סדר לימוד בליקוטי מוהר"ן

אשר כידוע לך שאני הקטן יסדתי לימוד זה וכיוצא בו לפני כשלושים שנה בלמדי בכולל ברסלב בבני ברק וגם סידרתי אז לוח ללימוד יומי, אלא שהדור והשעה לא היו ראויים לכך ועל אף שחבורה בכולל התחילה ללמוד ע"פ הלוח הנ"ל, הדבר לא קיבל גיבוי ופסק אז לשעה, וכן ידוע לך שזה כמה עשרות שנים הליקוטי מוהר"ן דילי מחולק ללימוד עמוד יומי קבוע, דהיינו דף א´ עמוד א´ שייך ליום א´ דראש השנה, ויוצא בדיוק לימוד לשנה עם תוספת השיחות היקרות שבסוף ליקוטי מוהר"ן

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה