סיפורי צדיקים

חסידו של האדמו"ר רבי מרדכי מצ'רנוביל זיע"א, קנה לחג הסוכות אתרוג מהודר עבור רבו, והחליט גם לקנות אתרוג עבור האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין זיע"א.

אך לאחר שקנה את האתרוג השני, הבחין כי הוא מהודר הרבה יותר מן הראשון, ולכן החליט שיתן אותו לרבו.
כשהגיע אותו חסיד לצדיק מרוז'ין, מסר לו את האתרוג הפחות מהודר, אך הצדיק  התבונן בו בפליאה, וחזר ושאל כמה פעמים: "האם זה האתרוג שלי"? נבהל אותו חסיד, הוציא את האתרוג המהודר יותר וסיפר לצדיק את כל מה שארע. לאחר מכן הגיע החסיד אל רבו – הרבי מצ'רנוביל, וללא אומר ודברים מסר לו את האתרוג הפחות מהודר.

הצדיק התבונן ממושכות באתרוג ושאל בפליאה "האם מישהו נגע באתרוג שלי"? גם הפעם לא היה מנוס לחסיד, והוא סיפר לרבו את הדברים כהווייתם.

הצדיק השתתק לרגע, ואחר פנה אליו ואמר "דע לך שביום ט"ו בשבט נגזר ונקבע בשמים לכל אחד איזה אתרוג יקבל לחג הסוכות.

ועל כן מלכתחילה לא היה טעם בהחלפת האתרוגים.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה