סגולות חנוכה | סגולת הפתיליות של חנוכה להנצל מדינים קשים וצרות

לפניכם בקצרה סגולות חנוכה: 'חנוכה' נוטריקון, ח'תימת כה'אדם נ'עשה ו'נגמר.

סגולות חנוכה:

ולא זאת בלבד שביום זה, אם נעשה תשובה, יכול משפטינו להגמר לטובה אפילו אם לא פעלנו כך בראש השנה ויום כיפור, יום זה הוא יום החיתום הסופי והיו מאחלים איש לרעהו "גמר חתימה טובה". (מרן גע"ו רי"ח זיע"א בעל ה'בן איש חי')

'מה שצדיקים גדולים יכולים לפעול מהשי"ת בראש השנה ויום הכיפורים יכול יהודי פשוט לפעול ב'זאת חנוכה'!
(רבי ישראל מרוז'ין זיע"א, אביר יעקב, ע"מ ס"ג)

לע"נ: סבי היקר חיים בן מרסדס ז"ל, תנצבה"א.

? "בֵּית מִדְּרַשׁ בוואצפ" ?
https://chat.whatsapp.com/I9KTJ9eJTX45gfzWosqBfu
לצפיה בסטטוס, ולמוגנים, וכן לקבלת ?  'הַמֶּסֶר הַיּוֹמִי'? ברשימת תפוצה, שלחו  למספר
http://wa.me/972546481400

סגולה להנצל מדינים קשים, דין מות הריגת דם:

א. סגולה להנצל מהריגת דם, (דין מות) לקחת 44 פתילות, ולקשור את כולם בפתיל ארוך, יחד 45 פתילות כנגד שם "מה", ולייחד אותם לחנוכה. (שבות יצחק)

ב. כתב הגר"ח פלאג'י זיע"א – מצוה מן המובחר להכין כלי מיוחד שיעור הדולק כב' שעות, לחלק בכל לילה שיעור חצי שעה, והוא מד' שעורים, וסגולתן להנצל מהריגת דין מות, ובשיעור השמן הנמצא טהור בחותמו של כהן גדול היה שלש מאות שבעים ושמונה דרה"ם, שהיה מגיע לכל נר שבע דרה"ם חסר רביע, שעור לשעה וחצי דהוא שמינית מהלילה, ונעשה נס להיות דולק כל הלילה. ('מועד לכל חי' ס' כז' א' יט', חמ"י)

כתב בספר "עטרת מרדכי" – נראה שכוונת הדברים, שבערב חנוכה, יכין כלי מיוחד שבו יתן שמן שיעור הדולק 22 שעות, ומשמן זה שבכלי יתן כל לילה לכל נר שמן שיעור הדולק חצי שעה, וא"כ בשמן זה יש מד' שיעורים, ( 44 × חצי שעה, העולים יחד כב' שעות), וכאשר יכין כלי זה וימלא בו מ"ד שיעורים שמן, יכוין בסגולה שיש בענין זה, והיא להנצל מהריגת ד"ם. (עיין שם באריכות מקורות הסגולה וכו')
– בשם חכמי ירושלים הובא שאפשר שיקח בקבוק שמן ויאמר שמתוכו כמות שמן של 22 שעות מופרש לנר חנוכה וכמבואר לעיל, ובזה זוכה לסגולה הנ"ל.

ובודאי שעדיף לעשות כמקור הסגולה!
{ליקט וערך בס"ד מאיר ב.}

? "בֵּית מִדְּרַשׁ בוואצפ" ?
https://chat.whatsapp.com/D4NXyIuJYrUCsZGkgaUMYm
לצפיה בסטטוס, ולמוגנים, וכן לקבלת ✡️ 'הסגולה היומית': ✡️  ברשימת תפוצה, שלחו ? למספר
http://wa.me/972546481400‏
תפיצו בבקשה לזיכוי הרבים, ותהיו שותפים בהפצת תורה נטו! ?

תפילה לסביבון כבר אמרתם ?

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה