סגולה להינצל מכלב רע

סגולה להינצל מכלב רע –
לומר את הפסוק: "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו"
הנתקל בכלב עז נפש יאמר: "יש בי תש"ו עצמות" וינצל, וזה בדוק ומנוסה (מהאר"י ז"ל).

תפילה עם סגולה להינצל מכלב רע

"השיבני ואשובה כי אתה [יהוה] אלהי.
שובה יהוה עד מתי והנחם על עבדיך. השיבנו יהוה אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי".
"הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני.
כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי".
ריבונו של עולם הצילני מפגם הברית. הצילני מבאר שחת מטיט היון.
הצילני מדין גיהינום הקשה המגיע על פגם הברית חס ושלום.
והצילנו ממות ופדנו משחת, ותשפיע עלינו עצות קדושות אמתיות בכל עת,
באופן שנזכה להינצל באמת מכל מיני הרהורים שבעולם,
ולא יעלו ולא יבואו על לבנו כלל, ונזכה לקדושת המחשבה באמת.
מחיה מתים ברחמים רבים, הקימנו ונחיה באור פניך, ונחיה ולא נמות מיתת עולם.

למה כלב רע ניגש אלי ?

בשביל זה נקרא כלב בשם שגל (ראש השנה ד), כי הוא בא על תאות המשגל (פגם הברית) על כן אומר רבי נחמן – שאם בא עליך כלב רע צריך להרהר בתשובה בנושא הזה.

עוד מצאנו בספר המידות :
ספר המידות ערך הַמְתָּקַת דִּין

סימן צב. מִי שֶׁמְּגַדֵּל כֶּלֶב, מְעוֹרֵר דִּין
(מסתמא מי שלא צריך אותו למשמר או עזרה לעיוור וכדומה).

סיפורי צדיקים שנתקלו בכלבים

המגיד מדובנא, רבי יעקב קרנץ, נודע בדרשותיו הנלהבות ובמשלים הקולעים ששלב בדבריו.
פעם נקלע לקהילה רפורמית בגרמניה והתבקש לשאת דברים בפני קהל המתפללים,
אך ראשי הקהל התנו עמו שלא לשלב בדרשתו פסוקים, אלא לענגם במשלים ומעשיות בלבד.
נענה המגיד ואמר: "מעשה במלמד דרדקי שיצא לטייל עם תלמידיו שהצטיינו בלימודם.
טרם יצאו, אמר להם המלמד שאם יתקלו בדרכם בכלבי חוצות, אין להם מה להתיירא מהם,
כי סגולה גדולה היא לומר את הפסוק 'ולכל בני ישראל לא יחרץ-כלב לשונו' ושוב לא תהיה לכלבים שליטה.
עברה שעה קלה ולפתע התנפל עליהם עדר של כלבים עזי נפש שנבחו עליהם בנביחות רמות וחרצו עליהם שיני טרף.
נשא המלמד את רגליו ונמלט מן המקום, וכל התלמידים ברחו בעקבותיו.
כשהגיעו למקום מבטחים, תמהו התלמידים בפני רבם על שלא השתמש בסגולה שנתן להם
ולא קרא בקול את הפסוק להברחת הכלבים, ובמקום זאת ברח בפחד ואימה.
הצטדק המלמד ואמר: 'צודקים אתם תלמידים יקרים, אולם מה היה בכוחי לעשות?
הרי הכלבים לא הניחו לי אפילו לומר פסוק אחד'"…

סגולות לשמירה

זקוקים לרפואה? תאמרו פרקי תהילים לרפואה
חוששים מעין הרע? אל תפחדו יותר! פשוט תאמרו תפילה נגד עין הרע

רוצים רק לומר תודה לבורא עולם? קראו תפילת הודיה לבורא עולם
מישהו חשוב לכם עומד לקראת ניתוח לא פשוט? תפילה להצלחה בניתוח

אדם יקר לכם הלך לעולמו?
רוצים לעזור למנוחתו עדן ועידונים – תיקון נפטרים ותפילה לעילוי נשמה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה