סיפורים של עולם האמת להרה המק' יהודה פתיה

סגולה קמע לשמירהגלגול נשמה ב"תמר".

בעניין גלגולי נשמות / תיקון הנשמות וסיפורים על כך, הרב המקובל הר' יהודה פתיה זצוק"ל מספר, כי פעם בחודש כסלו הגיעה אליו זקנה, שעסקה בריחיים, ואמרה לו, שבזמן שהיא בררה חיטים, באשמורת הבוקר, מצאה בין החיים תמרה אחת, ובירכה עליה ,'בורא פרי האדמה', אכלה אותה וחזרה לברור.

בזמן שהיא בוררת, הרגישה עייפות ונמנום קל, ואז ראתה זקן אחד עומד לנגדה ואומר לה :'
"' חן חן לך, אשה טובה, אני רוצה להודות לך כי הצלתיני מהצער שאני מצוי בו, אף על פי שלא הצלתיני לגמריי'

עד כאן המחזה שראתה.
ואז הגיעה לשאול את רבינו, מה פתרון החלום הזה.

הסביר לה רבי יהודה, כי בתמר היה מגולגל נפש זקן אחד, וע"י הברכה שברכה, הזקן ניתקן, אך לא לגמרי, מכיוון שבירכה על התמר -'בורא פרי האדמה'.

ואילו היתה מברכת על התמר -'בורא פרי העץ', אפשר שהיה הזקן מיתקן לגמרי,
כי הנשים להבדיל מהגברים, אינן חייבות לעסוק בתורה וללמוד את סודות הזוהר,

ולכן היה די לה לתקן את נפש הזקן ההוא, על ידי הברכה לבדה !!!

בסיפור הזה אנו נוכחים לדעת ולהבין את כוחם העצום של הברכות על המים והמזון שאנו אוכלים, שביכולתם לתקן את נפש אותו אדם שמגולגל בהם, ולהביא לו מזור וזיכוך.
לא רק הברכה לכשעצמה חשובה, אלא חשוב מאוד להגיד אותה בצורה מדויקת ומלאה.

אשרינו שזכינו לכאלה " מתנות", שבשימוש קל וזמין (של הברכות) אנו יכולים להשפיע כאן למטה, על גורלם ותיקון הנשמות סובלות למעלה

רבי יהודה פתיה, זצוק"ל, הודות ללימודי הקודש, הנחיל לנו ידע יקר מפז,
שבזכותו אנו יכולים לעלות במידות, במצוות ובעבודת השם.

(מתוך הספר 'איש מבית לחם יהודה', פרק גלגולים, עמוד 361)

אנא שתפו וזכו את הרבים.

תיקון נפטרים על פי תורתו של הרב יהודה פתיה

חינם או קבוע לבעלי הוראת קבע לישיבה, כנסו >> תיקון נפטרים

 

סיפור | להתגלח בתער

פעם פנה רבי יהודה לעורך דין ושאלו : "בני! מדוע אתה מתגלח בתער, והרי זה איסור גדול ?"

השיב העורך דין :" רבי, אני אסתדר בבית דין של מעלה.הרי במקצועי אני עורך דין ".

אמר לו הרב :"בני ! בבית דיו של מעלה אי אפשר להיפטר בקלות מהדין."

העו"ד נשאר איתן בדעתו , ורבי יהודה קבע עמו בתקיעת כף (=כשבועה), שלאחר פטירתו ,ולאחר שידונו בדינו בבית דין של מעלה, יבוא לספר לרב מה נגמר בדינו.

העו"ד נפטר, ולאחר כשש שנים הופיע בפניי הרב ואמר :
"צדקת רבי, צדקת !!!

רבי יהודה ,שכבר שכח את המקרה,ביקש שיזכיר לו במה מדובר.

העורך דין הזכיר לרב את שיחתם בחייו והמשיך לספר :"כשסיימו לדון אותי בבית הדין והייתי בדרך החוצא, פנו אליי הדיינים ושאלו :"מדוע התגלחת בתער ?

מיד עניתי :רציתי לכבד את בוראי -את הקדוש ברוך הוא, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא אותי כתינוק עם פנים חלקות, רציתי לשמור בחיי על פנים חלקות,ולכן התגלחתי בתער".

על תשובה "ניצחת" זו,לא היתה לבית הדין תשובה.ושוחררתי לדרכי.

והנה,לפני עוזבי את בית הדין, שוב פנו אליי הדיינים ושאלו :"כשהקדוש בורך הוא ברא אותך כתינוק עם פנים חלקות, היית
תינוק חסר שיניים !
מדוע לא כיבדת את בוראך ועקרת את שינייך כשם שהתגלחת ?"

"על שאלה זו, לא הייתה לי תשובה, ובית הדין דן אותי ל 14 שנים של עקירות שיניים, כאשר כל שן שעוקרים לי – מושכים ומושכים את השורש ורק לאחר שעתיים של משיכות יוצאת כל שן.

מסקנה -בבית דין של מעלה, גם לגדוליי המשפטנים אין סיכוי לנצח בדין ולכופף את
האמת.

(מתו הספר-איש מבית לחם יהודה, עמוד 191)

 

אנא שתפו וזכו את הרבים.

תיקון נפטרים על פי תורתו של הרב יהודה פתיה

חינם או קבוע לבעלי הוראת קבע לישיבה, כנסו >> תיקון נפטרים

 

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה