סגולת החפץ חיים | לתרום 18 לחמים לח"י עניים

סגולת החפץ חיים!

סגולת החפץ חיים | לתרום 18 לחמים לח"י עניים:

העולם קוראים לזה *סגולת החפץ חיים – כל מי שתורם 18 כיכרות לחם לעניים, יראה ישועה והשגחת השם בלחמו בפרנסה זיווג ורפואה.

עוד צדקה שכדאי לנסות!

כל מי שיתרום, שמו יועבר לתפילה אצל המשפחות הנזקקות, ואצל גדולי חסידות ברסלב!

עיקר הסגולה היא ש.. תפילת העני לא חוזרת ריקם !

מה כדאי לומר לפני התרומה?

כדאי לומר לפני התרומה את הנוסח הבא:

"הריני מפריש/ה מעות אלו לצדקה, עבור פת לחם לעני, לישועת פלוני/ת בן/ת פלונית ב…. (כאן תפרשו בקשתכם….) בזכות וכוח תפילת הצדיקי אמת ועניים הגונים, ומצוות הצדקה תהיה לי לזכות וער שיתקבלו גם תפילותי".

מהי סגולת החפץ חיים?

מקור לסגולת החפץ חיים, מובא* בשם רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצוק"ל (בעל הספר ה'חפץ חיים' המפורסם) כי בעת שהיה חולי בביתם, אימו הרבנית ע"ה הייתה אופה ** כיכרות לחם ומחלקת לעניים, ותוך זמן קצר החולי היה נעלם כלא היה.

משם נולדה והתפשטה סגולת החפץ חיים, שמקורה בעצם כסגולה (כדרך שרוצים לעשות ולהתחקות אחרי מעשיו של אדם גדול, להצליח בתפילות ויראת שמיים), במשך הזמן היא התבררה כסגולה לא רק לבריאות וחולים, אלא גם טובה לעוד הרבה דברים, אנשים רבים שהיו צריכים ישועה, רפואה, זיווג נתנו את תרומתם לעניים הגונים וראו ברכה במעשה הצדקה והתפילות (א"מ כי זה העיקר שהשם רוצה לעשות חסד עם עניים הגונים ולשמוע תפילת עמו ישראל).

ניתן לומר שלחם זה בחינת זיווג כי האישה מרומזת בתנ"ך כ- לחם, פרנסה זהו לחמו של כל אדם בזעת אפך תאכל לחם, למי שיש בלבולים מלחמת היצר הרע (בחינת שאור המחמיץ את העיסה), לזכות לנצח את המלחמה ולהצליח בלימוד התורה ולהתעלות ביראת שמיים ועבודת ה', הנקרא "לכו לחמו בלחמי"!.

*זיכרונותיו של ר' לייב, בנו של החפץ חיים (כנראה בספר "תולדות וקורות חייו של בעל החפץ חיים") הוא מספר שבכל פעם שאחד מילדיו של החפץ חיים היה חולה, היה מחלק פוד (בערך ** 16 ק"ג) קמח לעניים ומתפלל לרפואתו.

בין אם יש או אין מקור לסיפור, הרי דבר נפלא: 1 – צדקה לעניים שתמיד מועילה 2 – תפילת עניים שאינה שבה ריקם 3 – תפילת הצדיקים המשובחת ורצויה לפני ה'.

תרמו בחפץ לב – ח"י כיכרות לחם לעניים, ובעזרת השם תראו ישועות ויתקבלו התפילות. אמן.

מכיוון שאנחנו במוסדות החסד של חסידי ברסלב – מחלקים למשפחות נזקקות ועניים הגונים גם כיכרות לחם וגם חלב ושאר מוצרי יסוד, ובבית התבשיל יש סעודות חמות עם המוציא, העמדנו את 16ק"ג ל 18 כיכרות לחם ואת סכום התרומה על 180 ש"ח.

בסכום זה אנו מחלקים 18 כיכרות לחם (ניתן גם לחלק חלות מתוקות לכבוד שבת קודש), בנוסך לסעודות חמות כתרומה למשפחות נזקקות ועניים הגונים, ואותן משפחות מעתירות בעבור התורם לישועה ולהצלחה.

במעמד התרומה ניתן למסור שמות לתפילה, להצלחה ולכל בקשה אחרת.

לתרומות צלצלו או שלחו וואטסאפ 052-565-2005

או בדף התרומות https://www.breslevmeir.com/donate

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה