עורה למה תישן ה'

תפילות ישראל

אומר רבינו (רבי נחמןן מברסלב)

ישראל על ידי תפילותם

מעוררים רחמיו יתברך

מעט מעט בכל פעם,

עד שבמהרה יתעורר, כביכול [השם יתברך] משנתו

בבחינת הכתוב בפסוק : וייקץ כישן השם, ויגאלנו במהרה.

כי באמת אין [ולא שייך] שינה לפניו יתברך,

כמו שכתוב: הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל,

רק שמחמת מדת הדין

[הבא ע"י עוונות ישראל – ע"י קילקול מעשיהם, שבא ע"י ריחוקם מה', ותורתו, וצדיקיו האמיתיים]

הוא יתברך, כביכול [וזה רק כביכול אבל באמת גם בתוך ההסתרה יש השגחה ניסים ונפלאות גדולים מאד], כמסתיר פנים מאתנו,

עד שנדמה כישן, חס ושלום,

ואנו מחויבים להתפלל ולצעוק אליו יתברך תמיד

ולעורר רחמיו יתברך כמו שמעוררין מהשנה, כביכול,

בבחינת: עורה למה תישן השם,

עד אשר על ידי ריבוי התפילות יתעורר, כביכול,

בשלימות וישוב אלינו וירחמנו.

(עצות ישרות ערך התבודדות ז)

גולשים יקרים – אנחנו מפרסמים ופרסמנו תפילות 

להמתקת הגזירות והמלחמות מעל ישראל

ותפילות לשמירה על החיילים

עשו כפי יכולתכם השתתפו בפרק תהילים

תמצאו לכם דקה פנאי – להוסיף תפילה ובקשה מלבכם על עם ישראל

ובכך ביחד נזכה לעורר רחמי ה'

כמ"ש : הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל

ה' שומרך ה' צילך …

ה' ישמור צאתך ובואך….

הראה עוד

מאמר מקושר

4 תגובות

כתיבת תגובה