעילוי נשמה ותפילת קדיש

נפטר לכם קרוב/ה חבר/ה – רוצים שנדליק עבור יקירכם נרות נשמה בקברי צדיקים ובימי הילולה ?

וגם לעשות נחת רוח לנפטר עם תפילה וסדר לימוד ביום השנה אזכרה, יארצייט של הנפטר לעילוי נשמתו) של ישיבת ברסלב ?

ניתן למסור שמות חינם בימי הילולה של צדיקים ו/או קבוע בתרומה סימלית עבור סעודות עניים להדלקת נרות נשמה + קדיש, וסדר לימוד משנה לעילוי נשמה) – ע"י רבני מוסדות ברסלב מאיר,

צלצלו 050-4161022

או דרך הטופס שלהלן

[הערה : שים לב ! כל שליחת טופס חינם היא הדלקת נר נשמה – חד פעמי / התורמים בהוראת קבע לישיבה יקבלו הודעות על כל הפעילות במשך כל השנה !]

  שם המבקש להדליק נר נשמה (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  יש למלא שם הנפטר ושם אביו | רצוי גם תאריך הפטירה

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה